สู้ช่วยกันเด้อ.. คอร์ด - มนต์แคน แก่นคูน

สู้ส่อยกันเด้อ สู้ส่อยกันเด้อ อดทนเด้อ... แม่บักคิดฮอด ฝันว่าได้กอด คอยท่าคนไกล เฮ็ดใจนิ่งนิ่ง บ่ดนดอกนาง ทุกอย่างเป็นใจ สิไปซูนคิง ไผมาสุงสิง ให้แพงหัวใจ ไว้ถ่าอ้าย เด้อ... นาง
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง สู้ช่วยกันเด้อ.. และเนื้อร้อง สู้ช่วยกันเด้อ.. มนต์แคน แก่นคูน เนื้อร้อง::สู้ส่อยกันเด้อ สู้ส่อยกันเด้อ อดทนเด้อ... แม่บักคิดฮอด ฝันว่าได้กอด คอยท่าคนไกล ... คอร์ด สู้ช่วยกันเด้อ.., สู้ช่วยกันเด้อ.. คอร์ดง่าย ๆ, สู้ช่วยกันเด้อ.. มนต์แคน แก่นคูน spotify 4sh mp3 joox
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด สู้ช่วยกันเด้อ.. ของ มนต์แคน แก่นคูน คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:C#mBC#mBC#mBC#mC#mC#mC#mEE  BC#mEอยู่... ไกลกันF#mตลอด  คนอ้ายคิดG#mฮอด อดทนแC#mนเด้อ
ตั้งแBต่เฮาหากัC#mนเจอ อ้ายกับEเธอบ่ค่อยได้อยู่F#mนำกัน
อ้าC#mยมาล่ะสู้งานเมืองไBกล แฟนF#อ้ายถ่าอยู่ทC#mางนั้น
สอC#mงเฮาเคยเว้าหยอกEกัน ถ้ามีลูกF#mชาย
สิตั้งชื่อ...ว่าบักคิดG#mฮอด ----------Eกอด... แต่ความเF#mหงาใจ สิ่งที่ทำG#mได้คือส่งไลC#mน์หา
บ่อยBากเว้าฮอดC#mสัญญา รับปากหยังEมากะผิดคำตF#mลอด
กาC#mรงานที่เทแฮงลงBไป ยังF#บ่มีสิ่งใดเข้าC#mฮอต
C#mรอวันกลับบ้านไปกEอด จนแล้วจF#mนรอด
ก็Bยัง... บ่ใกล้คEวามจริง
* สู้ส่อยกันเBด้อ  สู้ส่อยกันเด้อ
อดทG#mนเด้อ... แม่บักคิดC#mฮอด ฝันว่าได้Eกอด
คอยท่าคนF#mไกล เฮ็ดใจG#mนิ่งนิ่ง บ่ดนดอกC#mนาง
ทุกอย่างเป็นEใจ สิไปF#mซูนคิง ไผมาG#mสุงสิง
ให้แพงC#mหัวใจ ไว้ถ่าอ้าย เด้อ... นาง----------** Eอ้ายทำงานทาF#mงนี้ อยู่ทางG#mนั้นเธอสู้กับควC#mามเหงา
อดBทนเพื่อคำC#mว่าเรา แต่ละEก้าวต้องเฝ้ารF#mะวัง
ย่าC#mนมีล่ะคนมาหยามBใจ ลอบยามF#ไซยามอ้ายC#mอยู่ห่าง
เซื่อC#mเด้อ อ้ายเชื่อใจEนาง ไผจีบF#mกะส่าง
คงสิBยัง... เห็นแก่ฮัC#mกเฮา
Instru:C#mC#mBAG#mC#mC#mC#m( ซ้ำ *, ** )Outro:E G#mC#m
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • Abm or G#mChord key_ab
  • BChord key_b
  • C#mChord key_c_sharp
  • EChord key_e
  • F#Chord key_f_sharp
  • F#mChord key_f_sharp
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: สู้ช่วยกันเด้อ.. - มนต์แคน แก่นคูน

อัลบั้ม: ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา
อยู่ไกลกันตลอด  คนอ้ายคิดฮอดอดทนแนเด้อ
ตั้งแต่เฮาหากันเจอ อ้ายกับเธอบ่ค่อยได้อยู่นำกัน
อ้ายมาล่ะสู้งานเมืองไกล แฟนอ้ายถ่าอยู่ทางนั้น
สองเฮาเคยเว้าหยอกกัน ถ้ามีลูกชาย
สิตั้งชื่อ...ว่าบักคิดฮอด----------กอดแต่ความเหงาใจ สิ่งที่ทำได้คือส่งไลน์หา
บ่อยากเว้าฮอดสัญญา รับปากหยังมากะผิดคำตลอด
การงานที่เทแฮงลงไป ยังบ่มีสิ่งใดเข้าฮอต
รอวันกลับบ้านไปกอด จนแล้วจนรอด
ก็ยัง... บ่ใกล้ความจริง----------* สู้ส่อยกันเด้อ สู้ส่อยกันเด้อ
อดทนเด้อ... แม่บักคิดฮอด ฝันว่าได้กอด
คอยท่าคนไกล เฮ็ดใจนิ่งนิ่ง บ่ดนดอกนาง
ทุกอย่างเป็นใจ สิไปซูนคิง ไผมาสุงสิง
ให้แพงหัวใจ ไว้ถ่าอ้าย เด้อ... นาง----------** อ้ายทำงานทางนี้ อยู่ทางนั้นเธอสู้กับความเหงา
อดทนเพื่อคำว่าเรา แต่ละก้าวต้องเฝ้าระวัง
ย่านมีล่ะคนมาหยามใจ ลอบยามไซยามอ้ายอยู่ห่าง
เซื่อเด้อ อ้ายเชื่อใจนาง  ไผจีบกะส่าง
คงสิยัง..เห็นแก่ฮักเฮา----------(ซ้ำ *, **)