หัวขิงไคร คอร์ด – จ่าหลอย เฮนรี

ย่านเด้ ย่านใจเพหม้าง เศรษฐีเงินถังมาอ้อน พานางจากไป อ้ายเป็นคน ติดดินคือหัวชิงไคร ย่านเจ้าเอาไปตัดใบ ถิ่มไว่บ่ปั๊กลงดิน อ้ายเป็นคน ติดดินคือหัวชิงไคร ย่านเจ้าเอาไปตัดใบ ...
คอร์ดเพลง หัวขิงไคร และ เนื้อร้อง หัวขิงไคร ของ จ่าหลอย เฮนรี ::ย่านเด้ ย่านใจเพหม้าง เศรษฐีเงินถังมาอ้อน พานางจากไป อ้ายเป็นคน ติดดินคือหัวชิงไ...
คอร์ดเพลง หัวขิงไคร และ เนื้อร้อง หัวขิงไคร ของ จ่าหลอย เฮนรี ::ย่านเด้ ย่านใจเพหม้าง เศรษฐีเงินถังมาอ้อน พานางจากไป อ้ายเป็นคน ติดดินคือหัวชิงไ...
Intro:BmBmBmDBmBm ADAEmEm ABmย่านBmเด้ ย่านAบุญบ่สมดุลย์Bmเจ้า ย่านผักกะเดา ขมขAม บ่สมลาF#mบไก่ F# แม่นบ่น้Aอ เจ้าว่าฮักอ้ายกว่าEmไผ ย่านมาตี้แกล้งเว่าไส่ ให้Aอ้ายกึ๊ดฮอF#mนนำ F# * เจ้างBmาม ลาAวัลย์เปรียบปานนาBmงฟ้า ย่านวาสนGา บ่สAมคู่ควรงาDมขำ เจ้าเป็นAหงส์ สูงส่งกว่าอ้ายEmกาดำ มื๋อใดปล่อยใจถลำ ย่านเจ้าAทำให้อ้ายBmช้ำใจ ** ย่านเDด้ ย่านF#mใจเพหม้Aาง เศรษฐีเงินBmถังมาอ้อน พานางจากF#mไป อ้ายเป็Aนคน ติดดินคือหัวชิงไEmคร ย่านเจ้าเอาไปตัดใบ ถิ่มไAว่บ่ปั๊กลงBmดิน Instru:DBmBm ADAEmEm ABm( ซ้ำ *,** )อ้ายเAป็นคน ติดดินคือหัวชิงไEmคร ย่านเจ้าเอาไปตัดใบ ถิ่มไAว่บ่ปั๊กลงBmดิน Outro:DBmBm ADAEmEm ABm
ศิลปิน: จ่าหลอย เฮนรี | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง