คอร์ดเพลง สุสานหัวใจ - พจน์ สุวรรณพันธ์ อาร์สยาม

เธอจากไปแล้วตั้งนาน แต่ฉันยังจ่อมจมอยู่กับความหลัง ทุกซอกหลืบของหัวใจ ยังเก็บเธอไว้ ตัดใจไม่ได้สักครั้ง วิมานห้องรักเพพัง เหลือเพียงกลิ่นน้ำหอมจาง จาง ที่พอต่อลมหายใจ
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง สุสานหัวใจ และเนื้อร้อง สุสานหัวใจ พจน์ สุวรรณพันธ์ อาร์สยาม เนื้อร้อง::เธอจากไปแล้วตั้งนาน แต่ฉันยังจ่อมจมอยู่กับความหลัง ทุกซอกหลืบของหัวใจ ยังเก็บเธอ...
Tuning E capo fret 2 / Tuning Eb capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
เวอร์ชั่นที่สองของ คอร์ด สุสานหัวใจ - พจน์ สุวรรณพันธ์ อาร์สยาม คอร์ดง่าย มีเนื้อร้องพร้อมคอร์ดกีต้าร์ประกอบ
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
F#mจากวันที่เรา ต้องเดินแยกAทาง เพราะมีเหตุผล
บาC#mงอย่าง เธอยกมาอ้างF#mก่อนไป  
F#mก็พยายาม ทำความเข้าใAจ ฝืนยิ้มว่ายอมรับไC#mด้
แต่ใจมันแหลกเป็นF#mผง----------เตียงนBmอน  หมอนF#mข้าง   ก็ยังBmวาง  อยู่F#mที่เก่า
ภาพความงดงาม สDองเรา E มันผุด มาหลอนF#mทุกคืน----------* เธอจากไปแล้ว ตั้Eงนาน
แต่ฉันยัง จ่อมจม อยู่กับความF#mหลัง
ทุกซอกหลืบของหัวBmใจ
ยังเก็บเธอไEว้  ตัดใจไม่ได้สักคAรั้ง
F#m   วิมานห้องรักเพDพัง 
เหลือเพียงกลิ่นน้ำหอมจาง Eจาง  ที่พC#mอ ต่อลมหF#mายใจ
**F#m จากวันที่เรา ต้องเดินแยกAทาง  ชีวิตหมดแล้ว  ทุC#mกอย่าง มืดมนหนทางF#mก้าวไป    
F#mฝังเธอไว้ใน สุสานหัAวใจ
ชาตินี้คงไม่มีใEคร  จะแทนเธอได้F#mอีกแล้ว
Instru :AF#mBmEA( ซ้ำ *, ** ) ***F#m ฝังเธอไว้ในสุสานหัAวใจ ชาตินี้คงไม่มีใEคร 
จะแทนเธอได้F#mอีกแล้ว( ซ้ำ *** )

รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์

  • AChord Guitar A
  • AmChord Guitar Am
  • BmChord Guitar Bm
  • CChord Guitar C
  • C#mChord Guitar C#m
  • DChord Guitar D
  • EChord Guitar E
  • EmChord Guitar Em
  • F#mChord Guitar F#m
  • GChord Guitar G
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: สุสานหัวใจ - พจน์ สุวรรณพันธ์ อาร์สยาม

คำร้อง/ทำนอง: พจน์ สุวรรณพันธ์ | เรียบเรียง: ปาริวัตร สุวรรณชัย | อัลบัม: คนเขียนฝัน
จากวันที่เราต้องเดินแยกทาง เพราะมีเหตุผล
บางอย่าง เธอยกมาอ้างก่อนไป ก็พยายาม
ทำความเข้าใจ ฝืนยิ้มว่ายอมรับได้ แต่ใจมันแหลก
เป็นผง----------เตียงนอน หมอนข้าง ก็ยังวาง อยู่ที่เก่า
ภาพความงดงามสองเรา มันผุดมาหลอนทุกคืน----------* เธอจากไปแล้วตั้งนาน แต่ฉันยัง จ่อมจมอยู่กับ
ความหลัง ทุกซอกหลืบของหัวใจ ยังเก็บเธอไว้
ตัดใจไม่ได้สักครั้ง วิมานห้องรักเพพัง
เหลือเพียงกลิ่นน้ำหอมจาง จาง ที่พอต่อลมหายใจ----------** จากวันที่เราต้องเดินแยกทาง ชีวิตหมดแล้ว
ทุกอย่าง มืดมนหนทางก้าวไป ฝังเธอไว้ใน
สุสานหัวใจ ชาตินี้คงไม่มีใคร จะแทนเธอได้อีกแล้ว----------(ซ้ำ *,**) ----------ฝังเธอไว้ในสุสานหัวใจ ชาตินี้คงไม่มีใคร
จะแทนเธอได้อีกแล้ว