สู้ช่วยกันเด้อ.. คอร์ด – มนต์แคน แก่นคูน

สู้ส่อยกันเด้อ สู้ส่อยกันเด้อ อดทนเด้อ... แม่บักคิดฮอด ฝันว่าได้กอด คอยท่าคนไกล เฮ็ดใจนิ่งนิ่ง บ่ดนดอกนาง ทุกอย่างเป็นใจ สิไปซูนคิง ไผมาสุงสิง ให้แพงหัวใจ ไว้ถ่าอ้าย เด้อ...
คอร์ดเพลง สู้ช่วยกันเด้อ.. และ เนื้อร้อง สู้ช่วยกันเด้อ.. ของ มนต์แคน แก่นคูน ::สู้ส่อยกันเด้อ สู้ส่อยกันเด้อ อดทนเด้อ... แม่บักคิดฮอด ฝันว่าได้กอด คอยท่าคนไกล ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง สู้ช่วยกันเด้อ.. ของ มนต์แคน แก่นคูน
Intro:C#mBC#mBC#mBC#mC#mC#mC#mEE BC#mEอยู่... ไกลกันF#mตลอด คนอ้ายคิดG#mฮอด อดทนแC#mนเด้อ ตั้งแBต่เฮาหากัC#mนเจอ อ้ายกับEเธอบ่ค่อยได้อยู่F#mนำกัน อ้าC#mยมาล่ะสู้งานเมืองไBกล แฟนF#อ้ายถ่าอยู่ทC#mางนั้น สอC#mงเฮาเคยเว้าหยอกEกัน ถ้ามีลูกF#mชาย สิตั้งชื่อ...ว่าบักคิดG#mฮอด Eกอด... แต่ความเF#mหงาใจ สิ่งที่ทำG#mได้คือส่งไลC#mน์หา บ่อยBากเว้าฮอดC#mสัญญา รับปากหยังEมากะผิดคำตF#mลอด กาC#mรงานที่เทแฮงลงBไป ยังF#บ่มีสิ่งใดเข้าC#mฮอต C#mรอวันกลับบ้านไปกEอด จนแล้วจF#mนรอด ก็Bยัง... บ่ใกล้คEวามจริง * สู้ส่อยกันเBด้อ สู้ส่อยกันเด้อ อดทG#mนเด้อ... แม่บักคิดC#mฮอด ฝันว่าได้Eกอด คอยท่าคนF#mไกล เฮ็ดใจG#mนิ่งนิ่ง บ่ดนดอกC#mนาง ทุกอย่างเป็นEใจ สิไปF#mซูนคิง ไผมาG#mสุงสิง ให้แพงC#mหัวใจ ไว้ถ่าอ้าย เด้อ... นาง ** Eอ้ายทำงานทาF#mงนี้ อยู่ทางG#mนั้นเธอสู้กับควC#mามเหงา อดBทนเพื่อคำC#mว่าเรา แต่ละEก้าวต้องเฝ้ารF#mะวัง ย่าC#mนมีล่ะคนมาหยามBใจ ลอบยามF#ไซยามอ้ายC#mอยู่ห่าง เซื่อC#mเด้อ อ้ายเชื่อใจEนาง ไผจีบF#mกะส่าง คงสิBยัง... เห็นแก่ฮัC#mกเฮา Instru:C#mC#mBAG#mC#mC#mC#m( ซ้ำ *, ** )Outro:E G#mC#m
  • E
  • F#m or Gb
  • C#m or Db
  • B
  • F# or Gb
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : สู้ช่วยกันเด้อ.. - มนต์แคน แก่นคูน

ผู้แต่ง ❱ อัลบั้ม: ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา
อยู่... ไกลกันตลอด คนอ้ายคิดฮอด อดทนแนเด้อ
ตั้งแต่เฮาหากันเจอ อ้ายกับเธอบ่ค่อยได้อยู่นำกัน
อ้ายมาล่ะสู้งานเมืองไกล แฟนอ้ายถ่าอยู่ทางนั้น
สองเฮาเคยเว้าหยอกกัน ถ้ามีลูกชาย
สิตั้งชื่อ...ว่าบักคิดฮอด ----------กอด... แต่ความเหงาใจ สิ่งที่ทำได้คือส่งไลน์หา 
บ่อยากเว้าฮอดสัญญา รับปากหยังมากะผิดคำตลอด
การงานที่เทแฮงลงไป ยังบ่มีสิ่งใดเข้าฮอต 
รอวันกลับบ้านไปกอด จนแล้วจนรอด
ก็ยัง... บ่ใกล้ความจริง ----------* สู้ส่อยกันเด้อ สู้ส่อยกันเด้อ
อดทนเด้อ... แม่บักคิดฮอด ฝันว่าได้กอด
คอยท่าคนไกล เฮ็ดใจนิ่งนิ่ง บ่ดนดอกนาง 
ทุกอย่างเป็นใจ สิไปซูนคิง ไผมาสุงสิง
ให้แพงหัวใจ ไว้ถ่าอ้าย เด้อ... นาง----------** อ้ายทำงานทางนี้ อยู่ทางนั้นเธอสู้กับความเหงา
อดทนเพื่อคำว่าเรา แต่ละก้าวต้องเฝ้าระวัง 
ย่านมีล่ะคนมาหยามใจ ลอบยามไซยามอ้ายอยู่ห่าง
เซื่อเด้อ อ้ายเชื่อใจนาง ไผจีบกะส่าง
คงสิยัง... เห็นแก่ฮักเฮา
(ซ้ำ *, **)