สราญ คอร์ด – The Mousses

สุข กัน นะ เรา อย่า เอา ทุกข์ มา โลกเรามันวกวน สับสนไป ไม่ชื่นบาน ทุกคนส่งยิ้มกัน โลกนี้มันคงงดงาม * สุขสราญ แบ่งปันกันไป สุขสราญ จะใกล้จะไกล สุขสราญ...
คอร์ดเพลง สราญ และ เนื้อร้อง สราญ ของ The Mousses ::สุข กัน นะ เรา อย่า เอา ทุกข์ มา โลกเรามันวกวน สับสนไป ไม่ชื่นบาน ทุกคนส่งยิ้มกั...

เนื้อร้อง: สราญ - The Mousses

ศิลปิน: The Mousses | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

สุข กัน นะ เรา อย่า เอา ทุกข์ มา โลกเรามันวกวน สับสนไป ไม่ชื่นบาน ทุกคนส่งยิ้มกัน โลกนี้มันคงงดงาม * สุขสราญ แบ่งปันกันไป สุขสราญ จะใกล้จะไกล สุขสราญ ส่งกันเพลิน ๆ สุขสราญ around the world สมมุติว่าโลกนี้มีเพียงความรัก ฉันและเธอก็คงรักกันทั้งวัน ทุกคนไม่ครอบครอง และทุกคนเสมอกัน ทุกคนเปิดหัวใจให้ทุกวันมันงดงาม (ซ้ำ *) สุขสราญ แบ่งปันกันไป สุขสราญ จะใกล้จะไกล สุขสราญ ส่งกันเพลิน ๆ สุขสราญ around the world สมมุติว่าโลกนี้มีเพียงความรัก ฉันและเธอก็คงรักกันทั้งวัน

ขยายกรอบเนื้อร้อง