ห้องของฉัน คอร์ด – วสันต์ โชติกุล

** ไฟหัวเตียงสลัว มองเห็นได้ทั่ว มีทุกสิ่ง เธอไม่เคยจะรู้ ไยฉันจึงอยู่ ไม่รู้เบื่อ* เธอว่าข้างนอกนั้นมี อิสรเสรี เธอว่าในห้องไม่มี ก็เธอ ไม่เคยเข้าสักที*** ลองเข้ามาซิมา ดูห้องฉัน ว่ามันครบอยู่ มีพร้อ...
คอร์ดเพลง ห้องของฉัน และ เนื้อร้อง ห้องของฉัน ของ วสันต์ โชติกุล ::** ไฟหัวเตียงสลัว มองเห็นได้ทั่ว มีทุกสิ่ง เธอไม่เคยจะรู้ ไยฉันจึงอยู่ ไม่รู้เบื...

เนื้อเพลง : ห้องของฉัน - วสันต์ โชติกุล

ศิลปิน: วสันต์ โชติกุล | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

** ไฟหัวเตียงสลัว มองเห็นได้ทั่ว มีทุกสิ่ง เธอไม่เคยจะรู้ ไยฉันจึงอยู่ ไม่รู้เบื่อ* เธอว่าข้างนอกนั้นมี อิสรเสรี เธอว่าในห้องไม่มี ก็เธอ ไม่เคยเข้าสักที*** ลองเข้ามาซิมา ดูห้องฉัน ว่ามันครบอยู่ มีพร้อมพรั่งสดใส รวมไว้ในจิตใจ ทุกสิ่ง(*) เธอว่าข้างนอกนั้น มีอิสรเสรี เธอว่าในห้องไม่มี ก็เธอ ไม่เคยเข้าสักที(**) ก็เธอ ไม่เคยเข้ามาสักทีก็เธอ ไม่เคยเข้ามาสักทีก็เธอ ไม่เคยเข้ามาสักที

ขยายกรอบเนื้อร้อง