สัญญาเมื่อสายัณห์ คอร์ด – สันติ ดวงสว่าง

เจ้าลืมรอยรัก ที่พี่สลักฝังรักให้ทรามชื่น เจ้าแปรไปหัวใจเหมือนถูกปืน แทบล้มทั้งยืนสะอื้นอกตรม จากไร่ไปหา เงินตราชวดชม วิมานพี่ล่ม ลืมสัญญาเมื่อสายัณห์...
คอร์ดเพลง สัญญาเมื่อสายัณห์ และ เนื้อร้อง สัญญาเมื่อสายัณห์ ของ สันติ ดวงสว่าง ::เจ้าลืมรอยรัก ที่พี่สลักฝังรักให้ทรามชื่น เจ้าแปรไปหัวใจเหมือนถูกปืน แทบล้มทั้งย...
คอร์ดเพลง สัญญาเมื่อสายัณห์ และ เนื้อร้อง สัญญาเมื่อสายัณห์ ของ สันติ ดวงสว่าง ::เจ้าลืมรอยรัก ที่พี่สลักฝังรักให้ทรามชื่น เจ้าแปรไปหัวใจเหมือนถูกปืน แทบล้มทั้งย...
Intro:G BmEm DG DG DEmG BmEmEmจากปากช่องGมา เจ้าลืมสัญBmญาสองเราเมื่อสาEmยัณห์ ก่อนเคยรัGกใจภักดิ์ไม่เปลี่ยนDผัน ทำไร่ใกล้กัน จนตะวันตกGดิน กลับบ้านเดินเBmคียง สำเนียงได้Emยิน ไม่เล่นF#mลิ้น รักBmสิ้น ดินEmฟ้า Instru:G BmEm DG DG DEmG BmEmEmจากน้องสาGมปี อยู่วงดนตBmรีหาเงินมาหมั้นขวัEmญตา วิหคกลับขGอน ดังพี่ย้อนกลับDนา โอ้... น้องแก้วตา สัญญาเราGคอย เจ้าอยู่แห่งBmไหน หัวใจเลื่อนEmลอย พี่บุญF#mน้อยหลงBmคอยทั้งEmคืน Instru.:G BmEm DG DG DEmG BmEmEm* เจ้าลืมรอยGรัก ที่พี่สBmลักฝังรักให้ทรามEmชื่น เจ้าแปรGไป หัวใจเหมือนถูกDปืน แทบล้มทั้งยืนสะอื้นอกตGรม จากไร่ไปBmหา เงินตราชวดEmชม วิมานพี่F#mล่ม ลืมสัญBmญาเมื่อสาEmยัณห์ Instru:G BmEm DG DG DEmG BmEmEm( ซ้ำ * )Outro:G BmEm
คำร้อง/ทำนอง : ธงชัย เล็กกำพล