สิ่งหนึ่งในใจ คอร์ด – Slot Machine

จมอยู่ในใจของคน ใจคนที่มันร้อนรน เวลาผ่านพ้นทุกวันและคืนโหดร้าย อาจจะเห็นแสงเลือนลางข้างใน ก็คงเป็นเพราะเธอ...
คอร์ดเพลง สิ่งหนึ่งในใจ และ เนื้อร้อง สิ่งหนึ่งในใจ ของ Slot Machine ::จมอยู่ในใจของคน ใจคนที่มันร้อนรน เวลาผ่านพ้นทุกวันและคืนโหดร้าย อาจจะเห็นแสงเลือ...
คอร์ดเพลง สิ่งหนึ่งในใจ และ เนื้อร้อง สิ่งหนึ่งในใจ ของ Slot Machine ::จมอยู่ในใจของคน ใจคนที่มันร้อนรน เวลาผ่านพ้นทุกวันและคืนโหดร้าย อาจจะเห็นแสงเลือ...
Intro:DABmGDจมอยู่ในความทุDmaj7กข์ทน ลำพังในความมืBmดมน เวลาผ่านAพ้นและฉันคง สลายGไป ภาพความสุขD/F#นั้นฉันยังอาจจะไม่เEmข้าใจ ความหมAาย *D จมอยู่ในใจขDmaj7องคน ใจคนที่มันร้อBmนรน เวลาผ่านAพ้นทุกวันและคืนโหดGร้าย อาจจะเห็นแD/F#สงเลือนลางข้างEmใน ก็คงเป็นเพราะเAธอ ** แต่ยังคงเหBmลือสิ่งหนึ่งในใAจ ภาพเธอนั้Gนห่างไกลสุดสาAยตา *** อยากจะบอกว่าDรักเพียงเธอ A อยากจะบอกว่าเBmพ้อเพียงใดG อยากจะบอกว่าDรักเพียงเธอ A อยากจะบอกว่าBmรักเธอตลGอดไป ( ซ้ำ *, **, ***, ** )Instru:DABmG(2 Times)( ซ้ำ *** )Outro:DABmG(2 Times)D
ศิลปิน: Slot Machine | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง