สอดคล้อง สมดุล คอร์ด – โฮป

ด้วยปีกแห่งรักจริง รักยิ่งศรัทธาและอาทร ลมถึงแรงแดดร้อนจะจรมุ่งยังขอบฟ้ากว้างไกล ด้วยเท้าที่มั่นคง จะตรงไปถึงซึ่งหลักชัยแม้เหนื่อยล้าปานใด จะไปให้ถึงใจฝัน* เธอฉันมิใช่เท้าหลังเท้าหน้า แต่เป็นเท้าซ้ายเ...
คอร์ดเพลง สอดคล้อง สมดุล และ เนื้อร้อง สอดคล้อง สมดุล ของ โฮป ::ด้วยปีกแห่งรักจริง รักยิ่งศรัทธาและอาทร ลมถึงแรงแดดร้อนจะจรมุ่งยังขอบฟ้ากว้างไกล...

เนื้อเพลง : สอดคล้อง สมดุล - โฮป

ศิลปิน: โฮป | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

ด้วยปีกแห่งรักจริง รักยิ่งศรัทธาและอาทร ลมถึงแรงแดดร้อนจะจรมุ่งยังขอบฟ้ากว้างไกล ด้วยเท้าที่มั่นคง จะตรงไปถึงซึ่งหลักชัยแม้เหนื่อยล้าปานใด จะไปให้ถึงใจฝัน* เธอฉันมิใช่เท้าหลังเท้าหน้า แต่เป็นเท้าซ้ายเท้าขวา ที่เกื้อหนุนกันเป็นปีกที่สมดุลย์ และสัมพันธ์ สอดคล้องต้องกัน ทุกท่าทีเส้นทางชีวิตเรา โศกเศร้าสุขทุกข์ล้วนมากมี แต่ด้วยรักภักดีไม่มีผองภัยใดๆ ต้านเรา(* / * / *) ไม่มีผองภัยใดๆ ต้านเรา

ขยายกรอบเนื้อร้อง