สาวทอผ้าไหม คอร์ด – มณีมุกดา

เกิดมาใต้ฟ้าเดียวกัน เทิด... ความ... รักนั้นยิ่งกว่าใด ขวากหนามทิ่มตำหัวใจ แพรสไบ ยังชุ่มฉ่ำไปด้วยรอยน้ำตา บ้านเฮานั้นมีผู้เฒ่าผู้แก่...
คอร์ดเพลง สาวทอผ้าไหม และ เนื้อร้อง สาวทอผ้าไหม ของ มณีมุกดา ::เกิดมาใต้ฟ้าเดียวกัน เทิด... ความ... รักนั้นยิ่งกว่าใด ขวากหนามทิ่มตำหัวใจ แพรสไ...
คอร์ดและเนื้อร้อง สาวทอผ้าไหม ของ มณีมุกดา
Intro:CAmGAm(2 Times)GAmบ้านCเฮานั้นมีผู้เฒ่า ผู้Amแก่ เอาว์Gแมบองประโอน เด้อAmอ้าย คืนและGวันของชาวบ้านเราไม่เปล่าAmดาย ทอผ้าไGหมคิดลายสไบให้ถ้วAmนถี่ เฝ้าแต่Cรอรักคนที่เขาไม่รัก...Am เรา นั่งเGซาซึมป่วยในใจ หAmลบลี้ ลมหายCใจที่อยู่ยาวไกล จนป่านAmนี้... ก็เพราะชีGวีน้องมีอ้ายนั้น ประจAmำใจ* เกิดFมาใต้ฟ้าเดียวGกัน เทิด... คFวาม... รักนั้นยิ่งกว่Gาใด ขวากหนCามทิ่มตำหัAmวใจ แพรสGไบ ยังชุ่มฉ่ำไปด้วยรอยน้Amำตา Instru:CAmGAm(2 Times)( ซ้ำ * )Instru:GAm บ้านเCฮานั้นมีผู้เฒ่า ผู้Amแก่ เอาว์Gแม บองประโอน ยังAmท่า จะเป็นหรือGตายขออ้ายคนดีจงกลัAmบมา รู้ไGหมสาวทอผ้าไหมคนนี้Am... รอ รู้ไGหมสาวทอผ้าไหมคนนี้Am... รอ Outro:CAmGAm
  • C
  • Am
  • G
  • F
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : สาวทอผ้าไหม - มณีมุกดา

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : สุรชัย จันทิมาธร | เรียบเรียง : ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก
บ้านเฮานั้นมีผู้เฒ่า ผู้แก่
เอาว์แมบองประโอน เด้ออ้าย
คืนและวันของชาวบ้านเราไม่เปล่าดาย
ทอผ้าไหมคิดลายสไบให้ถ้วนถี่ ----------เฝ้าแต่รอรักคนที่เขาไม่รัก... เรา
นั่งเซาซึมป่วยในใจ หลบลี้
ลมหายใจที่อยู่ยาวไกล
จนป่านนี้... ก็เพราะชีวีน้องมีอ้ายนั้น ประจำใจ----------* เกิดมาใต้ฟ้าเดียวกัน เทิด... ความ... รักนั้นยิ่งกว่าใด
ขวากหนามทิ่มตำหัวใจ แพรสไบ
ยังชุ่มฉ่ำไปด้วยรอยน้ำตา
(ซ้ำ *)

บ้านเฮานั้นมีผู้เฒ่า ผู้แก่ เอาว์แม บองประโอน ยังท่า
จะเป็นหรือตายขออ้ายคนดีจงกลับมา
รู้ไหมสาวทอผ้าไหมคนนี้... รอ
รู้ไหมสาวทอผ้าไหมคนนี้... รอ