สิ่งหนึ่งในใจ คอร์ด – Slot Machine

จมอยู่ในใจของคน ใจคนที่มันร้อนรน เวลาผ่านพ้นทุกวันและคืนโหดร้าย อาจจะเห็นแสงเลือนลางข้างใน ก็คงเป็นเพราะเธอ...
คอร์ดเพลง สิ่งหนึ่งในใจ และ เนื้อร้อง สิ่งหนึ่งในใจ ของ Slot Machine ::จมอยู่ในใจของคน ใจคนที่มันร้อนรน เวลาผ่านพ้นทุกวันและคืนโหดร้าย อาจจะเห็นแสงเลือ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง สิ่งหนึ่งในใจ ของ Slot Machine
Intro:DABmGDจมอยู่ในความทุDmaj7กข์ทน ลำพังในความมืBmดมน เวลาผ่านAพ้นและฉันคง สลายGไป ภาพความสุขD/F#นั้นฉันยังอาจจะไม่เEmข้าใจ ความหมAาย *D จมอยู่ในใจขDmaj7องคน ใจคนที่มันร้อBmนรน เวลาผ่านAพ้นทุกวันและคืนโหดGร้าย อาจจะเห็นแD/F#สงเลือนลางข้างEmใน ก็คงเป็นเพราะเAธอ ** แต่ยังคงเหBmลือสิ่งหนึ่งในใAจ ภาพเธอนั้Gนห่างไกลสุดสาAยตา *** อยากจะบอกว่าDรักเพียงเธอ A อยากจะบอกว่าเBmพ้อเพียงใดG อยากจะบอกว่าDรักเพียงเธอ A อยากจะบอกว่าBmรักเธอตลGอดไป ( ซ้ำ *, **, ***, ** )Instru:DABmG(2 Times)( ซ้ำ *** )Outro:DABmG(2 Times)D
  • D
  • Dmaj7
  • Bm
  • A
  • G
  • D/F# (Slash)
  • Em
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : สิ่งหนึ่งในใจ - Slot Machine

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
จมอยู่ในความทุกข์ทน ลำพังในความมืดมน
เวลาผ่านพ้นและฉันคง สลายไป
ภาพความสุขนั้นฉันยังอาจจะไม่เข้าใจ ความหมาย----------* จมอยู่ในใจของคน ใจคนที่มันร้อนรน
เวลาผ่านพ้นทุกวันและคืนโหดร้าย
อาจจะเห็นแสงเลือนลางข้างใน ก็คงเป็นเพราะเธอ----------** แต่ยังคงเหลือสิ่งหนึ่งในใจ
ภาพเธอนั้นห่างไกลสุดสายตา ----------*** อยากจะบอกว่ารักเพียงเธอ
 อยากจะบอกว่าเพ้อเพียงใด 
อยากจะบอกว่ารักเพียงเธอ
 อยากจะบอกว่ารักเธอตลอดไป
(ซ้ำ *, **, ***, **)...ดนตรี...(ซ้ ***)