สิ่งหนึ่งในใจ คอร์ด - Slot Machine

จมอยู่ในใจของคน ใจคนที่มันร้อนรน เวลาผ่านพ้นทุกวันและคืนโหดร้าย อาจจะเห็นแสงเลือนลางข้างใน ก็คงเป็นเพราะเธอ
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง สิ่งหนึ่งในใจ และเนื้อร้อง สิ่งหนึ่งในใจ Slot Machine เนื้อร้อง::จมอยู่ในใจของคน ใจคนที่มันร้อนรน เวลาผ่านพ้นทุกวันและคืนโหดร้าย อาจจะเห็นแสงเลือ... คอร์ด สิ่งหนึ่งในใจ, สิ่งหนึ่งในใจ Slot Machine spotify 4sh mp3 joox, สิ่งหนึ่งในใจ คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด สิ่งหนึ่งในใจ ของ Slot Machine คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:DABmGDจมอยู่ในความทุDmaj7กข์ทน  ลำพังในความมืBmดมน
เวลาผ่านAพ้นและฉันคง สลายGไป
ภาพความสุขD/F#นั้นฉันยังอาจจะไม่เEmข้าใจ ความหมAาย----------*D จมอยู่ในใจขDmaj7องคน ใจคนที่มันร้อBmนรน
เวลาผ่านAพ้นทุกวันและคืนโหดGร้าย
อาจจะเห็นแD/F#สงเลือนลางข้างEmใน ก็คงเป็นเพราะเAธอ----------** แต่ยังคงเหBmลือสิ่งหนึ่งในใA
ภาพเธอนั้Gนห่างไกลสุดสาAยตา
*** อยากจะบอกว่าDรักเพียงเธอ
A อยากจะบอกว่าเBmพ้อเพียงใดG
อยากจะบอกว่าDรักเพียงเธอ
A อยากจะบอกว่าBmรักเธอตลGอดไป
( ซ้ำ *, **, ***, ** )Instru:DABmG(2 Times)( ซ้ำ *** )Outro:DABmG(2 Times)D
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • AChord key_a
  • BmChord key_b
  • DChord key_d
  • Dmaj7Chord key_d
  • EmChord key_e
  • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: สิ่งหนึ่งในใจ - Slot Machine

ศิลปิน Slot Machine | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
จมอยู่ในความทุกข์ทน ลำพังในความมืดมน
เวลาผ่านพ้นและฉันคง สลายไป
ภาพความสุขนั้นฉันยังอาจจะไม่เข้าใจ ความหมาย----------* จมอยู่ในใจของคน ใจคนที่มันร้อนรน
เวลาผ่านพ้นทุกวันและคืนโหดร้าย
อาจจะเห็นแสงเลือนลางข้างใน ก็คงเป็นเพราะเธอ----------** แต่ยังคงเหลือสิ่งหนึ่งในใจ
ภาพเธอนั้นห่างไกลสุดสายตา----------*** อยากจะบอกว่ารักเพียงเธอ
อยากจะบอกว่าเพ้อเพียงใด
อยากจะบอกว่ารักเพียงเธอ
อยากจะบอกว่ารักเธอตลอดไป----------(ซ้ำ *, **, ***, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ ***)