ห้องดับจิต คอร์ด - Paradox

อยู่ ฉันก็เหมือนตาย ปล่อยฉันให้เหมือนตาย ทุกอย่าง ศพที่ไร้วิญญาณ ไม่มีแสงสว่าง ดังเดิม สุดท้ายก็เหมือนตาย ปล่อยฉันให้ทุกข์ทรมาน
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง ห้องดับจิต และเนื้อร้อง ห้องดับจิต Paradox เนื้อร้อง::อยู่ ฉันก็เหมือนตาย ปล่อยฉันให้เหมือนตาย ทุกอย่าง ศพที่ไร้วิญญาณ ไม่มีแสงสว่าง ด... เนื้อเพลง ห้องดับจิต, ห้องดับจิต Paradox spotify 4sh mp3 joox, ห้องดับจิต คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ห้องดับจิต ของ Paradox คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
EmทรมานG  กับรักที่ฉันCทำทุกอย่าง
แต่สุดAmท้ายคือการร่ำBmลา
EmทรมานG จบแล้วไม่เหลือเCลยซักอย่าง
และสุดท้AmายคือทรBmมาน----------Cโอว มันช่างมืดมนเหลือเGกิน โลก ของฉันมันพังทะลAาย
เธอกระซิบว่าเธอต้องลาC แล้วก็หายไป
G โอ้ว มันช้ำมันทรAมาน วันสุดท้ายที่เธอบอกCลา
คือสุดท้าย เย้.----------*G อยู่ ฉันก็เหมือนDตาย
ปล่อยฉันให้เหมือนAmตาย ทุกอย่าง
ศพCที่ไร้วิญญาณ ไม่มีแสงสว่าง ดังเGดิม
สุดท้ายก็เหมือนตDาย ปล่อยฉันให้ทุกข์Amทรมาน
อยู่อย่างไCร้วิญญาณ โลกช่างหนาวเนิ่นนาน เหลือเGกิน
Instru.:DEmCGAmCCmG โอว มันช่างมืดมนเหลืAอเกิน
วันสุดท้ายที่เธอต้องCลา คือวันสุดท้ายที่หายGใจ
โอ้ว มันช้ำมันทรAมาน
วันสุดท้ายที่เธอบอกCลา คือสุดท้ายยยย เย้
( ซ้ำ * )อยู่อย่างทรDมาน ต้องอยู่ในโลกที่หนาC
มันเหน็บหนาว
อยู่อย่างคนGที่ตาย อยู่อย่างทรDมาน
ต้องอยู่ในโลงที่หนCาว Cmเย้
Outro:GACCm(2 Times)G
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • AChord key_a
  • AmChord key_a
  • BmChord key_b
  • CChord key_c
  • CmChord key_c
  • DChord key_d
  • EmChord key_e
  • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ห้องดับจิต - Paradox

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ทรมาน กับรักที่ฉันทำทุกอย่าง
แต่สุดท้ายคือการร่ำลา
ทรมาน จบแล้วไม่เหลือเลยซักอย่าง
และสุดท้ายคือทรมาน----------โอว มันช่างมืดมนเหลือเกิน โลก ของฉันมันพังทะลาย
เธอกระซิบว่าเธอต้องลา แล้วก็หายไป
โอ้ว มันช้ำมันทรมาน วันสุดท้ายที่เธอบอกลา
คือสุดท้าย เย้----------* อยู่ ฉันก็เหมือนตาย
ปล่อยฉันให้เหมือนตาย ทุกอย่าง
ศพที่ไร้วิญญาณ ไม่มีแสงสว่าง ดังเดิม
สุดท้ายก็เหมือนตาย ปล่อยฉันให้ทุกข์ทรมาน
อยู่อย่างไร้วิญญาณ โลกช่างหนาวเนิ่นนาน เหลือเกิน----------โอว มันช่างมืดมนเหลือเกิน
วันสุดท้ายที่เธอต้องลา คือวันสุดท้ายที่หายใจ
โอ้ว มันช้ำมันทรมาน
วันสุดท้ายที่เธอบอกลา คือสุดท้ายยยย เย้----------(ซ้ำ *) ----------อยู่อย่างทรมาน ต้องอยู่ในโลกที่หนาว
มันเหน็บหนาว
อยู่อย่างคนที่ตาย อยู่อย่างทรมาน
ต้องอยู่ในโลงที่หนาว เย้