หาย คอร์ด – กริช ราชัน

The Hook (ท่อนฮุค)

นาน แค่ไหนกว่าจะมั่นใจ แล้วฉันต้องมาเริ่มใหม่ ให้ลืมเธอไปง่าย ๆ คงไม่ไหว ไหน คนที่บอกจะไม่หายไปไหน ไม่ใช่คนแบบนั้น ฉันเชื่อหมดใจ แม้ลืมยากแค่ไหนต้องทำใจ...

Lyric and chords

คอร์ดเพลง หาย และ เนื้อร้อง หาย ของ กริช ราชัน ::นาน แค่ไหนกว่าจะมั่นใจ แล้วฉันต้องมาเริ่มใหม่ ให้ลืมเธอไปง่าย ๆ คงไม่ไหว ไหน คนท...
คอร์ดเพลง หาย และ เนื้อร้อง หาย ของ กริช ราชัน ::นาน แค่ไหนกว่าจะมั่นใจ แล้วฉันต้องมาเริ่มใหม่ ให้ลืมเธอไปง่าย ๆ คงไม่ไหว ไหน คนท...
แชร์แชร์

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : หาย - กริช ราชัน

คำร้อง: กริช ราชัน | ทำนอง: กริช ราชัน | เรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท

Lyric and chords width transpose key

Intro:GBmEmDCDDแต่วันGนี้... Bmเธอที่คุยทุกวันเหมือนส่วนEmหนึ่งในชีวิต และไม่อยากDคิดให้หายไปCไหนเลย แต่ก็Amยังเข้าใจ ไม่รู้จะDดึงยังไง ให้เธอกลับมาให้เGข้าใจ โชคBmชะตาพาเรามาEmเพียงแค่นี้ ยังไงก็Dเสียใจที่เหมือนจCะดีจริง ๆ แล้วเธอมAmาทิ้งมาหายไปอDย่างนี้ * ที่อยากBmมีกันและกันอย่างนี้ ไปEmนาน ๆ ที่ผ่านCมาบอกรักคนดี อย่างนั้นไม่จDริงเลย นGาน แค่ไBmหนกว่าจะมั่นใEmจ แล้วDฉันต้องมาเริ่Cมใหม่ ใBmห้ลืมเธอAmไปง่าย ๆ คงไDม่ไหว Gไหน คนที่Bmบอกจะไม่หายไปEmไหน ไม่ใDช่คนแบบCนั้น ฉันBmเชื่อหมดใจ Amแม้ลืมยากแค่Dไหนต้องทำGใจ DInstru.:G BmEm DC BmAm D(2 Times)( ซ้ำ * )Gาน แค่ไBmหนกว่าจะมั่นEmใจ แล้วDฉันต้องมาเริ่Cมใหม่ ใBmห้ลืมเธอAmไปง่าย ๆ คงDไม่ไหว Gไหน คนที่Bmบอกจะไม่หายไปEmไหน ไม่Dใช่คนแบบCนั้น ฉันBmเชื่อหมดใจ Amแม้ลืมยากแค่ไDหน ต้องใช้เวลาอีกGนาน แค่Bmไหนกว่าจะมั่นEmใจ แล้วDฉันต้องมาเCริ่มใหม่ Bmให้ลืมเธอAmไปง่าย ๆ คงDไม่ไหว Gไหนคนที่Bmบอกจะไม่หายไปEmไหน ไม่Dใช่คนแบบCนั้น ฉันBmเชื่อหมดใจ Amแม้ลืมยากแค่Dไหนต้องทำGใจ Cรักยังไงก็Dพาเธอ กลับมาGไม่ได้
...ค้นเพลงอื่น ๆ...