อกหักเพราะรักเมีย คอร์ด – ยิ่งยง ยอดบัวงาม

ฉันต้องอกหัก ก็เพราะรักเมีย ยอมเสียเธอไป ทั้งที่ใจไม่ปรารถนา ฉันทำเธอเจ็บ เจ็บจนมีน้ำตา อยากให้เธอรู้ว่า ฉันช้ำอุราแค่ไหน......
คอร์ดเพลง อกหักเพราะรักเมีย และ เนื้อร้อง อกหักเพราะรักเมีย ของ ยิ่งยง ยอดบัวงาม ::ฉันต้องอกหัก ก็เพราะรักเมีย ยอมเสียเธอไป ทั้งที่ใจไม่ปรารถนา ฉันทำเธอเจ็บ เจ็บจน...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง อกหักเพราะรักเมีย ของ ยิ่งยง ยอดบัวงาม
Intro:Am GCD7 GCCยอมรับโดยดี ว่ามีเมียAmแล้ว เคยรักเมียแน่วแFน่ ไม่แGปรเปลี่ยนCผัน เมื่อมาเจอเFธอ เก็บไปเGพ้อจนใจไหวหAmวั่น ลงเGอยเรารักCกัน เบ่งFบานอยู่ที่กลางGใจ... วันนี้มีใจแบ่งไปเป็นAmสอง เมียรู้เมียจะต้Fอง ปวดGใจเพียงไCหน กลุ้มใจจริงเFออ เก็บเธอGไว้คงเป็นเรื่องใAmหญ่ เมียGคงจะเสียใCจ ขอไกลเGธอ ขอCลา * ฉันต้Fอง Em อกAmหัก ก็เพGราะรักเFมีย ยอมเสียเธอไGป ทั้งที่ใCจไม่ปรารถนา ฉันC7ทำเธอเFจ็บ เจ็บจนมีน้ำCตา อยากให้เธอรู้Amว่า ฉันช้ำอุD7ราแค่ไหGน... ** ยอมรับโดยดี ว่ามีเจ้าAmของ ความรักเราจำFต้อง จืดGจางห่างCหาย หากบุญมีFพอ ชาติหน้าGขอรักเธอมิAmหน่าย เจอGกันเมื่อสายCไป ทั้งที่GใจรักกัC( ซ้ำ *, ** )Outro:Am GCD7 GC
  • Am
  • F
  • G
  • C
  • Em
  • C7
  • D7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : อกหักเพราะรักเมีย - ยิ่งยง ยอดบัวงาม

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : วิเชษฐ์ ห่อกาญจนา
ยอมรับโดยดี ว่ามีเมียแล้ว
เคยรักเมียแน่วแน่ ไม่แปรเปลี่ยนผัน
เมื่อมาเจอเธอ เก็บไปเพ้อจนใจไหวหวั่น 
ลงเอยเรารักกัน เบ่งบานอยู่ที่กลางใจ...
วันนี้มีใจแบ่งไปเป็นสอง
เมียรู้เมียจะต้อง ปวดใจเพียงไหน
กลุ้มใจจริงเออ เก็บเธอไว้คงเป็นเรื่องใหญ่
เมียคงจะเสียใจ ขอไกลเธอ ขอลา----------* ฉันต้อง อกหัก ก็เพราะรักเมีย
ยอมเสียเธอไป ทั้งที่ใจไม่ปรารถนา
ฉันทำเธอเจ็บ เจ็บจนมีน้ำตา
อยากให้เธอรู้ว่า ฉันช้ำอุราแค่ไหน... ----------** ยอมรับโดยดี ว่ามีเจ้าของ
ความรักเราจำต้อง จืดจางห่างหาย
หากบุญมีพอ ชาติหน้าขอรักเธอมิหน่าย
เจอกันเมื่อสายไป ทั้งที่ใจรักกัน
(ซ้ำ *, **)