หน้าไม่ทันสมัย Ost.อีส้ม สมหวัง คอร์ด – ปลาคราฟ เชิญยิ้ม

เพราะหน้าพี่เก่าไม่ทันสมัย เหมือนเสื้อชั้นใน ที่ใส่มาตั้งร้อยปี เพราะแฟนคนใหม่ ของมันใหม่ชื่นใจละซี น้องจึงเห็นพี่ เป็นของที่ไม่มีราคา...
คอร์ดเพลง หน้าไม่ทันสมัย - Ost.อีส้ม สมหวัง และ เนื้อร้อง หน้าไม่ทันสมัย - Ost.อีส้ม สมหวัง ของ ปลาคราฟ เชิญยิ้ม ::เพราะหน้าพี่เก่าไม่ทันสมัย เหมือนเสื้อชั้นใน ที่ใส่มาตั้งร้อยปี เพราะแฟนคนใหม่ ข...
คอร์ดเพลง หน้าไม่ทันสมัย - Ost.อีส้ม สมหวัง และ เนื้อร้อง หน้าไม่ทันสมัย - Ost.อีส้ม สมหวัง ของ ปลาคราฟ เชิญยิ้ม ::เพราะหน้าพี่เก่าไม่ทันสมัย เหมือนเสื้อชั้นใน ที่ใส่มาตั้งร้อยปี เพราะแฟนคนใหม่ ข...
Intro:F EbFGm FGmFDmGm CFหน้าคนรักเFก่า มันเก่าจนขึ้นสDmนิม แม้จะFยิ้ม ก็ยิ้มไม่ทันสCมัย เพราะยิ้มไม่Fหวาน น้องจึงได้พาลเปลี่ยนใจ ไม่เหมือนหน้าคนรักใหม่ หวานเข้าไส้ บาดใจ บGmาดคอC หน้าคนรักใหFม่คงใหม่ ชื่นใจแจ่มDmจันทร์ ถึงเฝ้าFฝัน ไม่ทันให้เขามาCขอ น้องนางเจ้าหFนีพี่ไป ให้เขาเชือดคอ อยากควงผู้ชายหล่อ ๆ พี่มันมอCซอ เจ้าก็เลยหFนี * เพราะหน้าพี่เก่าไม่ทัFนสมัย เหมือนเสื้อชั้นใน ที่ใส่มาตั้งร้Cอยปี เพราะแฟนคนใFหม่ ของมันใหม่ชื่นใจละGmซี น้องจึงเห็นFพี่ เป็นของที่ไม่มีรGmาคา C ** หน้าคนรักเFก่า มันเก่าจนขึ้นสDmนิม แม้จะยิ้Fม ก็ยิ้มอย่างคนเหว่Cว้า มันล้าสFมัย หยุดที่ผู้ชายบ้านนา อย่าไปชอบใครดีกว่า รู้ตัวว่าCหน้าไม่ทันสFมัย Instru:F EbFGm FGmFDmGm CF( ซ้ำ * )Outro:GmDmGmF
เนื้อร้อง/ทำนอง : ฉลอง ภู่สว่าง