ห่วงใย คอร์ด – วงตาวัน

ตราบใดที่ดาว ห่วง ฟ้า ยัง ห่วง ใย ทนมานานก็เพราะรักเธอหมดใจ เจ็บเมื่อเขานั้นใกล้เธอ ไม่เคยเผลอว่าเธอสักคำ ซ้ำลงไป ย้ำจนใจมันชา เจ็บเพียงใดรักยังอยู่ ให้เธอรู้ฉันยอมไกลห่า...
คอร์ดเพลง ห่วงใย และ เนื้อร้อง ห่วงใย ของ วงตาวัน ::ตราบใดที่ดาว ห่วง ฟ้า ยัง ห่วง ใย ทนมานานก็เพราะรักเธอหมดใจ เจ็บเมื่อเขานั้นใกล้...
คอร์ดเพลง ห่วงใย และ เนื้อร้อง ห่วงใย ของ วงตาวัน ::ตราบใดที่ดาว ห่วง ฟ้า ยัง ห่วง ใย ทนมานานก็เพราะรักเธอหมดใจ เจ็บเมื่อเขานั้นใกล้...
Intro:C#mA F#m G#C#mA C#m G#C#m B C#m(2 Times)C#mหมดกำลังไร้เG#mรี่ยวแรง เคยเข้มแAข็งเพียงใดไF#mม่พอ ขDออำลา ฝืนชะตาทำG#ไม C#mจะจดจำใG#mห้ขึ้นใจ ทุ่มเทAรักให้ไปเต็มเF#mปี่ยม เG#ธอตอบแทน เAพียงเสี้ยวจันทร์ข้างG#แรม * ตราบใดC#mที่ดาว G#m ห่วง C#m ฟ้า Aยัง B ห่วC#mง ใย C#mทนมานBาน Aก็เพราะG#mรักเธอหC#mมดใจ C#mเจ็บเมื่อเขานั้นG#mใกล้เธอ ไม่เคยAเผลอว่าเธอสัF#mกคำ Dซ้ำลงไป Bย้ำจนใจมันG#ชา เC#mจ็บเพียงใดG#mรักยังอยู่ ให้เธอAรู้ฉันยอมไกลF#mห่าง อG#ย่างคนไม่มีน้ำC#mตา Instru.:C#mF#mG#C#m(2 Times)C#mหมดกำลังไร้เG#mรี่ยวแรง เคยเข้มแAข็งเพียงใดไF#mม่พอ ขDออำลา ฝืนชะตาทำG#ไม C#mจะจดจำใG#mห้ขึ้นใจ ทุ่มเทAรักให้ไปเต็มเF#mปี่ยม เG#ธอตอบแทน เAพียงเสี้ยวจันทร์ข้างG#แรม ( ซ้ำ * )C#mดาว G#mห่วง C#m ฟ้า A ยัBง ห่C#mวง ใย C#mรอเวลาBซ่อนAน้ำตาG#mนองจากC#mไป
ศิลปิน: วงตาวัน | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง