สัญญารักปากช่อง คอร์ด - หลิว อาจารียา พรหมพฤกษ์

จากปากช่องไป สู่เมืองวิไล หัวใจมาด่วนลืม ปากช่องแดนดง รักคงไม่ดูดดื่ม เหงื่อน้องไหลซึม ทำไร่ไถนา ข้าวโพดคงร้าง ข้าวฟ่างขึ้นรา โอ้พี่จ๋า ลืมสัญญาเมื่อสายัณห์ จากน้องสามปี อยู่วงดนตรี แล้วพี่มาเปลี่ยนผั...
คอร์ดเพลง สัญญารักปากช่อง และเนื้อร้อง สัญญารักปากช่อง หลิว อาจารียา พรหมพฤกษ์ เนื้อร้อง::จากปากช่องไป สู่เมืองวิไล หัวใจมาด่วนลืม ปากช่องแดนดง รักคงไม่ดูดดื่ม เหงื่อน้อง...

เนื้อเพลง: สัญญารักปากช่อง - หลิว อาจารียา พรหมพฤกษ์

ศิลปิน หลิว อาจารียา พรหมพฤกษ์ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
จากปากช่องไป สู่เมืองวิไล หัวใจมาด่วนลืม ปากช่องแดนดง รักคงไม่ดูดดื่ม เหงื่อน้องไหลซึม ทำไร่ไถนา ข้าวโพดคงร้าง ข้าวฟ่างขึ้นรา โอ้พี่จ๋า ลืมสัญญาเมื่อสายัณห์ จากน้องสามปี อยู่วงดนตรี แล้วพี่มาเปลี่ยนผัน ไปหลงชาวฟ้า ลืมสัญญาผูกพัน นับเอ๋ยนับวัน วันที่จากไกล เงินทองของหมั้นเรานั้นว่าไง เหตุไฉนพี่ไปลับตา พี่ลืมรอยรัก ที่เราสลัก ฝังรักแนบอุรา ชาวป่าอย่างเรา เขาคงไม่กลับมา เหลือเพียงน้ำตา เป็นเครื่องปลอบขวัญ ปากช่องคงช้ำ หลงคำจำนรรจ์ สร้างสวรรค์วิมานอันเลื่อนลอย พี่ลืมรอยรัก ที่เราสลัก ฝังรักแนบอุรา ชาวป่าอย่างเรา เขาคงไม่กลับมา เหลือเพียงน้ำตา เป็นเครื่องปลอบขวัญ ปากช่องคงช้ำ หลงคำจำนรรจ์ สร้างสวรรค์วิมานอันเลื่อนลอย