สะกิด คอร์ด – Life

บนโลกนี้ มีผู้คนตั้งมากมาย เขาหาทางออก แต่หันไปไม่เคยจะมี ไม่เจอแม้คำตอบ ชีวิตไร้ทางออก หากเรายืน ท่ามกลาง ผู้คน และเรารู้พระเยซูเป็นคำตอบ เราจะบอก ออกไป ตกลงไหม สะกิดทางขวา...
คอร์ดเพลง สะกิด และ เนื้อร้อง สะกิด ของ Life ::บนโลกนี้ มีผู้คนตั้งมากมาย เขาหาทางออก แต่หันไปไม่เคยจะมี ไม่เจอแม้คำตอบ ชีวิตไร...

เนื้อเพลง : สะกิด - Life

ศิลปิน: Life | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

บนโลกนี้ มีผู้คนตั้งมากมาย เขาหาทางออก แต่หันไปไม่เคยจะมี ไม่เจอแม้คำตอบ ชีวิตไร้ทางออก หากเรายืน ท่ามกลาง ผู้คน และเรารู้พระเยซูเป็นคำตอบ เราจะบอก ออกไป ตกลงไหม (ตกลงไหม) สะกิดทางขวา (ทางขวา) และบอกว่าชีวิตของเขามีค่า เพราะพระเจ้าได้สร้างเขาขึ้นมา และรักหมดทั้งหัวใจ สะกิดคนซ้าย (ทางซ้าย) แล้วบอกว่าพระองค์ทรงยอมรับ เพื่อไถ่เขา ให้ชีวิตกลับมีความหวัง (อีกครั้งใน) ในพระองค์ หากความเหงา ทำให้เขาต้องทุกข์ทน ไร้ซึ่งผู้คนเข้าใจและให้ความรัก ไม่เจอแม้คำตอบ ชวิตไร้ทางออก หากเรายืน ท่ามกลาง ผู้คน และเรารู้พระเยซูเป็นคำตอบ เราจะบอก ออกไป ตกลงไหม (ตกลงไหม) สะกิดทางขวา (ทางขวา) และบอกว่าชีวิตของเขามีค่า เพราะพระเจ้าได้สร้างเขาขึ้นมา และรักหมดทั้งหัวใจ สะกิดคนซ้าย (ทางซ้าย) แล้วบอกว่าพระองค์ทรงยอมรับ เพื่อไถ่เขา ให้ชีวิตกลับมีความหวัง (อีกครั้งใน) ในพระองค์ หากเรายืน ท่ามกลาง ผู้คน และเรารู้พระเยซูเป็นคำตอบ เราจะบอก ออกไป ตกลงไหม (ตกลงไหม) หากเรายืน ท่ามกลาง ผู้คน และเรารู้พระเยซูเป็นคำตอบ เราจะบอก ออกไป ตกลงไหม (ตกลงไหม) สะกิดทางขวา (ทางขวา) และบอกว่าชีวิตของเขามีค่า เพราะพระเจ้าได้สร้างเขาขึ้นมา และรักหมดทั้งหัวใจ สะกิดคนซ้าย (ทางซ้าย) แล้วบอกว่าพระองค์ทรงยอมรับ เพื่อไถ่เขา ให้ชีวิตกลับมีความหวัง (อีกครั้งใน) ในพระองค์ สะกิดทางขวา (ทางขวา) และบอกว่าชีวิตของเขามีค่า เพราะพระเจ้าได้สร้างเขาขึ้นมา และรักหมดทั้งหัวใจ สะกิดคนซ้าย (ทางซ้าย) แล้วบอกว่าพระองค์ทรงยอมรับ เพื่อไถ่เขา ให้ชีวิตกลับมีความหวัง (อีกครั้งใน) ในพระองค์ และคืนดีกับพระองค์อีกครั้ง นำให้เขาไปถึงสวรรค์ เพียงเปิดใจเชื่อพระองค์สักครั้ง ลองดูนะฮะ

ขยายกรอบเนื้อร้อง