ห่วงใย คอร์ด – วงตาวัน

ตราบใดที่ดาว ห่วง ฟ้า ยัง ห่วง ใย ทนมานานก็เพราะรักเธอหมดใจ เจ็บเมื่อเขานั้นใกล้เธอ ไม่เคยเผลอว่าเธอสักคำ ซ้ำลงไป ย้ำจนใจมันชา เจ็บเพียงใดรักยังอยู่ ให้เธอรู้ฉันยอมไกลห่า...
คอร์ดเพลง ห่วงใย และ เนื้อร้อง ห่วงใย ของ วงตาวัน ::ตราบใดที่ดาว ห่วง ฟ้า ยัง ห่วง ใย ทนมานานก็เพราะรักเธอหมดใจ เจ็บเมื่อเขานั้นใกล้...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ห่วงใย ของ วงตาวัน
Intro:C#mA F#m G#C#mA C#m G#C#m B C#m(2 Times)C#mหมดกำลังไร้เG#mรี่ยวแรง เคยเข้มแAข็งเพียงใดไF#mม่พอ ขDออำลา ฝืนชะตาทำG#ไม C#mจะจดจำใG#mห้ขึ้นใจ ทุ่มเทAรักให้ไปเต็มเF#mปี่ยม เG#ธอตอบแทน เAพียงเสี้ยวจันทร์ข้างG#แรม * ตราบใดC#mที่ดาว G#m ห่วง C#m ฟ้า Aยัง B ห่วC#mง ใย C#mทนมานBาน Aก็เพราะG#mรักเธอหC#mมดใจ C#mเจ็บเมื่อเขานั้นG#mใกล้เธอ ไม่เคยAเผลอว่าเธอสัF#mกคำ Dซ้ำลงไป Bย้ำจนใจมันG#ชา เC#mจ็บเพียงใดG#mรักยังอยู่ ให้เธอAรู้ฉันยอมไกลF#mห่าง อG#ย่างคนไม่มีน้ำC#mตา Instru.:C#mF#mG#C#m(2 Times)C#mหมดกำลังไร้เG#mรี่ยวแรง เคยเข้มแAข็งเพียงใดไF#mม่พอ ขDออำลา ฝืนชะตาทำG#ไม C#mจะจดจำใG#mห้ขึ้นใจ ทุ่มเทAรักให้ไปเต็มเF#mปี่ยม เG#ธอตอบแทน เAพียงเสี้ยวจันทร์ข้างG#แรม ( ซ้ำ * )C#mดาว G#mห่วง C#m ฟ้า A ยัBง ห่C#mวง ใย C#mรอเวลาBซ่อนAน้ำตาG#mนองจากC#mไป
  • C#m or Db
  • A
  • F#m or Gb
  • D
  • B
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ห่วงใย - วงตาวัน

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
หมดกำลังไร้เรี่ยวแรง
เคยเข้มแข็งเพียงใดไม่พอ ขออำลา ฝืนชะตาทำไม 
จะจดจำให้ขึ้นใจ ทุ่มเทรักให้ไปเต็มเปี่ยม 
เธอตอบแทน เพียงเสี้ยวจันทร์ข้างแรม----------* ตราบใดที่ดาว ห่วง ฟ้า ยัง ห่วง ใย 
ทนมานาน ก็เพราะรักเธอหมดใจ
เจ็บเมื่อเขานั้นใกล้เธอ ไม่เคยเผลอว่าเธอสักคำ 
ซ้ำลงไป ย้ำจนใจมันชา เจ็บเพียงใดรักยังอยู่
ให้เธอรู้ฉันยอมไกลห่าง อย่างคนไม่มีน้ำตา ----------หมดกำลังไร้เรี่ยวแรง
เคยเข้มแข็งเพียงใดไม่พอ ขออำลา ฝืนชะตาทำไม 
จะจดจำให้ขึ้นใจ ทุ่มเทรักให้ไปเต็มเปี่ยม 
เธอตอบแทน เพียงเสี้ยวจันทร์ข้างแรม
(ซ้ำ *)
ดาว ห่วง ฟ้า ยัง ห่วง ใย 
รอเวลาซ่อนน้ำตานองจากไป