คอร์ดเพลง อดีตรักร่มโดง – ดาร์กี้กันตรึมร็อค

The Hook (ท่อนฮุค)

โธ่ร่มมะพร้าวเอย ทรามเชยที่พี่นั่งคอย ง่วงเหงา หาวแล้วเนื้อกลอย เอ้ยคอยใยแม่ ไม่เห็นมาเอ้ย ใต้ร่มมะพร้าวเหว่ว้าเอย รอขวัญตาไม่มาหาสักที...

Lyric and chords

คอร์ดเพลง อดีตรักร่มโดง และ เนื้อร้อง อดีตรักร่มโดง ของ ดาร์กี้กันตรึมร็อค ::โธ่ร่มมะพร้าวเอย ทรามเชยที่พี่นั่งคอย ง่วงเหงา หาวแล้วเนื้อกลอย เอ้ยคอยใยแม่ ไม่...
คอร์ดเพลง อดีตรักร่มโดง และ เนื้อร้อง อดีตรักร่มโดง ของ ดาร์กี้กันตรึมร็อค ::โธ่ร่มมะพร้าวเอย ทรามเชยที่พี่นั่งคอย ง่วงเหงา หาวแล้วเนื้อกลอย เอ้ยคอยใยแม่ ไม่...
แชร์แชร์

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : อดีตรักร่มโดง - ดาร์กี้กันตรึมร็อค

ศิลปิน: ดาร์กี้กันตรึมร็อค | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

Lyric and chords width transpose key

Intro:DmBbCDmGmAmDmDmGmAmGmDmโอ้ มลุบโดDmงเอ้ย เนียงเBbอ๋ย แดลบองอังกุCย ลออบอง Dmโอ้หนาอังกุย เอ๋ยออดGmงุยเน้อเนียง จำเสAmรัยชนำเอ๋ยมะGmรูง Dm โอสรากาแก้วเGmอ๋ย เอิง เอย จำเสAmรัยเอ๋ยชนำเอ๋ยมะGmรูง Dm เวยบองสะเสสะมDmอดเอ๋ย เนียงเอBbย บอดดะกันตุCง ดอลเสรัย Dmโอนาเสรัยเนียงเอ๋ย ชะนำมะGmรูงเน้อเนียง ชนำมูAmยจุมเอ๋ยคะเนีGmDm โอ้นาสาระกาเอ๋ย แก้วเอGmย เน้อเนียง ชนAmำมุยจุมเอ้ยบองเGmอ้ย Dm Instru.:DmBbCDmGmAmDmDmGmAmGmDmโธ่ร่มมะพร้าวเDmอย ทรามเBbชยที่พี่นั่งคอCย ง่วงเหงา Dmหาวแล้วเนื้อกลGmอย เอ้ยคAmอยใยแม่ ไม่เห็นมGmาเอ้ย Dmใต้ร่มมะพร้าวเหว่Gmว้าเอย รอAmขวัญตาไม่มาหาสัGmกที Dm พี่เขียนจดหมาย ลายDmลักษณ์เอ๋ย ฝากคำรัBbกกับแม่พระคงคี Cใยเล่า Dmสาวไม่มาหาสักGmทีเอ้ย Amชีวีพี่แทบมGmลาย Dmจะรอจนสิ้นลมGmตาย กับหัAmวใจไร้เงาเอ๋ยแม่Gmนาง Dm Outro:GmAmDmDmGmAmDm