สาวภูธร คอร์ด - กระดังงา

เจอะเจอคนบ้านไกล ถูกใจคนหลงทางพูดจาก็น่าฟัง เบื่อกรุงมาหรือไร ถ้าอยากเจอไม้งามกลางป่า ก็ถูกทางแล้ว สาวภูธรไม่หลอกใคร รักแล้วไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนใจลองคบกันดูก็ได้ไม่คิดตังค์ ฉันเลี้ยง...
Something Wrong

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

เนื้อเพลง: สาวภูธร - กระดังงา

ศิลปิน กระดังงา | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เจอะเจอคนบ้านไกล ถูกใจคนหลงทางพูดจาก็น่าฟัง เบื่อกรุงมาหรือไร* ถ้าอยากเจอไม้งามกลางป่า ก็ถูกทางแล้ว** สาวภูธรไม่หลอกใคร รักแล้วไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนใจลองคบกันดูก็ได้ไม่คิดตังค์ ฉันเลี้ยงดูง่ายพูดก็น้อยกินหอยกินปลาผักริมทางชีวิตพอเพียงแบบนี้สองคน ตกลงไหมหนุ่มกรุงมาเที่ยวดอย อยากคอยจะเทคแคร์สบตาก็รู้แน่ ว่าเธอก็สนใจ(ซ้ำ *,**)...(ซ้ำ *,**)ลองคบกันดูก็ได้ไม่คิดตังค์ฉันเลี้ยงดูง่ายพูดก็น้อย กินหอยกินปลาผักริมทางชีวิตพอเพียงแบบนี้สองคน ตกลงไหม. ...ตกลงไหม