อดีตเคยพัง คอร์ด – อาม ชุติมา

อดีตมันเคยพัง ปัจจุบันน้องเลยกลัว บ่ได้ซั่ว ที่น้องคบหลาย ๆ กะแค่เตรียมตัวเตรียมใจ ท้าหากมื้อใด๋ อ้ายถิ่ม น้องจั่งบ่เจ็บปานใด๋ บ่ได้เห็นใครเป็นแค่ของเล่น ความฮักคราก่อน ม...
คอร์ดเพลง อดีตเคยพัง และ เนื้อร้อง อดีตเคยพัง ของ อาม ชุติมา ::อดีตมันเคยพัง ปัจจุบันน้องเลยกลัว บ่ได้ซั่ว ที่น้องคบหลาย ๆ กะแค่เตรียมตัวเตรียม...
คอร์ดและเนื้อร้อง อดีตเคยพัง ของ อาม ชุติมา
Intro:AmEmDm GC GAmเปลี่ยนผุบ่าวหลายเทื่อ บ่แม่นว่าEmเบื่อบ่ได้งามพอเลือกได้ DmคบกับใผฮักGใผกะมีแต่CผิดหวังC7Fจ็บมาหGลายครา ฮ้องEmไห้น้ำตาไAmหลหลั่ง บ่Dmมีใผรับฟังจักสิเฮดจั่งEใด๋... AmฮักใผกGะฮักจริง บ่เคEmยคิดสิทิ้งAmสิป๋า แDmต่บางเวาลา คนกะGส่า ว่าน้องCตอแหC7Fหาว่ามั่วGผู้ชาย ทั้งที่Emน้องเป็นคAmนผ่ายแพ้ ถูกDmใครต่อใครรังGแก หลอกให้Fฮักแล้วเGขากะไCป... * อดีตมันเคยFพัง ปัจจุGบันน้องเลยกลัว บ่Emได้ซั่ว ที่น้องAmคบหลาย ๆ กะDmแค่เตรียมตัวเตรียมGใจ ท้าหากมื้อCใด๋ อ้ายถิ่ม น้องFจั่งบ่เจ็บปานGใด๋ บ่ได้เห็นEmใครเป็นแค่ขอAmงเล่น ควาDmมฮักคราก่อน มันEmสอนให้เห็น ก่อนDmสิฮักผุใด๋เGป็น ต้องฮักเจ้าCของก่อน... Instru.:AmEmDm GCF GEm AmDm GC GAmฮักใผกGะฮักจริง บ่เคEmยคิดสิทิ้งAmสิป๋า แDmต่บางเวาลา คนกะGส่า ว่าน้องCตอแหC7Fหาว่ามั่วGผู้ชาย ทั้งที่Emน้องเป็นคAmนผ่ายแพ้ ถูกDmใครต่อใครรังGแก หลอกให้Fฮักแล้วเGขากะไCป... ( ซ้ำ *, * )ควาDmมฮักคราก่อน มันEmสอนให้เห็น ก่อนDmสิฮักผุใด๋Gเป็น ต้องฮักเจ้าCของก่อน Outro:F GEm AmDm GAm
  • Am
  • Em
  • Dm
  • G
  • C
  • C7
  • F
  • E
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : อดีตเคยพัง - อาม ชุติมา

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : อาม ชุติมา | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เปลี่ยนผุบ่าวหลายเทื่อ
บ่แม่นว่าเบื่อบ่ได้งามพอเลือกได้
คบกับใผฮักใผกะมีแต่ผิดหวัง 
เจ็บมาหลายครา ฮ้องไห้น้ำตาไหลหลั่ง
บ่มีใผรับฟังจักสิเฮดจั่งใด๋...----------ฮักใผกะฮักจริง บ่เคยคิดสิทิ้งสิป๋า
แต่บางเวาลา คนกะส่า ว่าน้องตอแหล 
หาว่ามั่วผู้ชาย ทั้งที่น้องเป็นคนผ่ายแพ้
ถูกใครต่อใครรังแก หลอกให้ฮักแล้วเขากะไป... ----------* อดีตมันเคยพัง ปัจจุบันน้องเลยกลัว บ่ได้ซั่ว
ที่น้องคบหลาย ๆ กะแค่เตรียมตัวเตรียมใจ
ท้าหากมื้อใด๋ อ้ายถิ่ม
น้องจั่งบ่เจ็บปานใด๋ บ่ได้เห็นใครเป็นแค่ของเล่น
ความฮักคราก่อน มันสอนให้เห็น
ก่อนสิฮักผุใด๋เป็น ต้องฮักเจ้าของก่อน... ----------ฮักใผกะฮักจริง บ่เคยคิดสิทิ้งสิป๋า 
แต่บางเวาลา คนกะส่า ว่าน้องตอแหล 
หาว่ามั่วผู้ชาย ทั้งที่น้องเป็นคนผ่ายแพ้
ถูกใครต่อใครรังแก หลอกให้ฮักแล้วเขากะไป... 
(ซ้ำ *, *)
ความฮักคราก่อน มันสอนให้เห็น
ก่อนสิฮักผุใด๋เป็น ต้องฮักเจ้าของก่อน