อยากบอกให้รู้ คอร์ด – Fly

อยากจะบอกว่าคน ๆ นี้ ทั้งคิดถึงและเป็นกังวล เมื่อไม่รู้ว่าเธอนั้นอยู่ ตรงไหน ยังรอคอยและยังรักห่วงใย เป็นห่วง ห่วงอยู่เสมอ...
คอร์ดเพลง อยากบอกให้รู้ และ เนื้อร้อง อยากบอกให้รู้ ของ Fly ::อยากจะบอกว่าคน ๆ นี้ ทั้งคิดถึงและเป็นกังวล เมื่อไม่รู้ว่าเธอนั้นอยู่ ตรงไหน ยัง...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง อยากบอกให้รู้ ของ Fly
E อยากให้G#mเธอเดินมาหาAฉัน เข้าBมาตรงกลางEใจ และให้G#mเธอ มองตาฉันAไว้ B E อยากให้G#mเธอเป็นคนได้Aเห็น สายBตาที่จริงEใจ เผื่อเวG#mลาที่เธอทุกข์Aใจ Bฉันยังอยู่ *G# อยากจะบอกว่าคน ๆ Aนี้ ทั้งคิดถึงและเป็นกัF#mงวล เมื่อไม่รู้ว่าเธอนั้นEอยู่ ตรงไหน A ยังรอคอยและG#ยังรักห่วC#mงใย เป็นF#ห่วง ห่วงอยู่เสBมอ E อยากใG#mห้เธอเดินมาหาAฉัน เมื่อBเธอต้องลำEบาก หากเพียG#mงเธอวางใจให้Aฉัน B E จะเป็นG#mคน ดูแลรักAษา ให้Bเธอได้พ้นEผ่าน จะไม่G#mยอมให้เธอเสียAใจ ไBม่มีทาง ( ซ้ำ * )Instru.:E F#mEmaj7 F#mE F#mEmaj7 F#mF#F#BE อยากให้G#mเธอฟังคำของAฉัน และBจำให้ขึ้นEใจ เผื่อเG#mวลาที่เธอทุกข์Aใจ Bฉันยังอยู่ ( ซ้ำ * )อยากใEห้รู้ G#m A B อยากบอกใEห้รู้ G#m A B ฉันยังอยู่ตรงEนี้
  • E
  • A
  • B
  • F#m or Gb
  • C#m or Db
  • F# or Gb
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : อยากบอกให้รู้ - Fly

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : ชาลี สาลี่ | ทำนอง : อภิไชย เย็นพูนสุข | เรียบเรียง : คมจักร บุญรอด
อยากให้เธอเดินมาหาฉัน เข้ามาตรงกลางใจ
และให้เธอ มองตาฉันไว้ 
 อยากให้เธอเป็นคนได้เห็น สายตาที่จริงใจ 
เผื่อเวลาที่เธอทุกข์ใจ ฉันยังอยู่----------* อยากจะบอกว่าคน ๆ นี้ ทั้งคิดถึงและเป็นกังวล 
เมื่อไม่รู้ว่าเธอนั้นอยู่ ตรงไหน
 ยังรอคอยและยังรักห่วงใย เป็นห่วง ห่วงอยู่เสมอ---------- อยากให้เธอเดินมาหาฉัน เมื่อเธอต้องลำบาก
หากเพียงเธอวางใจให้ฉัน 
 จะเป็นคน ดูแลรักษา ให้เธอได้พ้นผ่าน 
จะไม่ยอมให้เธอเสียใจ ไม่มีทาง
(ซ้ำ *)
---------- อยากให้เธอฟังคำของฉัน และจำให้ขึ้นใจ
เผื่อเวลาที่เธอทุกข์ใจ ฉันยังอยู่
(ซ้ำ *)
อยากให้รู้ อยากบอกให้รู้ 
 ฉันยังอยู่ตรงนี้