หัวขิงไคร คอร์ด – จ่าหลอย เฮนรี

ย่านเด้ ย่านใจเพหม้าง เศรษฐีเงินถังมาอ้อน พานางจากไป อ้ายเป็นคน ติดดินคือหัวชิงไคร ย่านเจ้าเอาไปตัดใบ ถิ่มไว่บ่ปั๊กลงดิน อ้ายเป็นคน ติดดินคือหัวชิงไคร ย่านเจ้าเอาไปตัดใบ ...
คอร์ดเพลง หัวขิงไคร และ เนื้อร้อง หัวขิงไคร ของ จ่าหลอย เฮนรี ::ย่านเด้ ย่านใจเพหม้าง เศรษฐีเงินถังมาอ้อน พานางจากไป อ้ายเป็นคน ติดดินคือหัวชิงไ...
คอร์ดและเนื้อร้อง หัวขิงไคร ของ จ่าหลอย เฮนรี
Intro:BmBmBmDBmBm ADAEmEm ABmย่านBmเด้ ย่านAบุญบ่สมดุลย์Bmเจ้า ย่านผักกะเดา ขมขAม บ่สมลาF#mบไก่ F# แม่นบ่น้Aอ เจ้าว่าฮักอ้ายกว่าEmไผ ย่านมาตี้แกล้งเว่าไส่ ให้Aอ้ายกึ๊ดฮอF#mนนำ F# * เจ้างBmาม ลาAวัลย์เปรียบปานนาBmงฟ้า ย่านวาสนGา บ่สAมคู่ควรงาDมขำ เจ้าเป็นAหงส์ สูงส่งกว่าอ้ายEmกาดำ มื๋อใดปล่อยใจถลำ ย่านเจ้าAทำให้อ้ายBmช้ำใจ ** ย่านเDด้ ย่านF#mใจเพหม้Aาง เศรษฐีเงินBmถังมาอ้อน พานางจากF#mไป อ้ายเป็Aนคน ติดดินคือหัวชิงไEmคร ย่านเจ้าเอาไปตัดใบ ถิ่มไAว่บ่ปั๊กลงBmดิน Instru:DBmBm ADAEmEm ABm( ซ้ำ *,** )อ้ายเAป็นคน ติดดินคือหัวชิงไEmคร ย่านเจ้าเอาไปตัดใบ ถิ่มไAว่บ่ปั๊กลงBmดิน Outro:DBmBm ADAEmEm ABm
  • Bm
  • A
  • F#m or Gb
  • F# or Gb
  • Em
  • G
  • D
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : หัวขิงไคร - จ่าหลอย เฮนรี

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ย่านเด้ ย่านบุญบ่สมดุลย์เจ้า
ย่านผักกะเดา ขมขม บ่สมลาบไก่ 
แม่นบ่น้อ เจ้าว่าฮักอ้ายกว่าไผ 
ย่านมาตี้แกล้งเว่าไส่ ให้อ้ายกึ๊ดฮอนนำ ----------* เจ้างาม ลาวัลย์เปรียบปานนางฟ้า
ย่านวาสนา บ่สมคู่ควรงามขำ
เจ้าเป็นหงส์ สูงส่งกว่าอ้ายกาดำ 
มื๋อใดปล่อยใจถลำ ย่านเจ้าทำให้อ้ายช้ำใจ ----------** ย่านเด้ ย่านใจเพหม้าง เศรษฐีเงินถังมาอ้อน
พานางจากไป อ้ายเป็นคน ติดดินคือหัวชิงไคร
ย่านเจ้าเอาไปตัดใบ ถิ่มไว่บ่ปั๊กลงดิน
(ซ้ำ *,**)
อ้ายเป็นคน ติดดินคือหัวชิงไคร
ย่านเจ้าเอาไปตัดใบ ถิ่มไว่บ่ปั๊กลงดิน