วาดด้วยมือของฉันและเธอ Ost . Scg คอร์ด – ป๊อด Modern Dog

วันเวลาผ่านไป นานเท่าไร ฉันยังมีเธอ เคยดูแลอย่างไร จะใส่ใจเหมือนเดิมอย่างเคย อนาคตจะเป็นอย่างไร อยากจะขอให้เธอมั่นใจ จะกี่สิบปีกี่ร้อยปี เราจะยังมีโลกที่สดใส สิ่งที่เรานั้นร่วมสร้างด้วยใจ จะกลายเป็นคว...
คอร์ดเพลง วาดด้วยมือของฉันและเธอ - Ost . Scg และ เนื้อร้อง วาดด้วยมือของฉันและเธอ - Ost . Scg ของ ป๊อด Modern Dog ::วันเวลาผ่านไป นานเท่าไร ฉันยังมีเธอ เคยดูแลอย่างไร จะใส่ใจเหมือนเดิมอย่างเคย อนา...

เนื้อเพลง : วาดด้วยมือของฉันและเธอ - Ost . Scg - ป๊อด Modern Dog

ศิลปิน: ป๊อด Modern Dog | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

วันเวลาผ่านไป นานเท่าไร ฉันยังมีเธอ เคยดูแลอย่างไร จะใส่ใจเหมือนเดิมอย่างเคย อนาคตจะเป็นอย่างไร อยากจะขอให้เธอมั่นใจ จะกี่สิบปีกี่ร้อยปี เราจะยังมีโลกที่สดใส สิ่งที่เรานั้นร่วมสร้างด้วยใจ จะกลายเป็นความจริงที่ยั่งยืน วาดโลกให้เป็นดังใจ ทุก ๆ สิ่งจะสวยงามเหมือนในความฝัน วาดด้วยมือของฉันและเธอ จากนี้สัญญาที่เคยให้ไว้กับเธอ รักษาด้วยใจ หลากหลายร้อยพันความฝัน ที่เราวาดกันไว้จะเป็นจริงสักวัน อนาคตจะเป็นอย่างไร อยากจะขอให้เธอมั่นใจ จะกี่สิบปีกี่ร้อยปี เราจะยังมีโลกที่สดใส สิ่งที่เรานั้นร่วมสร้างด้วยใจ จะกลายเป็นความจริงที่ยั่งยืน วาดโลกให้เป็นดังใจ ทุก ๆ สิ่งจะสวยงามเหมือนในความฝัน วาดด้วยมือของฉันและเธอ

ขยายกรอบเนื้อร้อง