หนึ่งในดำเนิน คอร์ด – สุรพล สมบัติเจริญ

หมวยก็งามบาดใจ ไผก็งามบาดตา อยู่เหนือฝั่งคงคา อ้อดำเนินจ้าพี่รักเท่าชีวี สวยบาดตาบาดใจ สวยอะไรอย่างนี้ งามยิ่งกว่าเทวี ที่มีอยู่ในเมืองไทย...
คอร์ดเพลง หนึ่งในดำเนิน และ เนื้อร้อง หนึ่งในดำเนิน ของ สุรพล สมบัติเจริญ ::หมวยก็งามบาดใจ ไผก็งามบาดตา อยู่เหนือฝั่งคงคา อ้อดำเนินจ้าพี่รักเท่าชีวี สวยบาดต...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง หนึ่งในดำเนิน ของ สุรพล สมบัติเจริญ
Intro:Fmหนึ่งในดำFmเนิน สวยเหลือเกินนะเธอ บุญพาพี่มา.เจอ เจอะเธอที่ในดำเนิน หนึ่งอยู่บนฝั่ง.คลอง พี่ยิ่งมองยิ่งเพลิน หนึ่งอยู่ในดำ.เนิน งามเกินกว่าองค์อุมา หมวยก็งามบาFmดใจ ไผก็งามบาดตา อยู่เหนือฝั่งคง.คา อ้อดำเนินจ้าพี่รักเท่าชีวี สวยบาดตาบาด.ใจ สวยอะไรอย่างนี้ งามยิ่งกว่าเท.วี ที่มีอยู่ในเมืองไทยInstru.:Fm(6 Times)หนึ่งในดำFmเนิน สวยเหลือเกินนะเธอ บุญพาพี่มา.เจอ เจอะเธอที่ในดำเนิน หนึ่งอยู่บนฝั่ง.คลอง พี่ยิ่งมองยิ่งเพลิน หนึ่งอยู่ในดำ.เนิน งามเกินกว่าองค์อุมา หมวยก็งามบาFmดใจ ไผก็งามบาดตา อยู่เหนือฝั่งคง.คา อ้อดำเนินจ้าพี่รักเท่าชีวี สวยบาดตาบาด.ใจ สวยอะไรอย่างนี้ งามยิ่งกว่าเท.วี ที่มีอยู่ในเมืองไทย

เนื้อเพลง : หนึ่งในดำเนิน - สุรพล สมบัติเจริญ

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : สุรพล สมบัติเจริญ | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
หนึ่งในดำเนิน สวยเหลือเกินนะเธอ
บุญพาพี่มาเจอ เจอะเธอที่ในดำเนิน
หนึ่งอยู่บนฝั่งคลอง พี่ยิ่งมองยิ่งเพลิน
หนึ่งอยู่ในดำเนิน งามเกินกว่าองค์อุมา----------หมวยก็งามบาดใจ ไผก็งามบาดตา
อยู่เหนือฝั่งคงคา อ้อดำเนินจ้าพี่รักเท่าชีวี
สวยบาดตาบาดใจ สวยอะไรอย่างนี้
งามยิ่งกว่าเทวี ที่มีอยู่ในเมืองไทย----------หนึ่งในดำเนิน สวยเหลือเกินนะเธอ
บุญพาพี่มาเจอ เจอะเธอที่ในดำเนิน
หนึ่งอยู่บนฝั่งคลอง พี่ยิ่งมองยิ่งเพลิน
หนึ่งอยู่ในดำเนิน งามเกินกว่าองค์อุมา----------หมวยก็งามบาดใจ ไผก็งามบาดตา
อยู่เหนือฝั่งคงคา อ้อดำเนินจ้าพี่รักเท่าชีวี
สวยบาดตาบาดใจ สวยอะไรอย่างนี้
งามยิ่งกว่าเทวี ที่มีอยู่ในเมืองไทย