หมดความหมาย คอร์ด – Potato

หมดความหมาย ไม่มีค่าให้เธอต้องทนเก็บไว้ ต้องยอมแพ้ ให้คนที่เธอ รับมาอยู่ในใจ ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไร แต่ที่รู้เธอรักเขามาก จนตัดฉันออกไป หมดความหมาย ต้องยอมแพ้...
คอร์ดเพลง หมดความหมาย และ เนื้อร้อง หมดความหมาย ของ Potato ::หมดความหมาย ไม่มีค่าให้เธอต้องทนเก็บไว้ ต้องยอมแพ้ ให้คนที่เธอ รับมาอยู่ในใจ ไม่...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง หมดความหมาย ของ Potato
ที่แล้วBbมา อึดEbmอัดที่ต้องทำเป็นBbไม่รู้ เธอEbmปล่อยที่ว่างในใจ ให้Gmเขาซ่อนอยู่ นานแค่Dmไหน ที่แล้วEbมา Ebm คนรักBbกัน ทำEbmไมเธอทำกันลงอย่าBbงนี้ ถ้าเEbmลือกจะไปก็ขอให้Gmเขานั้นดี มากกว่าDmฉันที่เคยดี และEbรู้ดีว่าฉันเองที่ต้องFถอยออกไป * หมดความหBbมาย ไม่มีF/Aค่าให้เธอต้องทนเก็Gmบไว้ ต้องยอมDmแพ้ ให้คนที่เธอ รับมาEbอยู่ในใจ ไม่รู้ว่าDmตั้งแต่เมื่Gmอไร แต่ที่Cmรู้เธอรักเขามาก จนตัดฉันFออกไป หมดความหBbมาย ต้องยอมF/Aแพ้ แม้ฉันจะมาก่อนใช่Gmไหม ต้องยอมDmแพ้ แม้ฉันจะเคย เป็นที่หEbนึ่งในใจ เคยให้ฉันเDmป็นโลกทั้งGmใบ แต่ตอนCmนี้ ไม่ว่าฉันเป็นอะFไร ก็แพ้เขาห(Bb)มดทางBbที่ดี ก็Ebmคงจะมีทางเดียวเท่าBbนั้น ก็Ebmคือเดินไปไกลไกล ไม่Gmขวางใจกัน หลบให้Dmคนเขารักกัน ส่วนEbฉันที่มันแพ้ก็แค่ ต้องFถอยออกไป ( ซ้ำ * )Instru:G#CmCmEbEbG#G#CmCmG# BbFm GmG# EbFF( ซ้ำ * )
  • Bb or A#
  • Ebm or D#
  • Gm
  • Dm
  • Eb or D#
  • F
  • F/A (Slash)
  • Cm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : หมดความหมาย - Potato

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ปิยวัฒน์ มีเครือ | ทำนอง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ | เรียบเรียง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ, Potato
ที่แล้วมา อึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้ 
เธอปล่อยที่ว่างในใจ
ให้เขาซ่อนอยู่ นานแค่ไหน ที่แล้วมา 
คนรักกัน ทำไมเธอทำกันลงอย่างนี้ 
ถ้าเลือกจะไปก็ขอให้เขานั้นดี
มากกว่าฉันที่เคยดี และรู้ดีว่าฉันเองที่ต้องถอยออกไป----------* หมดความหมาย ไม่มีค่าให้เธอต้องทนเก็บไว้
ต้องยอมแพ้ ให้คนที่เธอ รับมาอยู่ในใจ
ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไร
แต่ที่รู้เธอรักเขามาก จนตัดฉันออกไป
หมดความหมาย ต้องยอมแพ้
แม้ฉันจะมาก่อนใช่ไหม ต้องยอมแพ้ แม้ฉันจะเคย
เป็นที่หนึ่งในใจ เคยให้ฉันเป็นโลกทั้งใบ 
แต่ตอนนี้ ไม่ว่าฉันเป็นอะไร ก็แพ้เขาหมด----------ทางที่ดี ก็คงจะมีทางเดียวเท่านั้น 
ก็คือเดินไปไกลไกล ไม่ขวางใจกัน
หลบให้คนเขารักกัน
ส่วนฉันที่มันแพ้ก็แค่ ต้องถอยออกไป
(ซ้ำ *)...ดนตรี...(ซ้ *)