สุขกันเถอะเรา คอร์ด – แหวน ฐิติมา

สุขกันเถอะดี อย่ามัวรีรอ อย่าทำหน้างอ ยิ้มนิดพอใจชื่น ชีพจะดำรง อยู่ยงคงคืน ต่ออายุยืน ยิ้มนิดเดียวให้ชื่นใจ...
คอร์ดเพลง สุขกันเถอะเรา และ เนื้อร้อง สุขกันเถอะเรา ของ แหวน ฐิติมา ::สุขกันเถอะดี อย่ามัวรีรอ อย่าทำหน้างอ ยิ้มนิดพอใจชื่น ชีพจะดำรง อยู่ยงคงคืน ต่ออ...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง สุขกันเถอะเรา ของ แหวน ฐิติมา
Intro:FCFCFCFC(2 Times)* FเชิญสำDmราญ ร่วมเบิกFบานดวDmงใจ FลืมทุกDmข์ไป ทำให้CใจเริงFรื่น สุขกันเถอะเFรา เศร้าไปDmทำไม อย่ามัวอาFลัย คิดร้อนใจไปเDmปล่า เกิดมาเป็นFคน อดทนเถDmอะเรา อย่ามัวซมเFซา ทุกคนเราทนมัน โลกคือละFคร อย่าอาวรDmณ์เลย สุขทุกข์อย่าFงเคยรับแล้วเป็นเDmช่นกัน ปล่อยไปตามFบุญและกรรมบันDmดาล อย่ามัวโศกศัFลย์ ยิ้มสู้มันเป็นไร ( ซ้ำ * )** สุขกันเถอFะดี อย่ามัวDmรีรอ อย่าทำหน้าFงอ ยิ้มนิดพอใจDmชื่น ชีพจะดำFรง อยู่ยงคDmงคืน ต่ออายุFยืน ยิ้มนิดเดียวให้ชื่นใจ *** Fโลกคือละคร ทุกคนต้องแGmสดง ทุกคนทนFไป Fอย่าอาลัย ยิ้มกันสู้Gmไปจะได้สบFาย ( ซ้ำ *** )Instru:FDmFDmFDmFF( ซ้ำ *, **, ***, ***, *** )
  • F
  • Dm
  • C
  • Gm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : สุขกันเถอะเรา - แหวน ฐิติมา

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
* เชิญสำราญ ร่วมเบิกบานดวงใจ
ลืมทุกข์ไป ทำให้ใจเริงรื่น----------สุขกันเถอะเรา เศร้าไปทำไม
อย่ามัวอาลัย คิดร้อนใจไปเปล่า
เกิดมาเป็นคน อดทนเถอะเรา
อย่ามัวซมเซา ทุกคนเราทนมัน
โลกคือละคร อย่าอาวรณ์เลย
สุขทุกข์อย่างเคยรับแล้วเป็นเช่นกัน
ปล่อยไปตามบุญและกรรมบันดาล
อย่ามัวโศกศัลย์ ยิ้มสู้มันเป็นไร
(ซ้ำ *)
----------** สุขกันเถอะดี อย่ามัวรีรอ
อย่าทำหน้างอ ยิ้มนิดพอใจชื่น 
ชีพจะดำรง อยู่ยงคงคืน 
ต่ออายุยืน ยิ้มนิดเดียวให้ชื่นใจ----------*** โลกคือละคร ทุกคนต้องแสดง ทุกคนทนไป
อย่าอาลัย ยิ้มกันสู้ไปจะได้สบาย
(ซ้ำ ***)...ดนตรี...(ซ้ *, **, ***, ***, ***)