หรือฉันคิดไปเอง คอร์ด – ส้ม มารี (Zom Marie)

The Hook (ท่อนฮุค)

ที่ดูคล้าย ๆ ว่าเธอนั้นรัก คงเป็นเพราะฉันคิดไปเองทั้งนั้น เธอไม่เคยเอ่ยคำว่ารักกัน มีแต่ฉันที่คิดไปฝ่ายเดียว ที่อยู่กับฉันใช้เวลาด้วยกัน นั่นเพียงฉันแค่คิดไปเองใช่ไหม...

Lyric and chords

คอร์ดเพลง หรือฉันคิดไปเอง และ เนื้อร้อง หรือฉันคิดไปเอง ของ ส้ม มารี (Zom Marie) ::ที่ดูคล้าย ๆ ว่าเธอนั้นรัก คงเป็นเพราะฉันคิดไปเองทั้งนั้น เธอไม่เคยเอ่ยคำว่ารักก...
คอร์ดเพลง หรือฉันคิดไปเอง และ เนื้อร้อง หรือฉันคิดไปเอง ของ ส้ม มารี (Zom Marie) ::ที่ดูคล้าย ๆ ว่าเธอนั้นรัก คงเป็นเพราะฉันคิดไปเองทั้งนั้น เธอไม่เคยเอ่ยคำว่ารักก...
แชร์แชร์

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : หรือฉันคิดไปเอง - ส้ม มารี (Zom Marie)

Writter and Composer : Sakdithat Tuwichian | Arranger : Pinmanus Lertsinudom

Lyric and chords width transpose key

Intro:Bbmaj7 AmGm Fmaj7(2 Times)Fmaj7 อยู่คนเดียวมานานหลาAmยปี ไม่มีใครเข้ามาสักGmที แต่ชีCวิตก็ยังเดินต่อไป Fmaj7จนเธอเข้ามาอยู่ในหัวAmใจ แต่งเรื่องราวเติมสิ่งที่Gmหายไป ให้ชีCวิตมีความหมาย * แต่สุดBbท้ายแล้วเธอมาบอกกับฉันว่าเธอแค่หยอก ไม่Amมีอะไรเกินกว่าคนทั่วไป ก็ขอให้หGmยุดไว้ เป็นเพียงแค่คนคุ้นเCคย ** ที่ดูคFล้าย ๆ ว่าAmเธอนั้นรัก คงเป็นเDmพราะฉันคิดไปAmเองทั้งนั้น เธอไม่Bbเคยเอ่ยคAmำว่ารักกัน มีแGmต่ฉันที่คิดไปฝ่ายCเดียว ที่อยู่กับฉัFนใช้เวลAmาด้วยกัน นั่นเพียงDmฉันแค่คิดไปเอAmงใช่ไหม แล้วที่เธBbอกอด อุ่นAmไอที่ได้ (จูบนั้นที่ได้) บอกGmฉันทีว่าจริCง หรือฉัน(F)คิดไปเองFmaj7 อยู่คนเดียวอย่างเคยก็Amดี ไม่น่าเอาใจไปให้ใครGmเขาย่ำยี เจ็บคราวCนี้จำจนตาย Fmaj7 อุตส่าห์เทใจว่าเธอนั้นAmใช่ เป็นคนสุดท้ายที่จะฝากGmไว้ทั้งใจ ก็ได้แค่คCล้ายเพียงเท่านั้น ( ซ้ำ *, ** )Instru:Bbmaj7 AmGm Fmaj7Bbmaj7 AmBbm C( ซ้ำ ** )Bb D บอกBbฉันทีว่าจCริง หรือฉันFคิดไปเอง
...ค้นเพลงอื่น ๆ...