วันวาน คอร์ด – จอห์น รัตนเวโรจน์

สิ่งที่เป็น วันวาน ปล่อยมันทิ้งไป วันวาน ให้เป็นวันเก่า อยากให้มี วันคืน ที่เป็นของเรา วันวาน ปล่อยมันไป เราก็ยังต้องไปอีกไกล ไปสู่ทางที่ฝัน...
คอร์ดเพลง วันวาน และ เนื้อร้อง วันวาน ของ จอห์น รัตนเวโรจน์ ::สิ่งที่เป็น วันวาน ปล่อยมันทิ้งไป วันวาน ให้เป็นวันเก่า อยากให้มี วันคืน ที่เป็น...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง วันวาน ของ จอห์น รัตนเวโรจน์
Intro:DBmGA(3 Times)Dใครก็เคยได้Bmทำผิดไป Gใครก็เคยทั้งนั้ADถึงเธอมีใBmครมาก่อนฉัน ฉัGนรู้และเข้าใจA Dใครที่เคยได้Bmทำกับเธอ G ทำให้เธอเสียหAาย DเขาคงลืมBmมองความอ่อนไหว Gที่ฉันเห็นในเธA* สิ่งที่Gฉันนั้นรู้ คือผู้F#mหญิงของฉัน คนEmนี้เธอเAป็นคนDดี และสิ่งที่Gฉันนั้นรู้ คือF#mรักครั้งนี้ จะไม่ทำร้GายเธอA ** (สิ่งที่Dเป็น) วันวGาน ปAล่อยมันทิ้งไDป วันวาGน ให้Aเป็นวันเก่Dา อยากใDห้มี วันGคืน ที่Aเป็นของเDรา วันวาGน ปล่AอยมันไDInstru.:DBmGA(2 Times)Dเราก็ยังต้องBmไปอีกไกล Gไปสู่ทางที่Aฝัน DขอเพียงเธอเBmดินไปกับฉัน Gถึงไหนก็ไAD วันต่อไปที่Bmเราจะมี Gมันจะดีหรือร้าADขอเพียงเธBmอจำคำหนึ่งไว้ GฉันรักเพียงเธA( ซ้ำ *, ** )Instru:D GA D(4 Times)( ซ้ำ *, **, ** )
  • D
  • Bm
  • G
  • A
  • F#m or Gb
  • Em
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : วันวาน - จอห์น รัตนเวโรจน์

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : นวมิตร | ทำนอง/เรียบเรียง : พงษ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ใครก็เคยได้ทำผิดไป ใครก็เคยทั้งนั้น 
ถึงเธอมีใครมาก่อนฉัน ฉันรู้และเข้าใจ 
ใครที่เคยได้ทำกับเธอ ทำให้เธอเสียหาย 
เขาคงลืมมองความอ่อนไหว ที่ฉันเห็นในเธอ ----------* สิ่งที่ฉันนั้นรู้ คือผู้หญิงของฉัน คนนี้เธอเป็นคนดี 
และสิ่งที่ฉันนั้นรู้ คือรักครั้งนี้ จะไม่ทำร้ายเธอ ----------** (สิ่งที่เป็น) วันวาน ปล่อยมันทิ้งไป 
วันวาน ให้เป็นวันเก่า 
อยากให้มี วันคืน ที่เป็นของเรา วันวาน ปล่อยมันไป ----------เราก็ยังต้องไปอีกไกล ไปสู่ทางที่ฝัน 
ขอเพียงเธอเดินไปกับฉัน ถึงไหนก็ไป 
 วันต่อไปที่เราจะมี มันจะดีหรือร้าย 
ขอเพียงเธอจำคำหนึ่งไว้ ฉันรักเพียงเธอ 
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ *, **, **)