วันวานยังหวานอยู่ คอร์ด – แมคอินทอช

กลับมาเถอะวันวาน วันวานที่อาลัย กลับมาเถอะวันวาน วันวานซาบซึ้งใจ วันซาบซึ้งใจซึ้งใจ กลับมาเถอะวันวาน กลับมาเถอะวันวาน...
คอร์ดเพลง วันวานยังหวานอยู่ และ เนื้อร้อง วันวานยังหวานอยู่ ของ แมคอินทอช ::กลับมาเถอะวันวาน วันวานที่อาลัย กลับมาเถอะวันวาน วันวานซาบซึ้งใจ วันซาบซึ้งใจซึ้...
คอร์ดเพลง วันวานยังหวานอยู่ และ เนื้อร้อง วันวานยังหวานอยู่ ของ แมคอินทอช ::กลับมาเถอะวันวาน วันวานที่อาลัย กลับมาเถอะวันวาน วันวานซาบซึ้งใจ วันซาบซึ้งใจซึ้...
Intro:DmCBbA7* กลับมาเถอะวันDmวาน วันวานผ่านพ้นไป กลับมาเถอะวันGmวาน วันวานนานแสนไFกล วันCวานที่แสนDmไกล ** กลับมาเถอะวันDmวาน วันวานที่อาลัย กลับมาเถอะวันวGmาน วันวานซาบซึ้งFใจ วันซCาบซึ้งใจซึ้งDmใจ กลับมาเถอะวันวFาน กลับมาเถอะวันBbวาน กลับมาเถอะวันวFาน เคยรักกันมาอย่างCไร จะรักกันตลอดBbไป ไม่แปรFฝัน กลับมาเถอะวันวFาน กลับมาเถอะวันBbวาน กลับมาเถอะวันFวาน จะจำเอาไว้ทุกEbวัน ว่าเรายังคิดถึBbงกัน วันวานยังหวานFอยู่ Dm ( ซ้ำ * )Instru.:DmCEBbA7( ซ้ำ ** )กลับมาเถอะวันวDmาน วันวานยังหวานอยู่ กลับมาเถอะวันวDmาน วันวานยังหวานอยู่ กลับมาเถอะวันวDmาน วันวานยังหวานอยู่ กลับมาเถอะวันวDmาน วันวานยังหวานอยู่
คำร้อง/ทำนอง : นที สีทันดร | เรียบเรียง : นิรัต ประเสริฐยิ่ง