หน้าบ้าน คอร์ด – ปอ วีเฟรนด์ (V-friends)

ให้ยืนตากฝน จนเปียกไปถึงหัวใจ ให้มันเป็นไข้ ให้ยืนหนาวตายหน้าบ้านของเธอ เมื่อเธอตื่นมา จะพบว่ายังมีใครรอเสมอ เผื่อว่าเธอจะยอมเห็นใจ คน ๆ นี้ที่ทำพลาดไปแต่ใจก็รักเธอ...
คอร์ดเพลง หน้าบ้าน และ เนื้อร้อง หน้าบ้าน ของ ปอ วีเฟรนด์ (V-friends) ::ให้ยืนตากฝน จนเปียกไปถึงหัวใจ ให้มันเป็นไข้ ให้ยืนหนาวตายหน้าบ้านของเธอ เมื่อเธอ...
คอร์ดและเนื้อร้อง หน้าบ้าน ของ ปอ วีเฟรนด์ (V-friends)
Intro:A EE F#mBmEท่ามกลางฝนAsus2พรำ กับEวันที่หมอF#mงมัว กับคนที่Dกลัว ว่าเEธอจะทิ้งกัAsus2นไป ก็Dรู้ว่าในวันEนั้น ฉันC#mทำให้เธอเF#mสียใจ แต่Bmขอได้ไหม ให้เDธอออกมาหEากัน ถ้ายังรัAsus2กกัน อย่าEทิ้งให้ฉันF#mคอย แค่ฝนปรอย D ๆ ก็Eทำให้ใจหนาAsus2วสั่น ให้Dทำอะไรก็Eยอม แค่C#mขอให้เธอบF#mอกฉัน จะBmทำทุกทาง หากเDธอนั้นยอมคืEนดี * ให้ยืนตากDฝน จนEเปียกไปถึงC#mหัวใจ F#m ให้มันเป็นBmไข้ ให้ยืนหนาวEตายหน้าบ้านของเAธอ A7 เมื่อเธอตื่นDมา จะEพบว่ายังมีC#mใครรอเสF#mมอ เผื่อว่าBmเธอจะยอมเห็นใจ คน ๆ Dนี้ที่ทำพลาดEไปแต่ใจก็รักAเธอ (Bm E)ฉันเองAsus2ที่ผิด ที่Eคิดระแวงวุ่นF#mวาย ที่พลั้งพลาดDไป วันEนี้จึงมาขอAsus2โทษ ให้Dทำอะไรก็Eยอม แค่C#mขอให้เธอหายโF#mกรธ จะBmยอมยกโทษ ให้Dฉันสักครั้งไEด้ไหม ( ซ้ำ * )Instru:D EA EF#mD EAD EC#m F#mBmE( ซ้ำ *, * )Outro:BmD EAD DmAsus2
  • Asus2
  • E
  • F#m or Gb
  • D
  • C#m or Db
  • Bm
  • A
  • A7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : หน้าบ้าน - ปอ วีเฟรนด์ (V-friends)

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : นับดาว | เรียบเรียง : ชัยวัฒน์ บุญรอด
ท่ามกลางฝนพรำ กับวันที่หมองมัว 
กับคนที่กลัว ว่าเธอจะทิ้งกันไป
ก็รู้ว่าในวันนั้น ฉันทำให้เธอเสียใจ 
แต่ขอได้ไหม ให้เธอออกมาหากัน----------ถ้ายังรักกัน อย่าทิ้งให้ฉันคอย
แค่ฝนปรอย ๆ ก็ทำให้ใจหนาวสั่น 
ให้ทำอะไรก็ยอม แค่ขอให้เธอบอกฉัน
จะทำทุกทาง หากเธอนั้นยอมคืนดี----------* ให้ยืนตากฝน จนเปียกไปถึงหัวใจ 
ให้มันเป็นไข้ ให้ยืนหนาวตายหน้าบ้านของเธอ 
เมื่อเธอตื่นมา จะพบว่ายังมีใครรอเสมอ 
เผื่อว่าเธอจะยอมเห็นใจ
คน ๆ นี้ที่ทำพลาดไปแต่ใจก็รักเธอ ----------ฉันเองที่ผิด ที่คิดระแวงวุ่นวาย 
ที่พลั้งพลาดไป วันนี้จึงมาขอโทษ
ให้ทำอะไรก็ยอม แค่ขอให้เธอหายโกรธ 
จะยอมยกโทษ ให้ฉันสักครั้งได้ไหม
(ซ้ำ *)...ดนตรี...(ซ้ *, *)