วิหคพลัดถิ่น คอร์ด – คาราบาว

หลากธรรมเนียมหลายที่มา กี่ภาษาเชื้อชาติใด ๆ ฟากฝั่งฝายังผืนดินไทย ย่อมเป็นไทย ผองไทยทั้งสิ้น เกิดจากแดนแคว้นเมืองไกล หากวันใดไร้สิ้นชีวัน อยากฝากกายวิหคพลัดถิ่น ใต้แผ่นดิ...
คอร์ดเพลง วิหคพลัดถิ่น และ เนื้อร้อง วิหคพลัดถิ่น ของ คาราบาว ::หลากธรรมเนียมหลายที่มา กี่ภาษาเชื้อชาติใด ๆ ฟากฝั่งฝายังผืนดินไทย ย่อมเป็นไทย ผอ...
คอร์ดเพลง วิหคพลัดถิ่น และ เนื้อร้อง วิหคพลัดถิ่น ของ คาราบาว ::หลากธรรมเนียมหลายที่มา กี่ภาษาเชื้อชาติใด ๆ ฟากฝั่งฝายังผืนดินไทย ย่อมเป็นไทย ผอ...
Intro:DGEmA(2 Times)Aเมื่อแดนGดินแม่กันF#mดาร จิตวิญEmญาณของก๋งล่องDmaj7ลอย เก็บเสื่อหGมอนของใช้นิดหF#mน่อย เจ้านกEmน้อยโผบินจากAรัง ฝ่าคลื่นGลม ภูเขา F#mทะเล ชิ้นสำเEmภาที่ใกล้จะDmaj7พัง สร้างชีCวิตใหม่โพ้นฟากBmฝั่ง คือความหEmวังของจีนAสยาม เGช้าจรดเย็น หนักBmเข็ญเท่าใด Emขอข้าวเAพียงหนึ่งDชาม ข้Gาวและน้ำที่Bmกินทุกคำ EmจดจำAสำนึกคุDA หลากธรรมเนีDยมหลายที่A/C#มา กี่ภาBmษาเชื้อชาติใด A ๆ ฟากฝั่งGฝายังผืนดินF#mไทย ย่อมเป็นไEmทย ผองไทยทั้งAสิ้น เกิดจากแDดนแคว้นเมืองไกA/C#ล หากวันBmใดไร้สิ้นชีAวัน อยากฝากกCายวิหคพลัดBmถิ่น ใต้แผ่นEmดิน บ้านเAมืองเห่งDนี้Instru.:G F#m BmEm A DG C BmF#m G Bb AG EAGทุกชีวิตทำBmมาหากิน Emบนแผ่นดิAนสยDาม ข้Gาวและน้ำที่Bmกินทุกคำ EmจดจำAสำนึกDคุณ A หลากธรรมเนีDยมหลายที่A/C#มา กี่ภาBmษาเชื้อชาติใด A ๆ ฟากฝั่งGฝายังผืนดินF#mไทย ย่อมเป็นไEmทย ผองไทยทั้งAสิ้น เกิดจากแDดนแคว้นเมืองไทA/C#ย หากวันBmใดไร้สิ้นชีAวิน อยากฝากกCายวิหคพลัดBmถิ่น ใต้แผ่นEmดิน พระเAจ้าอยู่หัDวฯ G F#m Bm Emจดจำ AสำนึกคุD
อัลบั้ม : สามัคคีประเทศไทย