หัวใจ คอร์ด – Big Ass

อย่างน้อยก็เหลือหัวใจ ที่มันยังคงเต้นอยู่ บอกให้รู้และเตือนว่าเธอยังไม่ตาย หกล้มก็ลุกขึ้นยืน เจ็บปวดก็ทนเอาไว้ แม้ว่าเธอไม่เหลืออะไร เหลือเพียงหัวใจดวงนี้ก็เพียงพอแล้ว...
คอร์ดเพลง หัวใจ และ เนื้อร้อง หัวใจ ของ Big Ass ::อย่างน้อยก็เหลือหัวใจ ที่มันยังคงเต้นอยู่ บอกให้รู้และเตือนว่าเธอยังไม่ตาย หกล้ม...
คอร์ดเพลง หัวใจ และ เนื้อร้อง หัวใจ ของ Big Ass ::อย่างน้อยก็เหลือหัวใจ ที่มันยังคงเต้นอยู่ บอกให้รู้และเตือนว่าเธอยังไม่ตาย หกล้ม...
Intro:Dmaj7ADmaj7 EAAน้ำตาเธอDmaj7หลั่งริน เมื่อสูญสิ้นหมดF#mทุกสิ่ง เธอพ่ายEแพ้ความจริง เหมือนคนไร้Aค่า พายุพัดพาDmaj7ชีวิต แหลกสลายลงในF#mพริบตา เธอพร้อมDที่จะลาหลับใEหลชั่วนิรัAนดร์ เหมือนว่าเธอไม่เหDmaj7ลือที่พึ่งใด ๆ ทั้งที่เธอยังเหAลือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ สิ่งที่BmมีความหมายDมากมายกับเEธอ * อย่างน้อยก็เหลือAหัวใจ ที่มันยังคงเDต้นอยู่ บอกให้Bmรู้และเตือนว่าเธอยังไม่ตEาย หกล้มก็ลุกAขึ้นยืน เจ็บA7ปวดก็ทนเF#อาไว้ แม้ว่าเธอไม่เBmหลืออะไร เหลือเพียงหัวEใจดวงนี้ก็เพียงAพอแล้ว Instru:Dmaj7 EAแขนไม่มีไDmaj7ขว่คว้า และขาไม่มีF#mให้เดิน แต่เขาEพร้อมเผชิญ ไม่ยอมแพ้Aพ่าย ชีวิตเหลือเพียงDmaj7เท่านี้ แต่ความหวังไม่เคยF#mหายไป ความทุกข์Bmท้อใด ๆ ก็Eแพ้ใจขอAงคน แม้ว่าเธอไม่เDmaj7หลือที่พึ่งใด ๆ เธอก็ยังคงเหAลือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ สิ่งที่BmมีความหมายDมากมายกับเEธอ ( ซ้ำ * )Instru.:Dmaj7C#m7Bm7 B7/EbE Fอย่างน้อยก็เหลือBbหัวใจ ที่มันยังคงEbmaj7เต้นอยู่ บอกให้Cm7รู้และเตือนว่าเธอยังหายFใจ หกล้มก็ลุกBbขึ้นยืน ที่สุBb7ดมันต้องผ่Gานไป แม้ว่าเธอไม่เหCmลืออะไร เหลือเพียงหัวFใจดวงนี้ก็เพียงพอแBbล้ว เราไม่ได้เกิดEbมาเพื่อยอมจำนน คนทุกคนยังเหBbลือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ วันนี้มันจะเEbป็นยังไงต้องไFม่ยอมBbแพ้ เราไม่ได้เกิดEbมาเพื่อยอมจำนน ใจของคนดวงBbนี้นั้นแสนยิ่งใหญ่ พรุ่งนี้เราจะEbเดินไป ไม่Fท้อไม่Bbยอมแพ้
ศิลปิน: Big Ass | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง