คอร์ดเพลง สุดท้ายเหลือเพียงคำว่ารัก – Alyn

The Hook (ท่อนฮุค)

สุดท้ายเหลือเพียงคำว่ารัก ที่ฉันไม่เคยพูดไป ทนเก็บไว้ ไม่รู้ว่าจะบอกเธอยังไง สุดท้าย สายไปที่เธอบอก ผิดเองที่รอให้มันสายไป จะตะโกนให้ดังเท่าไร เธอคงไม่ได้ยิน...

Lyric and chords

คอร์ดเพลง สุดท้ายเหลือเพียงคำว่ารัก และ เนื้อร้อง สุดท้ายเหลือเพียงคำว่ารัก ของ Alyn ::สุดท้ายเหลือเพียงคำว่ารัก ที่ฉันไม่เคยพูดไป ทนเก็บไว้ ไม่รู้ว่าจะบอกเธอยังไง สุด...
คอร์ดเพลง สุดท้ายเหลือเพียงคำว่ารัก และ เนื้อร้อง สุดท้ายเหลือเพียงคำว่ารัก ของ Alyn ::สุดท้ายเหลือเพียงคำว่ารัก ที่ฉันไม่เคยพูดไป ทนเก็บไว้ ไม่รู้ว่าจะบอกเธอยังไง สุด...
แชร์แชร์

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : สุดท้ายเหลือเพียงคำว่ารัก - Alyn

คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ | ทำนอง/เรียบเรียง : จักรกฤษณ์ มัฆนาโส | Ost : ซ่อนเงารัก |

Lyric and chords width transpose key

Intro:Bb CmDm CmBb EbF(2 Times)Bbทุก ๆ ถ้อF/Aยคำที่เคยGmเอ่ย ทุก ๆ เรื่องรFาวที่เคยเกิด Ebฉัน ไม่เDmคยที่จะลบมันไปจากFใจ Bb ทุกภาพของF/Aเรามันยังอยู่Gm ทุกเสียงที่เFคยได้ยินวันEbนั้น ฉัDmนยังจำ ราวกัCmบเธอไม่เคยจากFไป *Eb มีเพียงแD7ค่คำบางคำ ที่Gmค้างคาในหัวC7ใจ เป็นเรื่องเEbดียวที่ยังติEdimดใจอยู่จนวันFนี้ สุดท้Bbาย เหลือเF/Aพียงคำว่ารัGmก ที่ฉันFmไม่ เคBbยพูดไEbป ทนเDmก็บไว้ ไม่Cmรู้ว่าจะบอกเธอยังFไง สุดBbท้าย สาF/Aยไปที่เธอGmบอก ผิดเFmองที่ ยBbอมให้EbมันสาDmยไป จะตCmะโกนใDmห้ดังเท่Ebาไร เFธอคงไม่ได้ยิน Instru:Bb CmDm CmBb EbFBb ถึงแม้ว่F/Aาเธอจะไม่อGmยู่ ให้ฉันกล้าFพอที่จะบอกEbรัก ให้Dmเธอฟัง แต่ความCmรัก ไม่เคยหมดFไป ( ซ้ำ * )** สุBbดท้ายเหลือเF/Aพียงคำว่าGmรัก ที่Fmฉันไม่เBbคยพูดEbไป ทนเDmก็บไว้ ไCmม่รู้ว่าจะบอกเธอยัFงไง สุดBbท้าย สาF/Aยไปที่เธอGmบอก ผิดเFmองที่รBbอให้ EbมันสายDmไป จะตะCmโกนให้Dmดังเท่าEbไร เFธอคงไม่ได้ยิน Instru:Gm FEb F(4 Times)( ซ้ำ *, ** )Bb Dm Eb F เธอคงไม่Bbได้ยิDmEb F เธอคงไม่Bbได้ยิDmน ใช่ไEbหม F เธอคงไม่ไBbด้ยิน Dm จะตะEbโกนให้ดังเท่าFไร เธอคงไม่ไBbด้ยิน
...ค้นเพลงอื่น ๆ...