ห้องของฉัน คอร์ด - วสันต์ โชติกุล

ไฟหัวเตียงสลัว มองเห็นได้ทั่ว มีทุกสิ่ง เธอไม่เคยจะรู้ ไยฉันจึงอยู่ ไม่รู้เบื่อ
เธอว่าข้างนอกนั้นมี อิสรเสรี เธอว่าในห้องไม่มี ก็เธอ ไม่เคยเข้าสักที
ลองเข้ามาซิมา ดูห้องฉัน ว่ามันครบอ...
คอร์ดเพลง ห้องของฉัน และเนื้อร้อง ห้องของฉัน วสันต์ โชติกุล เนื้อร้อง:: ไฟหัวเตียงสลัว มองเห็นได้ทั่ว มีทุกสิ่ง เธอไม่เคยจะรู้ ไยฉันจึงอยู่ ไม่รู้เบื่อ...

เนื้อเพลง: ห้องของฉัน - วสันต์ โชติกุล

ศิลปิน วสันต์ โชติกุล | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
** ไฟหัวเตียงสลัว มองเห็นได้ทั่ว มีทุกสิ่ง เธอไม่เคยจะรู้ ไยฉันจึงอยู่ ไม่รู้เบื่อ
* เธอว่าข้างนอกนั้นมี อิสรเสรี เธอว่าในห้องไม่มี ก็เธอ ไม่เคยเข้าสักที
*** ลองเข้ามาซิมา ดูห้องฉัน ว่ามันครบอยู่ มีพร้อมพรั่งสดใส รวมไว้ในจิตใจ ทุกสิ่ง (*) เธอว่าข้างนอกนั้น มีอิสรเสรี เธอว่าในห้องไม่มี ก็เธอ ไม่เคยเข้าสักที (**) ก็เธอ ไม่เคยเข้ามาสักที ก็เธอ ไม่เคยเข้ามาสักที ก็เธอ ไม่เคยเข้ามาสักที