วิหคพลัดถิ่น คอร์ด - คาราบาว

หลากธรรมเนียมหลายที่มา กี่ภาษาเชื้อชาติใด ๆ ฟากฝั่งฝายังผืนดินไทย ย่อมเป็นไทย ผองไทยทั้งสิ้น เกิดจากแดนแคว้นเมืองไกล หากวันใดไร้สิ้นชีวัน อยากฝากกายวิหคพลัดถิ่น ใต้แผ่นดิน บ้านเมืองเห่งนี้
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง วิหคพลัดถิ่น และเนื้อร้อง วิหคพลัดถิ่น คาราบาว เนื้อร้อง::หลากธรรมเนียมหลายที่มา กี่ภาษาเชื้อชาติใด ๆ ฟากฝั่งฝายังผืนดินไทย ย่อมเป็นไทย ผอ... เนื้อเพลง วิหคพลัดถิ่น, คอร์ด วิหคพลัดถิ่น, วิหคพลัดถิ่น คอร์ดง่าย ๆ
Standard tuning / Capo fret 2
คอร์ด วิหคพลัดถิ่น ของ คาราบาว คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:DGEmA(2 Times)Aเมื่อแดนGดินแม่กันF#mดาร จิตวิญEmญาณของก๋งล่องDmaj7ลอย 
เก็บเสื่อหGมอนของใช้นิดหF#mน่อย
เจ้านกEmน้อยโผบินจากAรัง
ฝ่าคลื่นGลม ภูเขา F#mทะเล ชิ้นสำเEmภาที่ใกล้จะDmaj7พัง
สร้างชีCวิตใหม่โพ้นฟากBmฝั่ง คือความหEmวังของจีนAสยาม----------Gช้าจรดเย็น หนักBmเข็ญเท่าใด Emขอข้าวเAพียงหนึ่งDชาม
ข้Gาวและน้ำที่Bmกินทุกคำ EmจดจำAสำนึกคุDA ----------หลากธรรมเนีDยมหลายที่A/C#มา กี่ภาBmษาเชื้อชาติใด A
ฟากฝั่งGฝายังผืนดินF#mไทย
ย่อมเป็นไEmทย ผองไทยทั้งAสิ้น
เกิดจากแDดนแคว้นเมืองไกA/C#ล หากวันBmใดไร้สิ้นชีAวัน
อยากฝากกCายวิหคพลัดBmถิ่น ใต้แผ่นEmดิน บ้านเAมืองเห่งDนี้
Instru.:G F#m BmEm A DG C BmF#m G Bb AG EAGทุกชีวิตทำBmมาหากิน Emบนแผ่นดิAนสยDาม
ข้Gาวและน้ำที่Bmกินทุกคำ EmจดจำAสำนึกDคุณ A ----------หลากธรรมเนีDยมหลายที่A/C#มา กี่ภาBmษาเชื้อชาติใด A
ฟากฝั่งGฝายังผืนดินF#mไทย
ย่อมเป็นไEmทย ผองไทยทั้งAสิ้น
เกิดจากแDดนแคว้นเมืองไทA/C#ย หากวันBmใดไร้สิ้นชีAวิน
อยากฝากกCายวิหคพลัดBmถิ่น ใต้แผ่นEmดิน พระเAจ้าอยู่หัDวฯ----------G F#m Bm Emจดจำ AสำนึกคุD
 • AChord key_a
 • A/C# (Slash)Chord key_a
 • BmChord key_b
 • CChord key_c
 • DChord key_d
 • Dmaj7Chord key_d
 • EmChord key_e
 • F#m or GbChord key_f_sharp
 • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: วิหคพลัดถิ่น - คาราบาว

ศิลปิน คาราบาว | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เมื่อแดนดินแม่กันดาร จิตวิญญาณของก๋งล่องลอย
เก็บเสื่อหมอนของใช้นิดหน่อย เจ้านกน้อยโผบินจากรัง
ฝ่าคลื่นลม ภูเขา ทะเล ชิ้นสำเภาที่ใกล้จะพัง
สร้างชีวิตใหม่โพ้นฟากฝั่ง คือความหวังของจีนสยาม----------เช้าจรดเย็น หนักเข็ญเท่าใด ขอข้าวเพียงหนึ่งชาม
ข้าวและน้ำที่กินทุกคำ จดจำสำนึกคุณ----------หลากธรรมเนียมหลายที่มา กี่ภาษาเชื้อชาติใด ๆ
ฟากฝั่งฝายังผืนดินไทย ย่อมเป็นไทย ผองไทยทั้งสิ้น
เกิดจากแดนแคว้นเมืองไกล หากวันใดไร้สิ้นชีวัน
อยากฝากกายวิหคพลัดถิ่น ใต้แผ่นดิน บ้านเมืองเห่งนี้----------ทุกชีวิตทำมาหากิน บนแผ่นดินสยาม
ข้าวและน้ำที่กินทุกคำ จดจำสำนึกคุณ----------หลากธรรมเนียมหลายที่มา กี่ภาษาเชื้อชาติใด ๆ
ฟากฝั่งฝายังผืนดินไทย ย่อมเป็นไทย ผองไทยทั้งสิ้น
เกิดจากแดนแคว้นเมืองไทย หากวันใดไร้สิ้นชีวิน
อยากฝากกายวิหคพลัดถิ่น ใต้แผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวฯ----------จดจำสำนึกคุณ