หยุดเถอะขอร้อง คอร์ด – Sunshine

หยุดเถอะขอร้องได้ไหม หยุดใจที่ใครสักที เตือนด้วยความหวังดี ให้ฉันเป็นคนสุดท้าย เลือกสักคนเถอะหนาที่รัก ตัวจริงเธอมีบ้างไหม...
คอร์ดเพลง หยุดเถอะขอร้อง และ เนื้อร้อง หยุดเถอะขอร้อง ของ Sunshine ::หยุดเถอะขอร้องได้ไหม หยุดใจที่ใครสักที เตือนด้วยความหวังดี ให้ฉันเป็นคนสุดท้าย เ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง หยุดเถอะขอร้อง ของ Sunshine
เคยไGหมสะกดคำAว่ารัก คำว่าF#mภักดี คำว่าBmซื่อตรง เคยEmไหมรักใครสักAคน ด้วยDหัวใจ Instru:D F#mBmG EmADขอ... หยุดทำร้ายซF#mะที ปล่อยBmฉันคนนี้ ปล่อยAมือให้เดินไปตGามทาง Dรัก... เริ่มจF#mะจืดจาง Gมันเป็นเพราะว่าเAธอ เผื่อใจอีกหDลายคน * เคยไGหมสะกดคำAว่ารัก คำว่าF#mภักดี คำว่าBmซื่อตรง เคยEmไหมรักใครสักAคน ด้วยDหัวใจ รักสGนุกไปเพียงวัAน ๆ บนควาF#mมช้ำของคนที่Bmจริงใจ รองEmรับอารมณ์ไม่ไหว สนุกแค่ไAหนฉันทุกข์กว่านั้น ** หยุดเถอะขอร้องได้ไDหม หยุF#mดใจที่ใครสัBmกที เตือนด้วยความหวัGงดี ให้Emฉันเป็นคนสุดท้Aาย เลือกสักคนเถอะหDนา F#mที่รัก ตัวBmจริงเธอมีบ้างไหม กลัวEmกรรมสนองเมื่อไหร่ สุดGท้ายจะไม่เหลือใAคร ไม่รู้จั(D)กพอInstru.:D F#mBmG EmADขอ... ถ้าไม่รักอย่F#mารั้ง อย่าBmให้ความหวัง ด้วยAการหักหลังตอบแGทนใจ Dฝืน ทนเจ็บF#mปวดใจ ไม่Gรักก็ควรจบไAป อย่าล้อเล่นDใจคน ( ซ้ำ *, ** )Instru:BmEGA( ซ้ำ ** )D F#m โวโว้ โBmว้โว้ โอ้โGอว ให้Emฉันเป็นคนสุดAท้าย เลือกสักคนเถอะหDนา F#mที่รัก ตัวจBmริงเธอมีบ้างไหม กลัวกEmรรมสนองเมื่อไหร่ สุดGท้ายจะไม่เหลือใAคร ไม่รู้จักDพอ กรรมตEmามสนองเมื่อไหร่ ถูกเAฉดหัวทิ้งวันไหนคงรู้จักDพอ
  • G
  • A
  • F#m or Gb
  • Bm
  • Em
  • D
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : หยุดเถอะขอร้อง - Sunshine

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : ป๋อม Karamail | เรียบเรียง : ต้อง Karamail
เคยไหมสะกดคำว่ารัก คำว่าภักดี คำว่าซื่อตรง
เคยไหมรักใครสักคน ด้วยหัวใจ
ขอ... หยุดทำร้ายซะที ปล่อยฉันคนนี้
ปล่อยมือให้เดินไปตามทางรัก... เริ่มจะจืดจาง
มันเป็นเพราะว่าเธอ เผื่อใจอีกหลายคน----------* เคยไหมสะกดคำว่ารัก คำว่าภักดี คำว่าซื่อตรง
เคยไหมรักใครสักคน ด้วยหัวใจ
รักสนุกไปเพียงวัน ๆ บนความช้ำของคนที่จริงใจ
รองรับอารมณ์ไม่ไหว สนุกแค่ไหนฉันทุกข์กว่านั้น----------** หยุดเถอะขอร้องได้ไหม หยุดใจที่ใครสักที 
เตือนด้วยความหวังดี ให้ฉันเป็นคนสุดท้าย
เลือกสักคนเถอะหนา ที่รัก ตัวจริงเธอมีบ้างไหม
กลัวกรรมสนองเมื่อไหร่ สุดท้ายจะไม่เหลือใคร
ไม่รู้จักพอ----------ขอ... ถ้าไม่รักอย่ารั้ง อย่าให้ความหวัง
ด้วยการหักหลังตอบแทนใจ
ฝืน ทนเจ็บปวดใจ ไม่รักก็ควรจบไป อย่าล้อเล่นใจคน
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ **)
 โวโว้ โว้โว้ โอ้โอว ให้ฉันเป็นคนสุดท้าย
เลือกสักคนเถอะหนา ที่รัก ตัวจริงเธอมีบ้างไหม
กลัวกรรมสนองเมื่อไหร่ สุดท้ายจะไม่เหลือใคร
ไม่รู้จักพอ กรรมตามสนองเมื่อไหร่
ถูกเฉดหัวทิ้งวันไหนคงรู้จักพอ