วันใหม่ คอร์ด – Bluedock

อย่าติดกับวันที่ดีเก่า ๆ อย่าอยู่กับความคุ้นเคยเก่า ๆ อย่าให้วันคืนที่ดีเก่า ๆ มันทำร้าย เปิดหัวใจของเธอค้นหา สิ่งที่ใจนั้นคอยไขว่คว้า กับวันใหม่...
คอร์ดเพลง วันใหม่ และ เนื้อร้อง วันใหม่ ของ Bluedock ::อย่าติดกับวันที่ดีเก่า ๆ อย่าอยู่กับความคุ้นเคยเก่า ๆ อย่าให้วันคืนที่ดีเก่า ๆ ม...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง วันใหม่ ของ Bluedock
Intro:GECDGFCGห้องที่ดูว่างเปCล่า เGธอก็ดูเงียบเหCงา Gที่แววตาเธอCนั้นยังดูเศร้า ฉันAmรู้เธอคิดอะDไร Gในมือเธอมีรูปถ่Cาย หGน้าต่างเธอปิดเอาCไว้ จะเGก็บความทรงจำแค่Cนั้นก็คงง่าย แต่เAmก็บเวลาคงไม่ไDหว *Gย่าติดกับวันที่ดีเก่า ๆ อย่าอยู่กับความคุ้นเEmคยเก่า ๆ อย่าให้วันคืนCที่ดีเก่า ๆ มันทำDร้าย เปิดหัวใจของเGธอค้นหา สิ่งที่ใจนั้นEmคอยไขว่คว้า (ใCห้เวลารักษาและพาไปDพบ) (กับวันใหม่) Instru.:GC(4 Times)Gออกไปดูข้างนCอก และบGอกตัวเองเอาCไว้ Gสิ่งดี ๆในCชีวิตนี้ต้องมีใหม่ ถ้าAmใจของเธอนั้นพDร้อม ( ซ้ำ * )Cmวันคืนที่แสนดีนั้นก็คGวรที่จะจดจำ Cmแต่รอคอยให้ย้อนคืน คงต้องเDจอกับความเจ็บช้ำ Instru:GC(4 Times)( ซ้ำ * )
  • G
  • C
  • Am
  • D
  • Em
  • Cm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : วันใหม่ - Bluedock

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ห้องที่ดูว่างเปล่า เธอก็ดูเงียบเหงา 
ที่แววตาเธอนั้นยังดูเศร้า ฉันรู้เธอคิดอะไร
ในมือเธอมีรูปถ่าย หน้าต่างเธอปิดเอาไว้
จะเก็บความทรงจำแค่นั้นก็คงง่าย
แต่เก็บเวลาคงไม่ไหว----------* อย่าติดกับวันที่ดีเก่า ๆ
อย่าอยู่กับความคุ้นเคยเก่า ๆ
อย่าให้วันคืนที่ดีเก่า ๆ มันทำร้าย
เปิดหัวใจของเธอค้นหา สิ่งที่ใจนั้นคอยไขว่คว้า
(ให้เวลารักษาและพาไปพบ) (กับวันใหม่) ----------ออกไปดูข้างนอก และบอกตัวเองเอาไว้ 
สิ่งดี ๆในชีวิตนี้ต้องมีใหม่ ถ้าใจของเธอนั้นพร้อม
(ซ้ำ *)
วันคืนที่แสนดีนั้นก็ควรที่จะจดจำ
แต่รอคอยให้ย้อนคืน คงต้องเจอกับความเจ็บช้ำ
(ซ้ำ *)