หวัง คอร์ด – พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

มีมือปีศาจ เข่นฆ่าให้ล้มหายตายจาก แย่งชิงสิ่งหวังอันสูงค่า กระชากลงอเวจี ความรู้สึก คับแค้นแน่นไปถึงข้างใน คืบคลานเข้ามารุมสุมใจ เห็นเพื่อนล้มตายลงอย่างนี้ ผู้บริสุทธิ์ ส...
คอร์ดเพลง หวัง และ เนื้อร้อง หวัง ของ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ ::มีมือปีศาจ เข่นฆ่าให้ล้มหายตายจาก แย่งชิงสิ่งหวังอันสูงค่า กระชากลงอเวจี ความรู้...
คอร์ดเพลง หวัง และ เนื้อร้อง หวัง ของ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ ::มีมือปีศาจ เข่นฆ่าให้ล้มหายตายจาก แย่งชิงสิ่งหวังอันสูงค่า กระชากลงอเวจี ความรู้...
Intro:AmAmFG(2 Times)Amเกิดเป็นคน Fเป็นGคนโคยAmธรรมชาติF ความGคิดจิตAmใจยังสามารถ F รู้ขGลาดรู้Amสู้ รู้ซึ้งF G Amชั่วชีวิต F คิดหGวังตั้งใAmจไว้มากF ประชาGธิปไAmตยในไทยชาติF เป็นGใบเต็มAmที่เต็มร้อFG AmจึงออกตามหาF ประGชาธิปไAmตยดังว่าF เพื่อนGร่วมอุดมAmการณ์หลายหลากF สิบร้อGยพันAmหมื่นแสนล้าFG Instru:AmAmFG(2 Times)* มีAmมือปีศาจ Fเข่นGฆ่าให้ล้AmมหายตายจากF แย่งGชิงสิ่งหAmวังอันสูงค่าF กระGชากลงอAmเวจี F G Amความรู้สึกF คับแGค้นแน่นไAmปถึงข้างในF คืบคGลานเข้ามาAmรุมสุมใจF เห็นเGพื่อนล้มตAmายลงอย่างนี้F G ผู้บAmริสุทธิ์ F สองGมือสองแAmขนว่างเปล่าF ร่วงกGราวลงAmกองแทบสองบาทF ปีศGาจร้ายนั่งAmบนเก้าFอี้ G Instru.:AmAmFG(2 Times)** Fไม่เป็นธรรมทุกสิ่ง ไม่เป็นธรรมทุกอย่าง คนAmตายก็ตายลงไป คนอยู่ก็สู้ต่อไป Fประชาชนอย่างเรา ถึงหัวใจเป็นของเรา แต่คAmวามเป็นธรรมเป็นจริงมีสิทธิ์ได้แค่บางคน Instru:AmAmFGFF GAmAm GFF GAmAm( ซ้ำ ** )Instru:AmAmFG( ซ้ำ * )Outro:AmAmFGAm
ศิลปิน: พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง