หมดใจ คอร์ด – วง Zoom

เมื่อเธอหมดใจ อยู่ต่อไปก็มีแต่ช้ำ เจ็บครั้งนี้ที่เธอกระทำ มันตอกและย้ำซ้ำเติมหัวใจ เจ็บครั้งนี้ คงต้องเจ็บเป็นครั้งสุดท้าย เพราะว่าฉันนั้นทนไม่ได้ ยอมเสียใจดีกว่ารักคนใจร...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง หมดใจ และ เนื้อร้อง หมดใจ ของ วง Zoom ::เมื่อเธอหมดใจ อยู่ต่อไปก็มีแต่ช้ำ เจ็บครั้งนี้ที่เธอกระทำ มันตอกและย้ำซ้ำเติมหัว...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง หมดใจ ของ วง Zoom
Tuning Down ½ to Eb
Intro:Cmaj7Gmaj7Cmaj7Gmaj7AmDอยู่Emไปก็ไม่ได้ใจเธอ รู้ว่าDเธอกำลังจะเปลี่ยนไป สัญEmญาเอาไว้ทำไหร ในเมื่อหัวDใจเธอมาเปลี่ยนผัน รักEmฉันที่ทุ่มเทไป ไม่มีความหDมายอะไรทั้งนั้น เมื่Emอเธอคอยจะกดดัน บีบDคั้นให้ฉันเดินออกมา Bmบอกว่ารักพันโน้นพันนี้ แต่วันEmนี้กลับทิ้งกันง่ายดาย ไม่Bmคิดไม่ฝัน ว่าตัวเธอนั้นจะEmทำฉันได้อย่างนี้ ฉันCขอโทษที ที่วันนี้ฉันทนไDม่ไหว * เมื่อเธอหมดGใจ อยู่ต่อDไปก็มีแEmต่ช้ำ เจ็บครั้งBmนี้ที่เธอกระCทำ มันตอกและDย้ำซ้ำเติมหัวใจ เจ็บครั้งGนี้ คงต้องDเจ็บเป็นครั้งสุดEmท้าย เพราะว่าBmฉันนั้นทนไม่Cได้ ยอมเสียDใจดีกว่ารักคนใจร้ายอย่างเGธอ Instru.:Cmaj7Gmaj7Cmaj7DCmaj7Gmaj7Cmaj7Gmaj7AmD( ซ้ำ * )อยากจะCร้อง ร้องไห้ดัง ๆ ว่าBmฉันนั้นเสียใจ กับCสิ่งที่เธอกระทำมันโหดร้Dาย C D ( ซ้ำ *, * )จะทนทCำไม ถ้าเธอหมดDใจก็อย่ารั้งเGลย
  • Em
  • D
  • Bm
  • C
  • G
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : หมดใจ - วง Zoom

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
อยู่ไปก็ไม่ได้ใจเธอ รู้ว่าเธอกำลังจะเปลี่ยนไป
สัญญาเอาไว้ทำไหร ในเมื่อหัวใจเธอมาเปลี่ยนผัน
รักฉันที่ทุ่มเทไป ไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้น
เมื่อเธอคอยจะกดดัน บีบคั้นให้ฉันเดินออกมา----------บอกว่ารักพันโน้นพันนี้ แต่วันนี้กลับทิ้งกันง่ายดาย
ไม่คิดไม่ฝัน ว่าตัวเธอนั้นจะทำฉันได้อย่างนี้
ฉันขอโทษที ที่วันนี้ฉันทนไม่ไหว----------* เมื่อเธอหมดใจ อยู่ต่อไปก็มีแต่ช้ำ
เจ็บครั้งนี้ที่เธอกระทำ มันตอกและย้ำซ้ำเติมหัวใจ
เจ็บครั้งนี้ คงต้องเจ็บเป็นครั้งสุดท้าย
เพราะว่าฉันนั้นทนไม่ได้
ยอมเสียใจดีกว่ารักคนใจร้ายอย่างเธอ ----------(ซ้ำ *)
อยากจะร้อง ร้องไห้ดัง ๆ ว่าฉันนั้นเสียใจ
กับสิ่งที่เธอกระทำมันโหดร้าย 
(ซ้ำ *, *)
จะทนทำไม ถ้าเธอหมดใจก็อย่ารั้งเลย