อมพระมาพูด คอร์ด – Bird ธงไชย Feat.เสก Loso

อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ หน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอ ใครเตือนไม่ฟังว่าอย่าเผลอมีใจให้ อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ หน้าใสใจเสือเชื่อไม่ได้ ประวัติโชคโชนเฉือดใจมากี่คน เคยนับบ้างไหม...
Standard Tuning
คอร์ดเพลง อมพระมาพูด และ เนื้อร้อง อมพระมาพูด ของ Bird ธงไชย Feat.เสก Loso ::อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ หน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอ ใครเตือนไม่ฟังว่าอย่าเผลอมีใจให้ อม...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง อมพระมาพูด ของ Bird ธงไชย Feat.เสก Loso
Intro:Dm C(6 Times)DmเธอเดินมาCหา ทำหน้าเDmศร้า เธอบอกว่าเCรา ไปกันไม่Dmได้ เธอบอกกับCฉัน ดีเกินDmไป สำหรับเCธอ Dmคำพูดเธอนั้น Cมันง่ายดี Dmยังโง้นยังCงี้ ทำหน้Dmาตา ทำเหมือนว่าCฉัน เป็นผักปDmลา ไม่ใช่คC* Gmแสร้งทำเป็นดี บอกไม่Dmมี ไม่มีใครใหม่ อยากจะBbพักหัวใจ ไม่อยากCมีใครมาพัวพัน ** อมพระมาDmพูดก็ไม่เชื่Cอ หน้าเนื้อใจDmเสืออย่างเCธอ ใครเตือนไม่Dmฟังว่าอย่าเผCลอมีใจBbให้ C อมพระมาDmพูดก็ไม่เชื่Cอ หน้าใสใจDmเสือเชื่อไม่Cได้ ประวัติโชคโBbชนเฉือดใจมากี่คCน เคยนับบ้างไหมInstru.:Dm C(2 Times)Dmถึงแม้ว่าCฉัน ยังรักอยู่ Dmใคร ๆ ก็Cรู้ ก็ดูออก Dmแต่จะไม่Cยอม ให้เธอDmหลอก อีกต่อCไป Dmพรุ่งนี้จะขCอ ไปให้ไกลDm ไม่อยากเจอใคCร ที่ใจดำ Dmจะไม่เชื่อCคน ที่น้ำDmคำ จำใส่ใC( ซ้ำ *, ** )Instru:Dm C(6 Times)( ซ้ำ *, **, ** )Outro:Dm C(10 Times)Dm
  • Dm
  • C
  • Gm
  • Bb or A#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : อมพระมาพูด - Bird ธงไชย Feat.เสก Loso

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เธอเดินมาหา ทำหน้าเศร้า
เธอบอกว่าเรา ไปกันไม่ได้ 
เธอบอกกับฉัน ดีเกินไป สำหรับเธอ
คำพูดเธอนั้น มันง่ายดี ยังโง้นยังงี้ ทำหน้าตา 
ทำเหมือนว่าฉัน เป็นผักปลา ไม่ใช่คน ----------* แสร้งทำเป็นดี บอกไม่มี ไม่มีใครใหม่
อยากจะพักหัวใจ ไม่อยากมีใครมาพัวพัน----------** อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ หน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอ
ใครเตือนไม่ฟังว่าอย่าเผลอมีใจให้ 
อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ หน้าใสใจเสือเชื่อไม่ได้
ประวัติโชคโชนเฉือดใจมากี่คน เคยนับบ้างไหม----------ถึงแม้ว่าฉัน ยังรักอยู่ ใคร ๆ ก็รู้ ก็ดูออก
แต่จะไม่ยอม ให้เธอหลอก อีกต่อไป 
พรุ่งนี้จะขอ ไปให้ไกล ไม่อยากเจอใคร ที่ใจดำ
จะไม่เชื่อคน ที่น้ำคำ จำใส่ใจ 
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ *, **, **)