หัวใจ คอร์ด – Big Ass

อย่างน้อยก็เหลือหัวใจ ที่มันยังคงเต้นอยู่ บอกให้รู้และเตือนว่าเธอยังไม่ตาย หกล้มก็ลุกขึ้นยืน เจ็บปวดก็ทนเอาไว้ แม้ว่าเธอไม่เหลืออะไร เหลือเพียงหัวใจดวงนี้ก็เพียงพอแล้ว...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง หัวใจ และ เนื้อร้อง หัวใจ ของ Big Ass ::อย่างน้อยก็เหลือหัวใจ ที่มันยังคงเต้นอยู่ บอกให้รู้และเตือนว่าเธอยังไม่ตาย หกล้ม...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง หัวใจ ของ Big Ass
Tuning Down ½ to Eb
Intro:Dmaj7ADmaj7 EAAน้ำตาเธอDmaj7หลั่งริน เมื่อสูญสิ้นหมดF#mทุกสิ่ง เธอพ่ายEแพ้ความจริง เหมือนคนไร้Aค่า พายุพัดพาDmaj7ชีวิต แหลกสลายลงในF#mพริบตา เธอพร้อมDที่จะลาหลับใEหลชั่วนิรัAนดร์ เหมือนว่าเธอไม่เหDmaj7ลือที่พึ่งใด ๆ ทั้งที่เธอยังเหAลือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ สิ่งที่BmมีความหมายDมากมายกับเEธอ * อย่างน้อยก็เหลือAหัวใจ ที่มันยังคงเDต้นอยู่ บอกให้Bmรู้และเตือนว่าเธอยังไม่ตEาย หกล้มก็ลุกAขึ้นยืน เจ็บA7ปวดก็ทนเF#อาไว้ แม้ว่าเธอไม่เBmหลืออะไร เหลือเพียงหัวEใจดวงนี้ก็เพียงAพอแล้ว Instru:Dmaj7 EAแขนไม่มีไDmaj7ขว่คว้า และขาไม่มีF#mให้เดิน แต่เขาEพร้อมเผชิญ ไม่ยอมแพ้Aพ่าย ชีวิตเหลือเพียงDmaj7เท่านี้ แต่ความหวังไม่เคยF#mหายไป ความทุกข์Bmท้อใด ๆ ก็Eแพ้ใจขอAงคน แม้ว่าเธอไม่เDmaj7หลือที่พึ่งใด ๆ เธอก็ยังคงเหAลือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ สิ่งที่BmมีความหมายDมากมายกับเEธอ ( ซ้ำ * )Instru.:Dmaj7C#m7Bm7 B7/EbE Fอย่างน้อยก็เหลือBbหัวใจ ที่มันยังคงEbmaj7เต้นอยู่ บอกให้Cm7รู้และเตือนว่าเธอยังหายFใจ หกล้มก็ลุกBbขึ้นยืน ที่สุBb7ดมันต้องผ่Gานไป แม้ว่าเธอไม่เหCmลืออะไร เหลือเพียงหัวFใจดวงนี้ก็เพียงพอแBbล้ว เราไม่ได้เกิดEbมาเพื่อยอมจำนน คนทุกคนยังเหBbลือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ วันนี้มันจะเEbป็นยังไงต้องไFม่ยอมBbแพ้ เราไม่ได้เกิดEbมาเพื่อยอมจำนน ใจของคนดวงBbนี้นั้นแสนยิ่งใหญ่ พรุ่งนี้เราจะEbเดินไป ไม่Fท้อไม่Bbยอมแพ้
 • Dmaj7
 • F#m or Gb
 • E
 • A
 • D
 • Bm
 • A7
 • F# or Gb
 • Bb or A#
 • Ebmaj7 or D#
 • Cm7
 • F
 • Bb7 or A#
 • G
 • Cm
 • Eb or D#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : หัวใจ - Big Ass

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
น้ำตาเธอหลั่งริน เมื่อสูญสิ้นหมดทุกสิ่ง
เธอพ่ายแพ้ความจริง เหมือนคนไร้ค่า
พายุพัดพาชีวิต แหลกสลายลงในพริบตา
เธอพร้อมที่จะลาหลับใหลชั่วนิรันดร์
เหมือนว่าเธอไม่เหลือที่พึ่งใด ๆ
ทั้งที่เธอยังเหลือสิ่งที่ยิ่งใหญ่
สิ่งที่มีความหมายมากมายกับเธอ----------* อย่างน้อยก็เหลือหัวใจ ที่มันยังคงเต้นอยู่
บอกให้รู้และเตือนว่าเธอยังไม่ตาย
หกล้มก็ลุกขึ้นยืน เจ็บปวดก็ทนเอาไว้
แม้ว่าเธอไม่เหลืออะไร
เหลือเพียงหัวใจดวงนี้ก็เพียงพอแล้ว
แขนไม่มีไขว่คว้า และขาไม่มีให้เดิน
แต่เขาพร้อมเผชิญ ไม่ยอมแพ้พ่าย
ชีวิตเหลือเพียงเท่านี้ แต่ความหวังไม่เคยหายไป
ความทุกข์ท้อใด ๆ ก็แพ้ใจของคน
แม้ว่าเธอไม่เหลือที่พึ่งใด ๆ
เธอก็ยังคงเหลือสิ่งที่ยิ่งใหญ่
สิ่งที่มีความหมายมากมายกับเธอ
(ซ้ำ *)
----------อย่างน้อยก็เหลือหัวใจ ที่มันยังคงเต้นอยู่ 
บอกให้รู้และเตือนว่าเธอยังหายใจ
หกล้มก็ลุกขึ้นยืน ที่สุดมันต้องผ่านไป
แม้ว่าเธอไม่เหลืออะไร
เหลือเพียงหัวใจดวงนี้ก็เพียงพอแล้ว 
เราไม่ได้เกิดมาเพื่อยอมจำนน
คนทุกคนยังเหลือสิ่งที่ยิ่งใหญ่
วันนี้มันจะเป็นยังไงต้องไม่ยอมแพ้
เราไม่ได้เกิดมาเพื่อยอมจำนน
ใจของคนดวงนี้นั้นแสนยิ่งใหญ่
พรุ่งนี้เราจะเดินไป ไม่ท้อไม่ยอมแพ้