หมาตัวเก่า คอร์ด - พจน์ สุวรรณพันธ์ อาร์สยาม

ก่อนจะไปกับหมาตัวใหม่ ช่วยเอามีดมาเสียบหัวใจให้ตายเถิดหนา อย่าทิ้งกันไว้แบบนี้ ให้เป็นภาระวัดวา ช่วยกลบฝั่งร่างหมา ในป่าช้าหัวใจของเธอ
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง หมาตัวเก่า และเนื้อร้อง หมาตัวเก่า พจน์ สุวรรณพันธ์ อาร์สยาม เนื้อร้อง::ก่อนจะไปกับหมาตัวใหม่ ช่วยเอามีดมาเสียบหัวใจให้ตายเถิดหนา อย่าทิ้งกันไว้แบบนี้ ใ... เนื้อเพลง หมาตัวเก่า, คอร์ดเพลงของ พจน์ สุวรรณพันธ์ อาร์สยาม, คอร์ด หมาตัวเก่า
Standard tuning / Capo fret 1 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด หมาตัวเก่า ของ พจน์ สุวรรณพันธ์ อาร์สยาม คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner down 1/2 tune to Eb (ตั้งสายลดครึ่งเสียง)
Intro:BmGEm  F#mBmDEmA  F#mBmก่อนจะAไปกับชายBmคนใหม่ ช่วยเอาAมีดมาเสียบหัF#mวใจ  
ให้ฉันBmตายก่อน อย่าDทิ้งกันไว้แบF#mบนี้
คิดBmว่าสงสารกันก่Dอน Gนี่คือคำอ้อนวอน
ของAคนที่สื่อสัตย์อย่างF#หมา Bm อย่าให้Aหมาจมน้ำตาBmตาย
คงต้องAทนทุรนทุรF#mาย กว่าจะสิ้Bmนลม
ขอDตายด้วยน้ำมือเธอ เสียBmบมีดลงไปให้Dจม
Gพื่อให้มันสาสม กับรางAวัลที่มันทุ่มBmเท ----------* จบเห่อย่างน่าสงDสาร หมาAพันธุ์พื้นบ้านอย่Bmางฉัน
ไร้ค่าหมดความสำGคัญ ทั้งที่Aรับใช้เธออย่าBmงซื่อสัตย์
เจอหมาฝรั่งบิ๊กไDซส์ เธอก็เอาไปปEmล่อยวัด
ต้องกลายเป็นหมาจรAจัด เฝ้F#mาวัดอยู่กับหลBmวงตา
** ก่อนจะไAปกับหมาตัวBmใหม่
ช่วยเอาAมีดมาเสียบF#mหัวใจให้ตายเBmถิดหนา
อย่Dาทิ้งกันไว้แบF#mบนี้ ให้Bmเป็นภาระวัดDวา
Gช่วยกลบฝั่งร่างหมา ในป่Aาช้าหัวใจขBmองเธอ
Instru:GBmD ABmG ADG ABmBm( ซ้ำ *, ** )Gช่วยกลบฝั่งร่างหมา ในป่าAช้าหัวใจขBmองเธอ
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • AChord key_a
  • BmChord key_b
  • DChord key_d
  • EmChord key_e
  • F#Chord key_f_sharp
  • F#mChord key_f_sharp
  • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: หมาตัวเก่า - พจน์ สุวรรณพันธ์ อาร์สยาม

คำร้อง/ทำนอง : พจน์ สุวรรณพันธ์ | เรียบเรียง : ภคพล กรกระหนก
ก่อนจะไปกับชายคนใหม่ ช่วยเอามีดมาเสียบหัวใจ
ให้ฉันตายก่อน อย่าทิ้งกันไว้แบบนี้
คิดว่าสงสารกันก่อน นี่คือคำอ้อนวอน
ของคนที่สื่อสัตย์อย่างหมา อย่าให้หมาจมน้ำตาตาย
คงต้องทนทุรนทุราย กว่าจะสิ้นลม
ขอตายด้วยน้ำมือเธอ เสียบมีดลงไปให้จม
เพื่อให้มันสาสม กับรางวัลที่มันทุ่มเท----------* จบเห่อย่างน่าสงสาร หมาพันธุ์พื้นบ้านอย่างฉัน
ไร้ค่าหมดความสำคัญ ทั้งที่รับใช้เธออย่างซื่อสัตย์
เจอหมาฝรั่งบิ๊กไซส์ เธอก็เอาไปปล่อยวัด
ต้องกลายเป็นหมาจรจัด เฝ้าวัดอยู่กับหลวงตา----------** ก่อนจะไปกับหมาตัวใหม่
ช่วยเอามีดมาเสียบหัวใจให้ตายเถิดหนา
อย่าทิ้งกันไว้แบบนี้ ให้เป็นภาระวัดวา
ช่วยกลบฝั่งร่างหมา ในป่าช้าหัวใจของเธอ----------(ซ้ำ *, **) ----------ช่วยกลบฝั่งร่างหมา ในป่าช้าหัวใจของเธอ