สั่งนาง คอร์ด – มนต์สิทธิ์ คำสร้อย

แก้วตา หันมาฟังพี่จะบอกเจ้าจง ตั้งใจฟังไว้ให้ดีความรัก ที่พี่มอบไว้ให้นี้พี่ยินยอม พร้อมพลีให้แด่แม่นางหมดใจ ไม่มีเหลือให้ใครต่อพี่จะขอ ภักดีไม่มีจืดจางวอนน้อง อย่าให้พี่ต้องผิดหวังถึงคราวเหินห่าง พี่...
คอร์ดเพลง สั่งนาง และ เนื้อร้อง สั่งนาง ของ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ::แก้วตา หันมาฟังพี่จะบอกเจ้าจง ตั้งใจฟังไว้ให้ดีความรัก ที่พี่มอบไว้ให้นี้พี่ยินย...

เนื้อเพลง : สั่งนาง - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย

ศิลปิน: มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

แก้วตา หันมาฟังพี่จะบอกเจ้าจง ตั้งใจฟังไว้ให้ดีความรัก ที่พี่มอบไว้ให้นี้พี่ยินยอม พร้อมพลีให้แด่แม่นางหมดใจ ไม่มีเหลือให้ใครต่อพี่จะขอ ภักดีไม่มีจืดจางวอนน้อง อย่าให้พี่ต้องผิดหวังถึงคราวเหินห่าง พี่ขอสั่งนางก่อนลา* ไหล่นี้อย่าให้ใคร มากอดมือนี้อย่าให้ใครมาจับหน้าผากนี้อย่าให้ใครมาจูบแก้มนี้อย่าให้ใครลูบคลำ** แก้วตา เจ้าอย่าลืมที่พี่สั่งความหลัง สองเราให้เฝ้าจดจำจงถนอม ความรักอย่าให้บอบช้ำอย่าลืมถ้อยคำ ที่พี่นี้พร่ำสั่งนาง(*, **)

ขยายกรอบเนื้อร้อง