หยุดตรงนี้ที่เธอ คอร์ด – ฟอร์ด สบชัย

หยุดตรงนี้ที่เธอ ไม่ไปใกลแล้วใจ จะหยุดทั้งใจไว้ที่เธอ หยุดตรงนี้ที่เธอ เพราะเธอที่ฉันเจอ คือคนที่รักฉันหมดใจ เปียกปอนกับลมฝน ฝ่าลมพายุมากมาย ก็เดินมาไกลจนแทบหมดกำลัง...
คอร์ดเพลง หยุดตรงนี้ที่เธอ และ เนื้อร้อง หยุดตรงนี้ที่เธอ ของ ฟอร์ด สบชัย ::หยุดตรงนี้ที่เธอ ไม่ไปใกลแล้วใจ จะหยุดทั้งใจไว้ที่เธอ หยุดตรงนี้ที่เธอ เพราะเธอท...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง หยุดตรงนี้ที่เธอ ของ ฟอร์ด สบชัย
Intro:Am GF G(4 Times)กี่Amคราวที่ความEmรัก ต้องDmลงเอยด้วยGน้ำตา Amกี่คราวที่Gล้าจนไม่อยาFกมีใคGร กี่Amคนที่เสาะEmหา ผ่านDmมาแล้วก็เลGยไป Fไม่มีใครที่เหมือนเGธอ เปรียบAmเธอดังจุดหEmมาย สุดDmท้ายของนักเGดินทาง Amเมื่อเจอเธอแGล้วก็ไม่อFยากเจอใคGร ไม่มีAmใครอีกแEmล้ว ที่DmมีความรักจริGงใจ F เท่ากับเธอที่ให้Gฉัน * หยุดตรงCนี้ที่เGธอ ไม่Amไปใกลแล้วใจ จะหFยุดทั้งใGจไว้ที่เCธอ หยุดตรงFนี้ที่เธอ G เพราะAmเธอที่ฉันเจอ Dmคือคนที่GรักฉันหมดCใจ F C Instru:Am GF GเปียกAmปอนกับลมEmฝน ฝ่าDmลมพายุมากGมาย Am ก็เดินมาไGกลจนแทบหFมดกำลัGง ไม่AmเคยจะคาดEmคิด ว่าDmคนที่สิ้นหGนทาง Fจะได้พบรักเช่นเGธอ เปรียบAmเธอดังจุดหEmมาย สุดDmท้ายของนักเGดินทาง Amเมื่อเจอเธอแGล้วก็ไม่อFยากเจอใคGร ไม่มีAmใครอีกแEmล้ว ที่DmมีความรักจGริงใจ Fเท่ากับเธอที่ให้Gฉัน ( ซ้ำ * )AmอยากจะขอบFคุณฟ้า ที่ให้เราAmรักกัน และให้Gฉันได้พบเธอ Instru:Am EmDm GAm GF G( ไม่AmมีใครอีกแEmล้ว ที่DmมีความรักจGริงใจ F เท่ากับฉันที่ให้เGธอ ) ( ซ้ำ * )Dm จะหยุดใจGไว้ ให้กับCเธอ F C
  • Am
  • Em
  • Dm
  • G
  • F
  • C
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : หยุดตรงนี้ที่เธอ - ฟอร์ด สบชัย

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : หนึ่ง ณรงค์วิทย์ | ทำนอง : กิตติ ชูเกียรติเมธา
กี่คราวที่ความรัก ต้องลงเอยด้วยน้ำตา
กี่คราวที่ล้าจนไม่อยากมีใคร กี่คนที่เสาะหา 
ผ่านมาแล้วก็เลยไปไม่มีใครที่เหมือนเธอ----------เปรียบเธอดังจุดหมาย สุดท้ายของนักเดินทาง
เมื่อเจอเธอแล้วก็ไม่อยากเจอใคร
ไม่มีใครอีกแล้ว ที่มีความรักจริงใจ เท่ากับเธอที่ให้ฉัน----------* หยุดตรงนี้ที่เธอ ไม่ไปใกลแล้วใจ
จะหยุดทั้งใจไว้ที่เธอ หยุดตรงนี้ที่เธอ
 เพราะเธอที่ฉันเจอ คือคนที่รักฉันหมดใจ 
เปียกปอนกับลมฝน ฝ่าลมพายุมากมาย
 ก็เดินมาไกลจนแทบหมดกำลัง ไม่เคยจะคาดคิด 
ว่าคนที่สิ้นหนทางจะได้พบรักเช่นเธอ ----------เปรียบเธอดังจุดหมาย สุดท้ายของนักเดินทาง
เมื่อเจอเธอแล้วก็ไม่อยากเจอใคร
ไม่มีใครอีกแล้ว ที่มีความรักจริงใจ เท่ากับเธอที่ให้ฉัน
(ซ้ำ *)
อยากจะขอบคุณฟ้า ที่ให้เรารักกัน และให้ฉันได้พบเธอ
( ไม่มีใครอีกแล้ว ที่มีความรักจริงใจ เท่ากับฉันที่ให้เธอ )
(ซ้ำ *)
 จะหยุดใจไว้ ให้กับเธอ