ศุกร์เมา เสาร์นอน คอร์ด – พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

ศุกร์เมา เสาร์นอนอาทิตย์ถอน จันทร์ลาวันศุกร์เมา วันเสาร์ นอน อาทิตย์ถอน จันทร์ลา ล่า ล่า ลา ล้า ล้า ลา ลา ลาล่า...
คอร์ดเพลง ศุกร์เมา เสาร์นอน และ เนื้อร้อง ศุกร์เมา เสาร์นอน ของ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ::ศุกร์เมา เสาร์นอนอาทิตย์ถอน จันทร์ลาวันศุกร์เมา วันเสาร์ นอน อาทิตย์ถอน จันทร์ลา...
คอร์ดและเนื้อร้อง ศุกร์เมา เสาร์นอน ของ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
*F ศุกร์เมา เสาร์นอนอาทิตย์ถอน จันทร์ลาวันศุกร์เมา วันเสาร์ นอน อาทิตย์ถอน จันทร์ลา ล่า ล่า ลาC7 ล้า ล้า ลา ลา ลFาล่า ** วันอังคารไปอำเFภอ วันพุธไปจังหวัด พฤหัสฝากสBbอน วันศุกร์เราก็เมา วันเสาร์เFราก็นอน วันอาทิตC7ย์เราถอน วันจันทFร์เราก็ลา เอ้า ( ซ้ำ * )Instru:FFC7 FC7 Fตัวไม่ใหญ่แFต่ยาว ก็หน้าใหญ่ใจยาว เงินเดือนเงินดาวน์เป็นน้ำซึมบ่อทราย ถ้าน้ำแห้งBbบ่อ ก็เบิก ฉ กันFไป เล่นแชร์ไปBbด้วย เล่นหวยกันFไป สิ้นเดือนสC7บายไม่ต้องรับเงินเFดือน ( ซ้ำ * )Instru.:FFC7 FC7 Fที่ดื่มที่Fกิน เพราะมีเพื่อนมา ที่เฮที่ฮา ก็เพื่อผ่อนคลาย แค่วันเว้นBbวัน ไม่บ่อยเท่าFไร ถ้าเพื่อนไม่Bbมา เราก็เป็นคนFไป เรื่องการเรื่องC7งาน นั้นไม่ต้องเป็นFห่วง ( ซ้ำ * )Instru:FFC7 FC7 Fไอ้คนดีFดี นั้นมีมากมาย แต่คนสบาย นั้นไม่ค่อยมี ถ้าเป็นเรืBbอจ้าง มันก็รั่วเต็Fมที ไม่ใช่เรือยBbอร์ช ก็ต้องจอดคาFที่ ก็เป็นคC7นดี เท่าที่พอเป็นFได้ ( ซ้ำ *, **, * )Fade out...
  • F
  • C7
  • Bb or A#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ศุกร์เมา เสาร์นอน - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
* ศุกร์เมา เสาร์นอนอาทิตย์ถอน
จันทร์ลาวันศุกร์เมา วันเสาร์
นอน อาทิตย์ถอน จันทร์ลา
ล่า ล่า ลา ล้า ล้า ลา ลา ลาล่า----------** วันอังคารไปอำเภอ วันพุธไปจังหวัด
พฤหัสฝากสอน วันศุกร์เราก็เมา
วันเสาร์เราก็นอน วันอาทิตย์เราถอน วันจันทร์เราก็ลา เอ้า
(ซ้ำ *)
ตัวไม่ใหญ่แต่ยาว ก็หน้าใหญ่ใจยาว 
เงินเดือนเงินดาวน์เป็นน้ำซึมบ่อทราย
ถ้าน้ำแห้งบ่อ ก็เบิก ฉ กันไป
เล่นแชร์ไปด้วย เล่นหวยกันไป
สิ้นเดือนสบายไม่ต้องรับเงินเดือน
(ซ้ำ *)
----------ที่ดื่มที่กิน เพราะมีเพื่อนมา ที่เฮที่ฮา
ก็เพื่อผ่อนคลาย แค่วันเว้นวัน ไม่บ่อยเท่าไร
ถ้าเพื่อนไม่มา เราก็เป็นคนไป
เรื่องการเรื่องงาน นั้นไม่ต้องเป็นห่วง
(ซ้ำ *)
ไอ้คนดีดี นั้นมีมากมาย แต่คนสบาย
นั้นไม่ค่อยมี ถ้าเป็นเรือจ้าง มันก็รั่วเต็มที
ไม่ใช่เรือยอร์ช ก็ต้องจอดคาที่ 
ก็เป็นคนดี เท่าที่พอเป็นได้
(ซ้ำ *, **, *)
Fade out...