หยาดเหงื่อเพื่อแม่ คอร์ด – เอกพล มนต์ตระการ

ลูกทำงานหนัก เพราะอยากเห็นแม่พักผ่อน สิ่งใดบั่นทอน ปล่อยวางเสียบ้างเถิดหนา ลูกเสียเหงื่อไป บ่เสียดายดอกนะแม่จ๋า ขอเพียงวันลูกคืนนา ได้เห็นแม่มีสุขใจ...
คอร์ดเพลง หยาดเหงื่อเพื่อแม่ และ เนื้อร้อง หยาดเหงื่อเพื่อแม่ ของ เอกพล มนต์ตระการ ::ลูกทำงานหนัก เพราะอยากเห็นแม่พักผ่อน สิ่งใดบั่นทอน ปล่อยวางเสียบ้างเถิดหนา ลูกเส...
คอร์ดและเนื้อร้อง หยาดเหงื่อเพื่อแม่ ของ เอกพล มนต์ตระการ
Intro:EmEmGEmGG AmEmลูกทำงานEmหนัก เพราะอยากเห็นแม่พักผ่อน จิตใจอาวรณ์ ถึงตอนแม่นั้นลำGเค็ญBm ซิ่นสวยสักGผืน เสื้อตัวงามบ่เคยAmได้เห็น เลี้ยAงลูกบนทางลำEmเค็ญ ลูกเห็นแม่เหนื่อยGมาพอ อยู่ กEmทม. สานก่อเพื่อแม่ทุกอย่าง ทำงานรับจ้าง หาทางสร้างฝันวันGรอ Bm ได้เงินบาทGใด๋ อย่ารอให้แม่ต้องเอ่Amยขอ Aส่งรายเดือนมาEmรอ คงAmพอให้แม่สEmบาย ผ้าซิ่นผืนEmใหม่ ถูกใจซื้อมาใช้หน่อย อาหารอAmร่อย ถูกGปากแม่อย่าห้าBmมใจ งานหนักงานEmเบา จ้างใครเขาทำแทนก็Gได้ เก็บแรงไว้กอAmดลูกชาย ในวันที่กลับGคืนนา* ลูกทำงานEmหนัก เพราะอยากเห็นแม่พักผ่อน สิ่งใดบั่นทอน ปล่อยวางเสียบ้างGเถิดหนา Bm ลูกเสียเหงื่อGไป บ่เสียดายดอกนะแAmม่จ๋า ขอAเพียงวันลูกคืEmนนา ไAmด้เห็นแม่มีGสุขใจInstru:EmAmG AmEm( ซ้ำ * )Outro:EmEmEm
  • Em
  • G
  • Bm
  • Am
  • A
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : หยาดเหงื่อเพื่อแม่ - เอกพล มนต์ตระการ

ผู้แต่ง ❱ อัลบั้ม : ชุด 1 หยาดเหงื่อเพื่อแม่
ลูกทำงานหนัก เพราะอยากเห็นแม่พักผ่อน
จิตใจอาวรณ์ ถึงตอนแม่นั้นลำเค็ญ
ซิ่นสวยสักผืน เสื้อตัวงามบ่เคยได้เห็น
เลี้ยงลูกบนทางลำเค็ญ ลูกเห็นแม่เหนื่อยมาพอ
อยู่ กทม. สานก่อเพื่อแม่ทุกอย่าง ทำงานรับจ้าง
หาทางสร้างฝันวันรอ ได้เงินบาทใด๋ 
อย่ารอให้แม่ต้องเอ่ยขอ ส่งรายเดือนมารอ 
คงพอให้แม่สบาย----------ผ้าซิ่นผืนใหม่ ถูกใจซื้อมาใช้หน่อย อาหารอร่อย
ถูกปากแม่อย่าห้ามใจ งานหนักงานเบา 
จ้างใครเขาทำแทนก็ได้ เก็บแรงไว้กอดลูกชาย 
ในวันที่กลับคืนนา----------* ลูกทำงานหนัก เพราะอยากเห็นแม่พักผ่อน
สิ่งใดบั่นทอน ปล่อยวางเสียบ้างเถิดหนา 
ลูกเสียเหงื่อไป บ่เสียดายดอกนะแม่จ๋า 
ขอเพียงวันลูกคืนนา ได้เห็นแม่มีสุขใจ(ซ้ำ *)