หนึ่งในร้อย คอร์ด – เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์

อภัยรู้แต่ให้ ไปไม่หวง เจ็บทรวง หน่วงใจให้รู้ทัน รู้กลืนกล้ำเลิศล้ำ ความเป็นยอดคน ชื่นชอบตอบผล ร้อยคนมีหนึ่งเท่านั้นเอย...
คอร์ดเพลง หนึ่งในร้อย และ เนื้อร้อง หนึ่งในร้อย ของ เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ ::อภัยรู้แต่ให้ ไปไม่หวง เจ็บทรวง หน่วงใจให้รู้ทัน รู้กลืนกล้ำเลิศล้ำ ความเป็นยอดค...
คอร์ดเพลง หนึ่งในร้อย และ เนื้อร้อง หนึ่งในร้อย ของ เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ ::อภัยรู้แต่ให้ ไปไม่หวง เจ็บทรวง หน่วงใจให้รู้ทัน รู้กลืนกล้ำเลิศล้ำ ความเป็นยอดค...
Intro:GG EmAm DGพราวแพGรว Amอันดวงแก้วแวววDาว BmสดสีงEmาม หลายหลากมากนามนิยม นิลDกาฬ มุกดา บุษราคัมGคม Em น่าAmชมว่างาDม เหมาะสมGดี G7 เพCชร น้ำหGนึ่ง Em งามAmซึ้ง จึงเBmป็นยอดมEmณี ผ่GองแCผ้วสดGสี Em เพชรAmดี มีหDนึ่งในร้อยGดวง ความGดี Amคนเรานี่ดีใDBmดีน้ำใจEmที่ให้แก่คน ทั้งปวง อDภัยรู้แต่ให้ ไปไม่หGวง Em เจ็บทAmรวง หน่วงDใจให้รู้Gทัน G7 Cรู้ กลืนกGล้ำ Em เลิศล้Amำ ความBmเป็นยอดEmคน Gชื่นชอCบตอบGผล Em ร้อยคAmน มีหDนึ่งเท่านั้นเGอย Instru:G AmD BmEmEmDG EmAm DG G7Cรู้ กลืนกGล้ำ Em เลิศล้Amำ ความBmเป็นยอดEmคน Gชื่นชอCบตอบGผล Emร้อยคAmน มีหDนึ่งเท่านั้นเGอง Outro:Am DG
คำร้อง/ทำนอง : แก้ว อัจฉริยะกุล, สง่า อารัมภีร์