หน้าไม่ทันสมัย Ost.อีส้ม สมหวัง คอร์ด – ปลาคราฟ เชิญยิ้ม

เพราะหน้าพี่เก่าไม่ทันสมัย เหมือนเสื้อชั้นใน ที่ใส่มาตั้งร้อยปี เพราะแฟนคนใหม่ ของมันใหม่ชื่นใจละซี น้องจึงเห็นพี่ เป็นของที่ไม่มีราคา...
คอร์ดเพลง หน้าไม่ทันสมัย - Ost.อีส้ม สมหวัง และ เนื้อร้อง หน้าไม่ทันสมัย - Ost.อีส้ม สมหวัง ของ ปลาคราฟ เชิญยิ้ม ::เพราะหน้าพี่เก่าไม่ทันสมัย เหมือนเสื้อชั้นใน ที่ใส่มาตั้งร้อยปี เพราะแฟนคนใหม่ ข...
คอร์ดและเนื้อร้อง หน้าไม่ทันสมัย - Ost.อีส้ม สมหวัง ของ ปลาคราฟ เชิญยิ้ม
Intro:F EbFGm FGmFDmGm CFหน้าคนรักเFก่า มันเก่าจนขึ้นสDmนิม แม้จะFยิ้ม ก็ยิ้มไม่ทันสCมัย เพราะยิ้มไม่Fหวาน น้องจึงได้พาลเปลี่ยนใจ ไม่เหมือนหน้าคนรักใหม่ หวานเข้าไส้ บาดใจ บGmาดคอC หน้าคนรักใหFม่คงใหม่ ชื่นใจแจ่มDmจันทร์ ถึงเฝ้าFฝัน ไม่ทันให้เขามาCขอ น้องนางเจ้าหFนีพี่ไป ให้เขาเชือดคอ อยากควงผู้ชายหล่อ ๆ พี่มันมอCซอ เจ้าก็เลยหFนี * เพราะหน้าพี่เก่าไม่ทัFนสมัย เหมือนเสื้อชั้นใน ที่ใส่มาตั้งร้Cอยปี เพราะแฟนคนใFหม่ ของมันใหม่ชื่นใจละGmซี น้องจึงเห็นFพี่ เป็นของที่ไม่มีรGmาคา C ** หน้าคนรักเFก่า มันเก่าจนขึ้นสDmนิม แม้จะยิ้Fม ก็ยิ้มอย่างคนเหว่Cว้า มันล้าสFมัย หยุดที่ผู้ชายบ้านนา อย่าไปชอบใครดีกว่า รู้ตัวว่าCหน้าไม่ทันสFมัย Instru:F EbFGm FGmFDmGm CF( ซ้ำ * )Outro:GmDmGmF
  • F
  • Dm
  • C
  • Gm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : หน้าไม่ทันสมัย - Ost.อีส้ม สมหวัง - ปลาคราฟ เชิญยิ้ม

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : ฉลอง ภู่สว่าง
หน้าคนรักเก่า มันเก่าจนขึ้นสนิม 
แม้จะยิ้ม ก็ยิ้มไม่ทันสมัย
เพราะยิ้มไม่หวาน น้องจึงได้พาลเปลี่ยนใจ
ไม่เหมือนหน้าคนรักใหม่ หวานเข้าไส้ บาดใจ บาดคอ 
หน้าคนรักใหม่คงใหม่ ชื่นใจแจ่มจันทร์
ถึงเฝ้าฝัน ไม่ทันให้เขามาขอ
น้องนางเจ้าหนีพี่ไป ให้เขาเชือดคอ
อยากควงผู้ชายหล่อ ๆ พี่มันมอซอ เจ้าก็เลยหนี ----------* เพราะหน้าพี่เก่าไม่ทันสมัย
เหมือนเสื้อชั้นใน ที่ใส่มาตั้งร้อยปี
เพราะแฟนคนใหม่ ของมันใหม่ชื่นใจละซี 
น้องจึงเห็นพี่ เป็นของที่ไม่มีราคา ----------** หน้าคนรักเก่า มันเก่าจนขึ้นสนิม 
แม้จะยิ้ม ก็ยิ้มอย่างคนเหว่ว้า
มันล้าสมัย หยุดที่ผู้ชายบ้านนา
อย่าไปชอบใครดีกว่า รู้ตัวว่าหน้าไม่ทันสมัย
(ซ้ำ *)