หมดใจ คอร์ด - วง Zoom

เมื่อเธอหมดใจ อยู่ต่อไปก็มีแต่ช้ำ เจ็บครั้งนี้ที่เธอกระทำ มันตอกและย้ำซ้ำเติมหัวใจ เจ็บครั้งนี้ คงต้องเจ็บเป็นครั้งสุดท้าย เพราะว่าฉันนั้นทนไม่ได้ ยอมเสียใจดีกว่ารักคนใจร้ายอย่างเธอ
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง หมดใจ และเนื้อร้อง หมดใจ วง Zoom เนื้อร้อง::เมื่อเธอหมดใจ อยู่ต่อไปก็มีแต่ช้ำ เจ็บครั้งนี้ที่เธอกระทำ มันตอกและย้ำซ้ำเติมหัว... คอร์ด หมดใจ - วง Zoom, หมดใจ spotify, หมดใจ เปลี่ยนคีย์
Tone Eb capo fret 2 / Tone E capo fret 1 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด หมดใจ ของ วง Zoom คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner down 1/2 tune to Eb (ตั้งสายลดครึ่งเสียง)
Intro :Cmaj7Gmaj7Cmaj7Gmaj7AmDอยู่Emไปก็ไม่ได้ใจเธอ รู้ว่าDเธอกำลังจะเปลี่ยนไป
สัญEmญาเอาไว้ทำไหร ในเมื่อหัวDใจเธอมาเปลี่ยนผัน
รักEmฉันที่ทุ่มเทไป ไม่มีความหDมายอะไรทั้งนั้น
เมื่Emอเธอคอยจะกดดัน บีบDคั้นให้ฉันเดินออกมา----------Bmบอกว่ารักพันโน้นพันนี้ แต่วันEmนี้กลับทิ้งกันง่ายดาย
ไม่Bmคิดไม่ฝัน ว่าตัวเธอนั้นจะEmทำฉันได้อย่างนี้
ฉันCขอโทษที ที่วันนี้ฉันทนไDม่ไหว----------* เมื่อเธอหมดGใจ อยู่ต่อDไปก็มีแEmต่ช้ำ
เจ็บครั้งBmนี้ที่เธอกระCทำ มันตอกและDย้ำซ้ำเติมหัวใจ
เจ็บครั้งGนี้ คงต้องDเจ็บเป็นครั้งสุดEmท้าย
เพราะว่าBmฉันนั้นทนไม่Cได้
ยอมเสียDใจดีกว่ารักคนใจร้ายอย่างเGธอ
Instru :Cmaj7Gmaj7Cmaj7D+Cmaj7Gmaj7Cmaj7Gmaj7AmD( ซ้ำ * )อยากจะCร้อง ร้องไห้ ดัง ๆ ว่าBmฉันนั้นเสียใจ
กับCสิ่งที่เธอกระทำมันโหดร้Dาย     C         D
( ซ้ำ *, * )จะทนทCำไม ถ้าเธอหมดDใจก็อย่ารั้งเGลย
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AmChord key_a
 • BbChord key_bb
 • Bbmaj7Chord key_bb
 • BmChord key_b
 • CChord key_c
 • Cmaj7Chord key_c
 • DChord key_d
 • DmChord key_d
 • EmChord key_e
 • FChord key_f
 • Fmaj7Chord key_f
 • GChord key_g
 • GmChord key_g
 • Gmaj7Chord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: หมดใจ - วง Zoom

เนื้อร้อง/ทำนอง : วัตศล พัฒนสิงห์, วงzoom | เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
อยู่ไปก็ไม่ได้ใจเธอ รู้ว่าเธอกำลังจะเปลี่ยนไป
สัญญาเอาไว้ทำไหร ในเมื่อหัวใจเธอมาเปลี่ยนผัน
รักฉันที่ทุ่มเทไป ไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้น
เมื่อเธอคอยจะกดดัน บีบคั้นให้ฉันเดินออกมา----------บอกว่ารักพันโน้นพันนี้ แต่วันนี้กลับทิ้งกันง่ายดาย
ไม่คิดไม่ฝัน ว่าตัวเธอนั้นจะทำฉันได้อย่างนี้
ฉันขอโทษที ที่วันนี้ฉันทนไม่ไหว----------* เมื่อเธอหมดใจ อยู่ต่อไปก็มีแต่ช้ำ
เจ็บครั้งนี้ที่เธอกระทำ มันตอกและย้ำซ้ำเติมหัวใจ
เจ็บครั้งนี้ คงต้องเจ็บเป็นครั้งสุดท้าย
เพราะว่าฉันนั้นทนไม่ได้
ยอมเสียใจดีกว่ารักคนใจร้ายอย่างเธอ----------(ซ้ำ *) ----------อยากจะร้อง ร้องไห้ดัง ๆ ว่าฉันนั้นเสียใจ
กับสิ่งที่เธอกระทำมันโหดร้าย----------(ซ้ำ *, *) ----------จะทนทำไม ถ้าเธอหมดใจก็อย่ารั้งเลย