คอร์ดเพลง หมุน – Greasy Cafe

แชร์
แชร์ไปยัง

Lyric and chords

รูปภาพประกอบไปด้วย เนื้อร้อง และ คอร์ดเพลง หมุน ของ Greasy Cafe ::ความเชื่อที่คนเคยบอก ว่าโลก<strong>หมุน</strong>รอบตัวเอง เหมือนเวียนเปลี่ยนฤดู ...

เนื้อร้อง: หมุน - Greasy Cafe

ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงความเชื่อที่คนเคยบอก ว่าโลกหมุนรอบตัวเอง เหมือนเวียนเปลี่ยนฤดู วนกลับมาที่เดิม ฉันจึงรอเธออยู่ ตรงที่ที่เธอเดินจาก จากความเชื่อที่ฉันได้รู้ จัก ต้องหมุนวนเธอกลับมา โลกยังต้องหมุน อีกนานแค่ไหน อีกนานแค่ไหน จนกว่าครบรอบที่เราจาก จนกว่าหมุนวนเธอกลับมา หมุน อีกนานแค่ไหน อีกนานแค่ไหน จะต้องรอ อีกต่อไป อีกต่อไป อีกนานเท่าไร โลกยังหมุนกันต่อไป แต่ไม่อาจหมุนเธอกลับมา ความเชื่อไม่อาจเปลี่ยนแปลงความจริง คำพูดที่คนเคยบอก และสอนให้เราเข้าใจ แต่เรื่องต่าง ๆ มากมายกลับ ไม่เป็นไปเช่นนั้น โลกยังต้องหมุน อีกนานแค่ไหน อีกนานแค่ไหน จนกว่าครบรอบที่เราจาก จนกว่าหมุนวนเธอกลับมา หมุน อีกนานแค่ไหน อีกนานแค่ไหน จะต้องรอ อีกต่อไป อีกต่อไป อีกนานเท่าไร โลกยังหมุนกันต่อไป แต่ไม่อาจหมุนเธอกลับมา จะต้องรอ อีกต่อไป อีกต่อไป อีกนานแค่ไหน โลกยังหมุนกันต่อไป แต่ไม่อาจหมุนเธอกลับมา จะต้องรอ (อีกนานแค่ไหน) จะต้องรอ (อีกนานแค่ไหน) จะต้องรอ (อีกนานแค่ไหน) จะต้องรอ (อีกนานแค่ไหน) ความเชื่อไม่อาจเปลี่ยนแปลงความจริง
ขยายกรอบเนื้อร้อง