หนุ่มลำมูล คอร์ด - คาราบาว

ทิวไม้... เรียงรายริมน้ำแม่มูล ขุ่นสีปูนเสียงแคนเจื้อยแจ้วแว่วมา สายน้ำ... ค่ำลงรินไหลเอื่อยช้า เป็นสัญญาว่าลมหนาวถึงคราวย่างเยือน
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง หนุ่มลำมูล และเนื้อร้อง หนุ่มลำมูล คาราบาว เนื้อร้อง::ทิวไม้... เรียงรายริมน้ำแม่มูล ขุ่นสีปูนเสียงแคนเจื้อยแจ้วแว่วมา สายน้ำ... ค่ำลง... เนื้อเพลง หนุ่มลำมูล, หนุ่มลำมูล คาราบาว spotify 4sh mp3 joox, หนุ่มลำมูล คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด หนุ่มลำมูล ของ คาราบาว คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
* ทิวไม้... เรียงรายริมน้ำแม่มูล
ขุ่นสีปูนเสียงแคนเจื้อยแจ้วแว่วมา
สายน้ำ... ค่ำลงรินไหลเอื่อยช้า
เป็นสัญญาว่าลมหนาวถึงคราวย่างเยือน----------โรยควันDmไฟ เป็นBbสายคลุมไม้ปลายDmนา
เหลืองทาบทา โค้งCรวงรอเคียวเรียวเDmลือน
ลงโFบก แผ่วเบากล่าวช้ำย้ำGmเตือน
เรียกหนุ่มCนาคืนเGmฮือน ลับเคียวไว้เกี่ยวรวงA7นอน----------** โอ้ว่าหDmนาว ยามBbนี้น้องนางเนื้อDmนิ่ม
แก้มเต็มอิ่ม... อาบCนวลแม่มูลขุ่นDmโคลน
แม้งานน้องหFนัก ก็ยังอบอุ่นอ่อนGmโยน
สวยDm(C)สดกันทั้งตำF(Gm)บล ด้วยแA7รงแห่งงานบ้าน(A7)นา
Instru.:DmDm CDmDm CDmGmA7Dm FGmGm A7DmกลับมาแBbล้ว มาแล้วอ้ายกลับมาแFล้ว
ส่งเสียงเจื้อยGmแจ้ว ดังแว่ววอนเว้ามาแต่ไDmกล
คิดฮอดBbบ้าน คิดฮอดนวลนางที่จากFไป
อ้ายไม่ขอลาGmไกลจะเคียงA7กาย ช่วยเฮ็ดไร่เฮ็ดDmนา
( ซ้ำ *, ** )บ่ไปDmไส ศรีไBbพรเนื้อแพรของDmพี่ ข้าวกล้าคงDmดี
ปีCนี้มีน้ำทำDmนา สองมือFอ้าย หัวใจยังปรารถGmนา
Dm ด้วยศรัทGmธาจากหนุ่มA7นา ลุ่มแม่น้ำDmมูล
ด้วยศรัทGmธา จากหนุ่มA7นา ลุ่มแม่น้ำDmมูล
ด้วยศรัทGmธา จากหนุ่มA7นา ลุ่มแม่น้ำDmมูล
ด้วยศรัทGmธา จากหนุ่มA7นา ลุ่มแม่น้ำDmมูล
คอร์ดเริ่มต้น
 • A7Chord key_a
 • Bb or A#Chord key_bb
 • CChord key_c
 • DmChord key_d
 • FChord key_f
 • GmChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: หนุ่มลำมูล - คาราบาว

ศิลปิน คาราบาว | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
* ทิวไม้... เรียงรายริมน้ำแม่มูล
ขุ่นสีปูนเสียงแคนเจื้อยแจ้วแว่วมา
สายน้ำ... ค่ำลงรินไหลเอื่อยช้า
เป็นสัญญาว่าลมหนาวถึงคราวย่างเยือน----------โรยควันไฟ เป็นสายคลุมไม้ปลายนา
เหลืองทาบทา โค้งรวงรอเคียวเรียวเลือน
ลงโบก แผ่วเบากล่าวช้ำย้ำเตือน
เรียกหนุ่มนาคืนเฮือน ลับเคียวไว้เกี่ยวรวงนอน----------** โอ้ว่าหนาว ยามนี้น้องนางเนื้อนิ่ม
แก้มเต็มอิ่ม... อาบนวลแม่มูลขุ่นโคลน
แม้งานน้องหนัก ก็ยังอบอุ่นอ่อนโยน
สวยสดกันทั้งตำบล ด้วยแรงแห่งงานบ้านนา----------กลับมาแล้ว มาแล้วอ้ายกลับมาแล้ว
ส่งเสียงเจื้อยแจ้ว ดังแว่ววอนเว้ามาแต่ไกล
คิดฮอดบ้าน คิดฮอดนวลนางที่จากไป
อ้ายไม่ขอลาไกลจะเคียงกาย ช่วยเฮ็ดไร่เฮ็ดนา----------(ซ้ำ *, **) ----------บ่ไปไสศรีไพรเนื้อแพรของพี่ ข้าวกล้าคงดี
ปีนี้มีน้ำทำนา สองมืออ้าย หัวใจยังปรารถนา
ด้วยศรัทธาจากหนุ่มนา ลุ่มแม่น้ำมูล
ด้วยศรัทธา จากหนุ่มนา ลุ่มแม่น้ำมูล
ด้วยศรัทธา จากหนุ่มนา ลุ่มแม่น้ำมูล
ด้วยศรัทธา จากหนุ่มนา ลุ่มแม่น้ำมูล