สัจจะ 10 ประการ คอร์ด - คาราบาว

บ้านเมืองอยู่ในยุคที่คนใฝ่หาประชาธิปไตย สังคมสุขสดใสคือกิจวัตรอันพึงกระทำ เขาได้เลือกคุณแล้ว ก็อย่าให้คนเลือกต้องชอกช้ำ นี้คือสัจธรรม เพียงสิบประการของนักการเมือง หนึ่ง ไม่พึงละเลยคำพูดที่เอ่ยคำมั่นสั...
คอร์ดเพลง สัจจะ 10 ประการ และเนื้อร้อง สัจจะ 10 ประการ คาราบาว เนื้อร้อง::บ้านเมืองอยู่ในยุคที่คนใฝ่หาประชาธิปไตย สังคมสุขสดใสคือกิจวัตรอันพึงกระทำ เขาได้...

เนื้อเพลง: สัจจะ 10 ประการ - คาราบาว

ศิลปิน คาราบาว | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
บ้านเมืองอยู่ในยุคที่คนใฝ่หาประชาธิปไตย สังคมสุขสดใสคือกิจวัตรอันพึงกระทำ เขาได้เลือกคุณแล้ว ก็อย่าให้คนเลือกต้องชอกช้ำ นี้คือสัจธรรม เพียงสิบประการของนักการเมือง หนึ่ง ไม่พึงละเลยคำพูดที่เอ่ยคำมั่นสัญญา สอง ไม่ยุ่งการค้ามันอาจนำพา กิเลสใส่ตน สาม มีจิตสำนึกเกษตรกรเจ้าของผลิตผล สี่ แก้ความยากจน มิเพียงหวังผลคะแนนการเมือง เมืองไทย พัฒนา สัจจะห้าเน้นการศึกษา ส่งเสริมภูมิปัญญา ชาวประชาสู่ความนิยม หก มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อธรรมชาติ ดินน้ำป่าอากาศ คือสมบัติอันควรหวงแหน กว่าสิ่งใด บ้านเมืองอยู่ในยุคที่คนใฝ่หาประชาธิปไตย สังคมสุขสดใสคือกิจวัตรอันพึงกระทำ เขาได้เลือกคุณแล้ว ก็อย่าให้คนเลือกต้องชอกช้ำ นี้คือสัจธรรม เพียงสิบประการของนักการเมือง เจ็ด ไม่อยู่เบื้องหลังบ่อนการพนันค้าประเวณี แปด ศีลธรรมต้องมีสืบประเพณีวัฒนธรรม เก้า ก้าวเดินไปหน้า ไม่เห็นแก่ว่า ฝ่ายค้าน ฝ่ายนำ สิบ รักคุณธรรม กล้าสู้ต่ออำนาจเผด็จการ เมืองไทย พัฒนา ด้วยนักการเมืองที่มีสัจจะ สิบประการนี้คือภาระ ของผู้อาสารับใช้ปวงชน เมืองไทย พัฒนา ด้วยนักการเมืองที่มีสัจจะ สิบประการนี้คือภาระ ของผู้อาสารับใช้ปวงชน บ้านเมืองอยู่ในยุคที่คนใฝ่หาประชาธิปไตย สังคมสุขสดใสคือกิจวัตรอันพึงกระทำ ของส่งความมั่นใจจากประชาชนล่ะเป็นทุนหนุนนำ ผลที่ท่านกระทำให้นำสุขขีในปีใหม่เอย เมืองไทย พัฒนา ด้วยนักการเมืองที่มีสัจจะ สิบประการนี้คือภาระ ของผู้อาสารับใช้ปวงชน เมืองไทย พัฒนา ด้วยนักการเมืองที่มีสัจจะ สิบประการนี้คือภาระ ของผู้อาสารับใช้ปวงชน