วันใหม่ คอร์ด – พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

แค่เพียงเธอไม่ท้อ รอคอย กล้ำกลืนน้ำตาไว้บ้าง รอเพื่อรักษาใจ นิ่งเพื่อสร้างพลัง แล้ววันหนึ่ง จะเป็นของเธอ วันนี้ดวงดาว ยังโปรยยิ้มมา วันนี้ท้องฟ้า กลับคืนสดใส...
คอร์ดเพลง วันใหม่ (สู้โควิด-19 ) และ เนื้อร้อง วันใหม่ (สู้โควิด-19 ) ของ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ ::แค่เพียงเธอไม่ท้อ รอคอย กล้ำกลืนน้ำตาไว้บ้าง รอเพื่อรักษาใจ นิ่งเพื่อสร้างพลัง แ...
คอร์ดเพลง วันใหม่ (สู้โควิด-19 ) และ เนื้อร้อง วันใหม่ (สู้โควิด-19 ) ของ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ ::แค่เพียงเธอไม่ท้อ รอคอย กล้ำกลืนน้ำตาไว้บ้าง รอเพื่อรักษาใจ นิ่งเพื่อสร้างพลัง แ...
Intro:DBmADBmAG AD Dsus4Dวันนี้สายDลม ยังโบยพัBmดมา วันนี้น้ำAตา อาจจะยังไDหล ปล่อยให้ไหลBmหลั่ง จนเหือดแห้งAไป ขอให้หัวGใจ กลับแAกร่งเช่นเDดิม Dsus4 วันนี้ฟ้าหDม่น รออาทิตย์Bmมา วันนี้ท้องAฟ้า อาจไม่สดDใส รอแสงสBmว่าง เบิกทางนำAชัย เพื่อเริ่มวันใGหม่ สดใAสเช่นเDดิม Dsus4 * แค่เพียงเธอไม่Gท้อ รอAคอย กล้ำกDลืนน้ำF#mตาไว้บ้Bmาง รอเพื่อรักษาGใจ นิ่งเพื่อสร้างพAลัง แล้ววัGนหนึ่ง จะเAป็นของเDธอ Dsus4Instru.:DBmADBmAG AD Dsus4D( ซ้ำ * )วันนี้ดวงDดาว ยังโปรยยิ้มBmมา วันนี้ท้องAฟ้า กลับคืนสดDใส ให้หวัง วันBmหนึ่ง ฝันเป็นดั่Aงใจ ก้าวเดินครั้งใGหม่ ด้วยAใจดวงเDดิม ให้หวัง วันBmหนึ่ง ฝันเป็นดั่Aงใจ ก้าวเดินครั้งใGหม่ ด้วยAใจดวงเDดิม Dsus4
ศิลปิน: พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง