หน้าอกไม่มีหัวใจ คอร์ด – Plasma

ก้อขอได้ไหมคำว่ารักที่บอกกับฉัน เปลี่ยนเป็นคำว่าไม่รักยังดีซะกว่า ร่างกายเทอที่ต้องฝืนเดินจากเขามา ขอให้เดินกลับไปหาไปตามหัวใจ...
คอร์ดเพลง หน้าอกไม่มีหัวใจ และ เนื้อร้อง หน้าอกไม่มีหัวใจ ของ Plasma ::ก้อขอได้ไหมคำว่ารักที่บอกกับฉัน เปลี่ยนเป็นคำว่าไม่รักยังดีซะกว่า ร่างกายเทอที่ต...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง หน้าอกไม่มีหัวใจ ของ Plasma
ฉันกับเEขาถึงเทอG#mเลือกจะอยู่กัC#mบฉัน B แต่ว่าF#mฉันคิดมากทุกครั้งทีมองแววBตา มันคอยEย้ำว่าวันG#mนี้ที่เทอกลัC#mบมา B ของบางF#mอย่างในตัวเทอBนั้นได้หายEไป รู้ตัวไEหมคำว่าG#mรักที่บอกกัC#mบฉัน B คำ ๆ F#mนั้นฉันไม่เห็นเมื่อมองแววBตา มือคู่Eนั้นที่กอดG#mฉันก้อดูเฉC#mยชา B เหมือนว่าF#mเทอเดินกลับมาBหาแค่เพียงร่างกEาย * ก้อไF#mม่รู้ที่ทำอย่างBนี้ เทอจะG#mทำมันไปเพื่C#mอใคร แต่F#mขอให้รู้เอG#mาไว้ F#mว่าไม่ต้องทำเพื่อBฉัน** หน้าอกที่ไAม่มีหัวBใจ G#mฉันไม่ต้องC#mการ วันF#mนี้ถ้าไม่รักBกัน จะอEยู่ทำไม ถ้าอยู่กับAฉันเพียงแค่Bตัว G#mช่วยเอากลัC#mบไป หัวใF#mจของเทออยู่G#mไหน เอาร่าF#mงกายเทอตามBไปอยู่ด้วยEกัน ก้อขอได้ไEหมคำว่าG#mรักที่บอกกัC#mบฉัน B เปลี่ยนเป็นF#mคำว่าไม่รักยังดีซะกBว่า ร่างกายเEธอที่ต้องฝืG#mนเดินจากเขC#mามา B ขอให้F#mเดินกลับไปBหาไปตามหัวEใจ ( ซ้ำ *, ** )Instru:F#m BG#m C#mF#mEB( ซ้ำ ** )
  • E
  • C#m or Db
  • B
  • F#m or Gb
  • A
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : หน้าอกไม่มีหัวใจ - Plasma

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : พลาสม่า | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ฉันกับเขาถึงเทอเลือกจะอยู่กับฉัน 
แต่ว่าฉันคิดมากทุกครั้งทีมองแววตา
มันคอยย้ำว่าวันนี้ที่เทอกลับมา 
ของบางอย่างในตัวเทอนั้นได้หายไป----------รู้ตัวไหมคำว่ารักที่บอกกับฉัน 
คำ ๆ นั้นฉันไม่เห็นเมื่อมองแววตา
มือคู่นั้นที่กอดฉันก้อดูเฉยชา 
เหมือนว่าเทอเดินกลับมาหาแค่เพียงร่างกาย----------* ก้อไม่รู้ที่ทำอย่างนี้ เทอจะทำมันไปเพื่อใคร 
แต่ขอให้รู้เอาไว้ ว่าไม่ต้องทำเพื่อฉัน----------** หน้าอกที่ไม่มีหัวใจ ฉันไม่ต้องการ 
วันนี้ถ้าไม่รักกัน จะอยู่ทำไม
ถ้าอยู่กับฉันเพียงแค่ตัว ช่วยเอากลับไป
หัวใจของเทออยู่ไหน เอาร่างกายเทอตามไปอยู่ด้วยกัน----------ก้อขอได้ไหมคำว่ารักที่บอกกับฉัน 
เปลี่ยนเป็นคำว่าไม่รักยังดีซะกว่า
ร่างกายเธอที่ต้องฝืนเดินจากเขามา 
ขอให้เดินกลับไปหาไปตามหัวใจ
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ **)