สัญญาเมื่อสายัณห์ คอร์ด – ไท ธนาวุฒิ

จากน้องสามปี อยู่วงดนตรี หาเงินมาหมั้นขวัญตา วิหคกลับคอน ดังพี่ย้อนกลับมา โถน้องแก้วตา สัญญาเขาคอย เจ้าอยู่แห่งไหน หัวใจเลื่อนลอย พี่บุญน้อยหลงคอยทั้งคืน...
คอร์ดเพลง สัญญาเมื่อสายัณห์ และ เนื้อร้อง สัญญาเมื่อสายัณห์ ของ ไท ธนาวุฒิ ::จากน้องสามปี อยู่วงดนตรี หาเงินมาหมั้นขวัญตา วิหคกลับคอน ดังพี่ย้อนกลับมา โถน้อง...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง สัญญาเมื่อสายัณห์ ของ ไท ธนาวุฒิ
Intro:C#mจากปากช่องEมา เจ้าลืมสัญAญา สองBเราเมื่อสาC#mยัณห์ ก่อนเคยAรัก ใจBภักดิ์ไม่เปลี่ยนEผัน ทำBไร่ใกล้Eกัน จนตะBวันตกEดิน กลับBบ้านเดินเEคียง สำเBนียงได้Eยิน Bไม่เล่นG#mลิ้น รักสิ้นดินC#mฟ้า จากน้องสามEปี อยู่วงดนAตรี หาเBงินมาหมั้นขC#mวัญตา วิหคกลับAคอน Bดังพี่ย้อนกEลับมา โถBน้องแก้วEตา สัญBญาเขาEคอย เจ้าอBยู่แห่งไEหน หัวBใจเลื่อนลEอย Bพี่บุญG#mน้อยหลงคอยC#mทั้งคืนเจ้าลืมลอยEรัก ที่พี่สAลักฝังBรักให้ทรามC#mชื่น เจ้าแปรAไป หัวBใจเหมือนถูกEปืน แทบBล้มทั้งEยืน สะBอื้นอกตEรม จากBไร่ไปEหา เงินตBราชวดEชม วิBมานพี่G#mล่ม ลืมสัญญาเมื่อสC#mายัณห์ Instru:E G#mC#m BE BE G#mC#m BE BC#mเจ้าลืมลอยEรัก ที่พี่สAลักฝังBรักให้ทรามC#mชื่น เจ้าแปรAไป หัวBใจเหมือนถูกEปืน แทบBล้มทั้งEยืน สะBอื้นอกตEรม จากBไร่ไปEหา เงินตBราชวดEชม วิBมานพี่G#mล่ม ลืมสัญญาเมื่อสC#mายัณห์ Outro:E G#mC#m BE BE G#mC#m BE BC#mC#m
  • E
  • A
  • B
  • C#m or Db
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : สัญญาเมื่อสายัณห์ - ไท ธนาวุฒิ

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : ธงชัย เล็กกัมพล
จากปากช่องมา เจ้าลืมสัญญา สองเราเมื่อสายัณห์
ก่อนเคยรัก ใจภักดิ์ไม่เปลี่ยนผัน ทำไร่ใกล้กัน
จนตะวันตกดิน กลับบ้านเดินเคียง สำเนียงได้ยิน
ไม่เล่นลิ้น รักสิ้นดินฟ้า ----------จากน้องสามปี อยู่วงดนตรี หาเงินมาหมั้นขวัญตา
วิหคกลับคอน ดังพี่ย้อนกลับมา โถน้องแก้วตา
สัญญาเขาคอย เจ้าอยู่แห่งไหน หัวใจเลื่อนลอย
พี่บุญน้อยหลงคอยทั้งคืน----------เจ้าลืมลอยรัก ที่พี่สลักฝังรักให้ทรามชื่น 
เจ้าแปรไป หัวใจเหมือนถูกปืน แทบล้มทั้งยืน
สะอื้นอกตรม จากไร่ไปหา เงินตราชวดชม
วิมานพี่ล่ม ลืมสัญญาเมื่อสายัณห์
เจ้าลืมลอยรัก ที่พี่สลักฝังรักให้ทรามชื่น 
เจ้าแปรไป หัวใจเหมือนถูกปืน แทบล้มทั้งยืน
สะอื้นอกตรม จากไร่ไปหา เงินตราชวดชม
วิมานพี่ล่ม ลืมสัญญาเมื่อสายัณห์