หมดชีวิต(ฉันให้เธอ) คอร์ด – Zeal

หมดชีวิตฉันให้เธอ แต่วันนี้หัวใจเธอให้เขา คำว่ารัก ไอ้คำว่าเรา เอามันไปไกล ๆ ไม่ต้องมาบอก พอแล้วที่ให้เธอ จะไม่เผลอทำตัวให้อ่อนไหว...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง หมดชีวิต(ฉันให้เธอ) และ เนื้อร้อง หมดชีวิต(ฉันให้เธอ) ของ Zeal ::หมดชีวิตฉันให้เธอ แต่วันนี้หัวใจเธอให้เขา คำว่ารัก ไอ้คำว่าเรา เอามันไปไกล ๆ ไม่...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง หมดชีวิต(ฉันให้เธอ) ของ Zeal
Tuning Down ½ to Eb
หมดชีCsus2วิตฉันให้เธอ แต่วัAmนนี้หัวใจเธอให้เขา คำว่Dmารัก ไอ้คำว่าเGรา มันเป็นเFพียงละคFmร แค่ตอนอยู่กับ.ฉัน Instru:CCFFAmทุกครั้งที่ละสายตา Gเวลาห่างกันทุกDmที ฉันคนนี้กลายเEmป็นตัวอะไร Amฉันรู้ว่ารักสวยงาม Gฉันรู้ว่ารักคือไDmฟ ที่เผาทำลายคนใEmห้เหมือนตายGเพราะเธอ *Bb เจออะไรที่หนักหGนามาทั้งชีCmวิต ก็คิดไปว่าEbเธอคือคนคนFนั้น ที่จะไBbม่ทำให้ใจปวดร้Gาว ** หมดCsus2ชีวิตฉันให้เธอ แต่วันAmนี้หัวใจเธอให้เขา คำว่าDmรัก ไอ้คำว่าเGรา เอามันไFปไกล ๆ ไม่Gต้องมาบอก พอCsus2แล้วที่ให้เธอ จะไม่เAmผลอทำตัวให้อ่อนไหว คงต้องเDmหงา แต่คงไม่Emตาย เราไม่Fมีอะไรเกี่ยวGข้องกันอีกแล้วเธอ Instru.:CCAmไม่ต้องมาหาวิGธี ทำดีเมื่อตอนสายDmไป รู้เอาไว้ฉันก็Emยังเป็นคน Amโดนซัดมาแล้วหลายGที ไม่มีอะไรต้องDmทน ใจนี้มันป่นไปไม่เEmหลือก็เพราGะเธอ ( ซ้ำ *, ** )Instru:BbGCmEbFBbGG( ซ้ำ ** )Outro:C
  • Csus2
  • Am
  • Dm
  • G
  • F
  • Fm
  • Em
  • Bb or A#
  • Cm
  • Eb or D#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : หมดชีวิต(ฉันให้เธอ) - Zeal

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : ฟองเบียร์ | ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม | เรียบเรียง : ZEAL
หมดชีวิตฉันให้เธอ แต่วันนี้หัวใจเธอให้เขา
คำว่ารัก ไอ้คำว่าเรา มันเป็นเพียงละคร 
แค่ตอนอยู่กับฉัน
ทุกครั้งที่ละสายตา เวลาห่างกันทุกที 
ฉันคนนี้กลายเป็นตัวอะไร
ฉันรู้ว่ารักสวยงาม ฉันรู้ว่ารักคือไฟ 
ที่เผาทำลายคนให้เหมือนตายเพราะเธอ----------* เจออะไรที่หนักหนามาทั้งชีวิต 
ก็คิดไปว่าเธอคือคนคนนั้น ที่จะไม่ทำให้ใจปวดร้าว----------** หมดชีวิตฉันให้เธอ แต่วันนี้หัวใจเธอให้เขา
คำว่ารัก ไอ้คำว่าเรา เอามันไปไกล ๆ ไม่ต้องมาบอก
พอแล้วที่ให้เธอ จะไม่เผลอทำตัวให้อ่อนไหว
คงต้องเหงา แต่คงไม่ตาย
เราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วเธอ ----------ไม่ต้องมาหาวิธี ทำดีเมื่อตอนสายไป 
รู้เอาไว้ฉันก็ยังเป็นคน โดนซัดมาแล้วหลายที
ไม่มีอะไรต้องทน ใจนี้มันป่นไปไม่เหลือก็เพราะเธอ
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ **)