สิทธิของเธอ คอร์ด – Fahrenheit

เมื่อคนอย่างเธอ เท่าไหร่มันก็ไม่พอ และคนอย่างฉัน ก็ทนรับมันไม่ได้ ให้เธอหมดใจ ใจฉันก็อยากจะได้จากเธอทั้งใจ รักกันไปส่ง ๆ คงไม่พอ ฉันขอ...ลา...
คอร์ดเพลง สิทธิของเธอ และ เนื้อร้อง สิทธิของเธอ ของ Fahrenheit ::เมื่อคนอย่างเธอ เท่าไหร่มันก็ไม่พอ และคนอย่างฉัน ก็ทนรับมันไม่ได้ ให้เธอหมดใจ ใจ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง สิทธิของเธอ ของ Fahrenheit
Intro:F#m C#mDF#m C#mEAหยุดบอกว่ารักสักทีได้C#m7ไหม Bm7 ถ้าไม่ได้หEมายความเพียงแค่Aฉัน F#m7หยุดบอกได้ไหมว่าคิดC#m7ถึงกัน Bm7 คิดถึงทั้งฉันและใครต่อEใคร มันF#mก็สิทธิ์ของC#mเธอ อยากจะBmซึ้งจะดีกับEใคร เธอF#mก็ปล่อยฉันC#mไป ไม่เป็นไBmรแค่คน ๆ เEดียว ** เมื่อคนอย่างเAธอ เท่าไC#mหร่มันก็ไม่F#mพอ และคนอย่างBmฉัน ก็Eทนรับมันไม่Aได้ A7 ให้เธอหมดDใจ ใจEฉัน ก็อC#mยากจะได้จากF#mเธอทั้งใจ Bmรักกันไปส่B7ง ๆ คงไม่Esus4พอ (Eฉันขอ... ลืม) (ฉันขอ...(A) ลา) Instru.:F#m C#mDEAอย่าบอกว่าE/G#เราจบกันไC#m7ด้ไหม Bm7ฮืม... อย่าทำให้Eฉันแย่ไปกว่Aานี้ ฮื้อ... ฮือ... F#m7อยู่ ๆ กันไปก็คงไC#m7ม่ดี Bm7 พอกันแค่นี้ให้มันจบEไป * เธอF#mก็อยู่ของเC#mธอ เป็นที่Bmรักของใครต่อEใคร เธอF#mก็ปล่อยฉันC#mไป ไม่เป็นBmไรแค่คน ๆ เEดียว ( ซ้ำ ** )Instru:F#m F#m7F#m7 F#m6(2 Times)G#m7b5 C#7F#m B7Bm EA A7( ซ้ำ *, ** )
 • A
 • C#m7 or Db
 • Bm7
 • E
 • F#m7 or Gb
 • F#m or Gb
 • C#m or Db
 • Bm
 • A7
 • D
 • B7
 • Esus4
 • E/G# (Slash)
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : สิทธิของเธอ - Fahrenheit

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : อาทิตย์ สาระจูฑะ | ทำนอง : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร | เรียบเรียง : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร, อัสนี โชติกุล
หยุดบอกว่ารักสักทีได้ไหม 
 ถ้าไม่ได้หมายความเพียงแค่ฉัน
หยุดบอกได้ไหมว่าคิดถึงกัน 
 คิดถึงทั้งฉันและใครต่อใคร----------มันก็สิทธิ์ของเธอ อยากจะซึ้งจะดีกับใคร
เธอก็ปล่อยฉันไป ไม่เป็นไรแค่คน ๆ เดียว----------** เมื่อคนอย่างเธอ เท่าไหร่มันก็ไม่พอ 
และคนอย่างฉัน ก็ทนรับมันไม่ได้ 
ให้เธอหมดใจ ใจฉัน ก็อยากจะได้จากเธอทั้งใจ
รักกันไปส่ง ๆ คงไม่พอ (ฉันขอ... ลืม) (ฉันขอ... ลา) ----------อย่าบอกว่าเราจบกันได้ไหม ฮืม...
อย่าทำให้ฉันแย่ไปกว่านี้ ฮื้อ... ฮือ...
อยู่ ๆ กันไปก็คงไม่ดี พอกันแค่นี้ให้มันจบไป----------* เธอก็อยู่ของเธอ เป็นที่รักของใครต่อใคร
เธอก็ปล่อยฉันไป ไม่เป็นไรแค่คน ๆ เดียว
(ซ้ำ **)...ดนตรี...(ซ้ *, **)